Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Kodeks cywilny | Kodeks drogowy
Kontakt | Mapa strony
godło polski

Kodeks cywilny

Prawo cywilne
Portal informacyjny
A A A
Sądy cywilne
Sądy cywilne

Kodeks cywilny

Polskie prawo cywilne
Stan prawny: kwiecień 2024r.
Linki sponsorowane

Czynności prawne

Przepisy ogólne

Art. 56.

Czynność prawna wywołuje nie tylko skutki w niej wyrażone, lecz również te, które wynikają z ustawy, z zasad współżycia społecznego i z ustalonych zwyczajów.

Art. 57.

§ 1. Nie można przez czynność prawną wyłączyć ani ograniczyć uprawnienia do przeniesienia, obciążenia, zmiany lub zniesienia prawa, jeżeli według ustawy prawo to jest zbywalne.

§ 2. Przepis powyższy nie wyłącza dopuszczalności zobowiązania, że uprawniony nie dokona oznaczonych rozporządzeń prawem.

Art. 58.

§ 1. Czynność prawna sprzeczna z ustawą albo mająca na celu obejście ustawy jest nieważna, chyba że właściwy przepis przewiduje inny skutek, w szczególności ten, iż na miejsce nieważnych postanowień czynności prawnej wchodzą odpowiednie przepisy ustawy.

§ 2. Nieważna jest czynność prawna sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

§ 3. Jeżeli nieważnością jest dotknięta tylko część czynności prawnej, czynność pozostaje w mocy co do pozostałych części, chyba że z okoliczności wynika, iż bez postanowień dotkniętych nieważnością czynność nie zostałaby dokonana

.
Art. 59.

W razie zawarcia umowy, której wykonanie czyni całkowicie lub częściowo niemożliwym zadośćuczynienie roszczeniu osoby trzeciej, osoba ta może żądać uznania umowy za bezskuteczną w stosunku do niej, jeżeli strony o jej roszczeniu wiedziały albo jeżeli umowa była nieodpłatna. Uznania umowy za bezskuteczną nie można żądać po upływie roku od jej zawarcia.

Art. 60.

Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona przez każde zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny, w tym również przez ujawnienie tej woli w postaci elektronicznej (oświadczenie woli).

Art. 61.

§ 1. Oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, jest złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią. Odwołanie takiego oświadczenia jest skuteczne, jeżeli doszło jednocześnie z tym oświadczeniem lub wcześniej.

§ 2. Oświadczenie woli wyrażone w postaci elektronicznej jest złożone innej osobie z chwilą, gdy wprowadzono je do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby osoba ta mogła zapoznać się z jego treścią.

Art. 62.

Oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, nie traci mocy wskutek tego, że zanim do tej osoby doszło, składający je zmarł lub utracił zdolność do czynności prawnych, chyba że co innego wynika z treści oświadczenia, z ustawy lub z okoliczności.

Art. 63.

§ 1. Jeżeli do dokonania czynności prawnej potrzebna jest zgoda osoby trzeciej, osoba ta może wyrazić zgodę także przed złożeniem oświadczenia przez osoby dokonywające czynności albo po jego złożeniu. Zgoda wyrażona po złożeniu oświadczenia ma moc wsteczną od jego daty.

§ 2. Jeżeli do ważności czynności prawnej wymagana jest forma szczególna, oświadczenie obejmujące zgodę osoby trzeciej powinno być złożone w tej samej formie.

Art. 64.

Prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające obowiązek danej osoby do złożenia oznaczonego oświadczenia woli, zastępuje to oświadczenie.

Art. 65.

§ 1. Oświadczenie woli należy tak tłumaczyć, jak tego wymagają ze względu na okoliczności, w których złożone zostało, zasady współżycia społecznego oraz ustalone zwyczaje.

§ 2. W umowach należy raczej badać, jaki był zgodny zamiar stron i cel umowy, aniżeli opierać się jej dosłownym brzmieniu.

Pytania prawne (7):
Większe okno
Gość
2012-07-26 15:24:08
Odpowiedzi: 1
wraz z mężem jesteśmy właścicielami domku jednorodzinnego który kupiliśmy 6 lat temu na część zaciągnęliśmy kredyt hipoteczny , Mąż ma córkę z 1 -go małżeństwa która od 20 lat mieszka w Niemczech nie utrzymuje z nim żadnych kontaktów . W przypadku śmierci męża jak wyglądała by sprawa spadkowa
Odpowiedzi (1):
Gość
2012-09-14 17:37:51
córka jest powołana do dziedziczenia ustawowego po pani mężu i bez znaczenia jest to, że mieszka w Niemczech i nie utrzymuje z ojcem żadnych kontaktów. Przedmiotem dziedziczenia jest udział męża w majątku wspólnym. Mąż w testamencie może w sposób dowolny określić krąg spadkobierców. W przypadku nie powołania córki w testamencie do dziedziczeniea przysługuje jej roszczenie o zachowek.
Dodaj odpowiedź
Monk
2012-10-08 16:59:44
Odpowiedzi: 0
Pracownik, którego obowiązuje 2 tygodniowy okres wypowiedzenia, złożył 20 kwietnia wypowiedzenie umowy o pracę (czyli oświadczenie woli). W wypowiedzeniu napisał, że rozwiązanie umowy o pracę ma nastąpić ze skutkiem na dzień np. 30 czerwca a do tego czasu:
- do 15 maja chce przekazać swoje stanowisko wskazanej przez pracodawcę osobie,a następnie:
- do 30 czerwca chce przebywać na przysługującym mu urlopie wypoczynkowym (zaległym i aktualnym).
Pracodawcy nie odpowiadały zaproponowane terminy i wobec potrzeb zakładu pracy pracownik pracował do 15 czerwca, a następnie pracodawca zaproponował pracownikowi urlop do dnia 30 czerwca i wypłacenie ekwiwalentu za pozostałą część urlopu.
Pracodawca stoi na stanowisku, że mógł dowolnie kształtować wykorzystanie pracownika w zaproponowanym przez niego okresie od 20 kwietnia do 30 czerwca a fakt nie przyjęcia "warunków" na jakich miało dojść do wypowiedzenia nie należy utożsamiać jako nieprzyjęcia złożonego oświadczenia woli rozwiązania stosunku pracy.
Pracownik stoi na stanowisku, że wyraźnie określił na jakich warunkach chce rozwiązać stosunek pracy, a wobec nieprzyjęcia przez pracodawcę do wiadomości części oświadczenia woli (tej wskazującej liczbę dni i terminy wykorzystania urlopu i przekazania swoich obowiązków następcy) uważa, swoje wypowiedzenie za niebyłe.
W tle keys'a rodzi się pytanie, czy można dowolnie "z oświadczenia woli" wybierać/przyjmować do wiadomości jego treść czy też należy traktować oświadczenie woli całościowo, niejako z dobrodziejstwem inwentarza (w tym również zawarte w oświadczeniu woli warunki jakie muszą być spełnione)?
Gość
2012-10-30 17:25:51
Odpowiedzi: 0
Będąc osobą prowadzącą działalność gospodarczą (zawieszoną) dokonałem wpisu danych mojej firmy na portalu www.biznes-mapa.net. Ofertę tej strony otrzymałem mailem. Warunkiem dokonania wpisu była akceptacja regulaminu. Przejrzałem regulamin, zawierający 87 punktów plus podpunkty. Chciałem ustalić czy w regulaminie nie ma infomacja o opłatach. Niestety takiej informacji nie było lub jej nie zauważyłem. Według regulaminu zawarcie umowy następuję z chwilą wprowadzenia danych i utworzenia w ten sposób konta usługobiorcy. Opłata wynosi 50 funtów. Termin testowania konta i jednocześnie wypowiedzenia upływa po 7 dniach od zawarcia umowy. W 8-mym dniu otrzymałem mailem informacje o fakturze wystawionej na kwotę 50 funtów (275 zł), bez naliczenia Vat, na rzecz jakiejś firmy z Londynu. Termin zapłaty upływa po 15 dniach od zawarcia umowy. W przypadku nieterminowej wpłaty naliczane będą odsetki w kwocie czterokrotności stopy procentowej kredytu lombardowego ogłoszonego przez NBP. Na w/w stronie brak jest jakichkolwiek informacji, że umieszczenie danych firmy jest odpłatne.
W mojej ocenie wszystkie te elementy, a więc ukrycie informacji o płatności jedynie w dość obszernym regulaminie, brak uprzedzenia o płatnej usłudze inna drogą, wysokość opłaty (dla mnie stanowczo za duża jak na oferowaną usługę i nie adekwatna do rodzaju usługi), olbrzymie odsetki naliczane za nieterminową wpłatę, faktura przesłana na kwotę w funtach, adnotacja na fakturze o możliwości umieszczenia w Krajowym Rejestrze Długów świadczą o nastawieniu właściciela portalu na wyłudzenie pieniędzy na granicy prawa lub może wbrew niemu.
Mailem poinformowałem firmę, że czuję się oszukany i zażądałem usunięcia moich danych.
Nie otrzymałem żadnej odpowiedzi, brak jest tez kontaktu telefonicznego (na nr podany na stronie).

Jakie mam możliwości reklamacji, odrzucenia umowy?
mariusz
2013-02-13 13:44:33
Odpowiedzi: 1
Urząd skarbowy nie przyjął mi PIT 37 ponieważ podpisy mój i żony były nieczytelne.Jak dotąd nie było z tym problemu, corocznie nasze podpisy były nieczytelne. Osoba w informacji tłumaczy mi, że wymóg podpisu czytelnego w deklaracji PIT 37 wynika z Ustawy o Podatku dochodowym. W rubryce widnieje tylko "podpis" nie ma sformułowania "czytelny."Czy jest to nadinterpretacja Naczelnika Urzędu Skarbowego w Głubczycach
Odpowiedzi (1):
Gość
2013-03-15 11:38:40
Tak ,bo pracuja tam glupie cipy
Dodaj odpowiedź
Jmmi
2013-02-22 16:28:01
Odpowiedzi: 0
Nakaz pozwanym złożenia oświadczenia woli tej treści że przenoszą na rzecz powoda prawo własności wydzielonej z wspólności ustawowej,za dopłatą kosztów procesu.Czy taki wyrok zastępuje umowe notarialną,czy tylko żarty ze wspólności ustawowej.Chcemy się dowiedziec co możemy zrobić z takim orzeczeniem,prosimy o pomoc.
Piotr
2013-08-14 18:33:40
Odpowiedzi: 0
W ramach Programu Dobrowolnych odejść w mojej firmie, złożyłem wniosek o odejście z firmy. Pracodawca przyjął, że złożyłem oświadczenie woli i w następnym miesiącu pozbawił mnie prawa do podwyżki płac, chociaż w uzgodnieniach ze związkami i Programie Dobrowolnych Odejść nie było żadnej wzmianki na ten temat. Podwyżka obowiązywała od 1 czerwca br. a porozumienie ze mną zawarto 18 lipca br.
ula
2013-09-30 14:41:51
Odpowiedzi: 0
na jaki maksymalny termin mogę zawrzeć umowę w przetargu nieograniczonym (pow. 14 tys. euro)na zakup artykułów biurowych
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
APC
 

Do góry
urzędy pracy pomorskie urzędy pracy zachodniopomorskie urzędy pracy warmińsko-mazurskie urzędy pracy podlaskie urzędy pracy mazowieckie urzędy pracy kujawsko-pomorskie urzędy pracy wielkopolskie urzędy pracy lubuskie urzedy pracy lubelskie urzedy pracy łódzkie urzędy pracy dolnośląskie urzędy pracy opolskie urzędy pracy śląskie urzędy pracy świętokrzyskie urzędy pracy podkarpackie urzędy pracy małopolskie