Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Kodeks cywilny | Kodeks drogowy
Kontakt | Mapa strony
godło polski

Kodeks cywilny

Prawo cywilne
Portal informacyjny
A A A
Sądy cywilne
Sądy cywilne

Kodeks cywilny

Polskie prawo cywilne
Stan prawny: kwiecień 2024r.
Linki sponsorowane

Wady oświadczenia woli

Art. 82.

Nieważne jest oświadczenie woli złożone przez osobę, która z jakichkolwiek powodów znajdowała się w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli. Dotyczy to w szczególności choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego, chociażby nawet przemijającego, zaburzenia czynności psychicznych.

Art. 83.

§ 1. Nieważne jest oświadczenie woli złożone drugiej stronie za jej zgodą dla pozoru. Jeżeli oświadczenie takie zostało złożone dla ukrycia innej czynności prawnej, ważność oświadczenia ocenia się według właściwości tej czynności.

§ 2. Pozorność oświadczenia woli nie ma wpływu na skuteczność odpłatnej czynności prawnej, dokonanej na podstawie pozornego oświadczenia, jeżeli wskutek tej czynności osoba trzecia nabywa prawo lub zostaje zwolniona od obowiązku, chyba że działała w złej wierze.

Art. 84.

§ 1. W razie błędu co do treści czynności prawnej można uchylić się od skutków prawnych swego oświadczenia woli. Jeżeli jednak oświadczenie woli było złożone innej osobie, uchylenie się od jego skutków prawnych dopuszczalne jest tylko wtedy, gdy błąd został wywołany przez tę osobę, chociażby bez jej winy, albo gdy wiedziała ona o błędzie lub mogła z łatwością błąd zauważyć; ograniczenie to nie dotyczy czynności prawnej nieodpłatnej.

§ 2. Można powoływać się tylko na błąd uzasadniający przypuszczenie, że gdyby składający oświadczenie woli nie działał pod wpływem błędu i oceniał sprawę rozsądnie, nie złożyłby oświadczenia tej treści (błąd istotny).

Art. 85.

Zniekształcenie oświadczenia woli przez osobę użytą do jego przesłania ma takie same skutki, jak błąd przy złożeniu oświadczenia.

Art. 86.

§ 1. Jeżeli błąd wywołała druga strona podstępnie, uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu może nastąpić także wtedy, gdy błąd nie był istotny, jak również wtedy, gdy nie dotyczył treści czynności prawnej.

§ 2. Podstęp osoby trzeciej jest jednoznaczny z podstępem strony, jeżeli ta o podstępie wiedziała i nie zawiadomiła o nim drugiej strony albo jeżeli czynność prawna była nieodpłatna.

Art. 87.

Kto złożył oświadczenie woli pod wpływem bezprawnej groźby drugiej strony lub osoby trzeciej, ten może uchylić się od skutków prawnych swego oświadczenia, jeżeli z okoliczności wynika, że mógł się obawiać, iż jemu samemu lub innej osobie grozi poważne niebezpieczeństwo osobiste lub majątkowe.

Art. 88.

§ 1. Uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli, które zostało złożone innej osobie pod wpływem błędu lub groźby, następuje przez oświadczenie złożone tej osobie na piśmie.

§ 2. Uprawnienie do uchylenia się wygasa: w razie błędu - z upływem roku od jego wykrycia, a w razie groźby - z upływem roku od chwili, kiedy stan obawy ustał.

Pytania prawne (4):
Większe okno
Gość
2011-07-08 08:41:35
Odpowiedzi: 0
Złożyłem oświadczenie woli na ostatniej stronie umowy (umowa zawierała 4 strony) i było one akceptacją postanowień umowy. Oświadczenie nie było składane pod wpływem błędu ani też groźby. Przedstawiciel Spółki nie podpisał jednak tej umowy, ponieważ jak twierdził, potrzebuje kilka dni czasu na prawne usunięcie wad mojej oferty.
Po upływie tygodnia otrzymałem podpisaną również przez Spółkę umowę, niestety nie była to już ta sama, którą ja wcześniej podpisywałem. Spółka bez mojej zgody zniszczyła niektóre oryginalne strony podpisanej przeze mnie umowy i na to miejsce wprowadziła bezprawnie nowe strony, które zawierały niekorzystne dla mnie zapisy. Nadmieniam, że w umowie był zapis, że wszystkie postanowienia umowy powinny być wprowadzane aneksem pod rygorem nieważności. Opóźnienie spowodowane przez Spółkę doprowadziło do sytuacji, że umowa stała się niewykonalna. Takiej umowy nigdy bym nie podpisał i Spółka o tym wiedziała, dlatego dopuściła się fałszerstwa umowy polegającego na wymianie kartek z terminem zawarcia umowy i pozostawieniu kartki z oryginalnym pierwotnym oświadczeniem mojej woli. Uważam, że podkładanie innych istotnych postanowień umowy do mojego oświadczenia woli jest niezgodne z prawem. Nowy termin podpisania i wykonania umowy nie był zgodny z moją wolą jaką wyraziłem składając podpis na oryginalnej umowie. W jaki sposób mogę unieważnić tę umowę, aby prawnie uchylić się od jej skutków.
Gabriela
2012-07-05 16:16:12
Odpowiedzi: 0
czy chory z wykrytym rakiem muzgu na lekach miedzy innymi relanium 05 na glodzie alkoholowym ma pelno swiadomosc by spozadzic testament
Adam
2013-04-03 18:19:54
Odpowiedzi: 0
Czy oświadczenie o przedłużeniu związania się z ofertą a później jej wycofanie ,ale w terminie w której jej ważność sie jeszcze nie rozpoczęła jest ważne.Uważam że jeżeli wycofałem się z przedłużenia związania z ofertą to ta oferta wygasa.Ponieważ to ja ją wycofałem zanim zaczęła obowiązywać
Gość
2021-05-07 16:49:23
Odpowiedzi: 0
Czy jak dziś podpisałam umowę w Pley w salonie i dostałam tel nowy czy mogę teraz z tego zrezygnować??
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
APC
 

Do góry
urzędy pracy pomorskie urzędy pracy zachodniopomorskie urzędy pracy warmińsko-mazurskie urzędy pracy podlaskie urzędy pracy mazowieckie urzędy pracy kujawsko-pomorskie urzędy pracy wielkopolskie urzędy pracy lubuskie urzedy pracy lubelskie urzedy pracy łódzkie urzędy pracy dolnośląskie urzędy pracy opolskie urzędy pracy śląskie urzędy pracy świętokrzyskie urzędy pracy podkarpackie urzędy pracy małopolskie