Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Kodeks cywilny | Kodeks drogowy
Kontakt | Mapa strony
godło polski

Kodeks cywilny

Prawo cywilne
Portal informacyjny
A A A
Sądy cywilne
Sądy cywilne

Kodeks cywilny

Polskie prawo cywilne
Stan prawny: kwiecień 2024r.
Linki sponsorowane

Użytkowanie wieczyste

Art. 232.

§ 1. Grunty stanowiące własność Skarbu Państwa a położone w granicach administracyjnych miast oraz grunty Skarbu Państwa położone poza tymi granicami, lecz włączone do planu zagospodarowania przestrzennego miasta i przekazane do realizacji zadań jego gospodarki, a także grunty stanowiące własność jednostek samorządu terytorialnego bądź ich związków, mogą być oddawane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym i osobom prawnym.

§ 2. W wypadkach przewidzianych w przepisach szczególnych przedmiotem użytkowania wieczystego mogą być także inne grunty Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków.

Art. 233.

W granicach, określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego oraz przez umowę o oddanie gruntu Skarbu Państwa lub gruntu należącego do jednostek samorządu terytorialnego bądź ich związków w użytkowanie wieczyste, użytkownik może korzystać z gruntu z wyłączeniem innych osób. W tych samych granicach użytkownik wieczysty może swoim prawem rozporządzać.

Art. 234.

Do oddania gruntu Skarbu Państwa lub gruntu należącego do jednostek samorządu terytorialnego bądź ich związków w użytkowanie wieczyste stosuje się odpowiednio przepisy o przeniesieniu własności nieruchomości.

Art. 235.

§ 1. Budynki i inne urządzenia wzniesione na gruncie Skarbu Państwa lub gruncie należącym do jednostek samorządu terytorialnego bądź ich związków przez wieczystego użytkownika stanowią jego własność. To samo dotyczy budynków i innych urządzeń, które wieczysty użytkownik nabył zgodnie z właściwymi przepisami przy zawarciu umowy o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste.

§ 2. Przysługująca wieczystemu użytkownikowi własność budynków i urządzeń na użytkowanym gruncie jest prawem związanym z użytkowaniem wieczystym.

Art. 236.

§ 1. Oddanie gruntu Skarbu Państwa lub gruntu należącego do jednostek samorządu terytorialnego bądź ich związków w użytkowanie wieczyste następuje na okres dziewięćdziesięciu dziewięciu lat. W wypadkach wyjątkowych, gdy cel gospodarczy użytkowania wieczystego nie wymaga oddania gruntu na dziewięćdziesiąt dziewięć lat, dopuszczalne jest oddanie gruntu na okres krótszy, co najmniej jednak na lat czterdzieści.

§ 2. W ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem zastrzeżonego w umowie terminu wieczysty użytkownik może żądać jego przedłużenia na dalszy okres od czterdziestu do dziewięćdziesięciu dziewięciu lat; jednakże wieczysty użytkownik może wcześniej wystąpić z takim żądaniem, jeżeli okres amortyzacji zamierzonych na użytkowanym gruncie nakładów jest znacznie dłuższy aniżeli czas, który pozostaje do upływu zastrzeżonego w umowie terminu. Odmowa przedłużenia jest dopuszczalna tylko ze względu na ważny interes społeczny.

§ 3. Umowa o przedłużenie wieczystego użytkowania powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.

Art. 237.

Do przeniesienia użytkowania wieczystego stosuje się odpowiednio przepisy o przeniesieniu własności nieruchomości.

Art. 238.

Wieczysty użytkownik uiszcza przez czas trwania swego prawa opłatę roczną.

Art. 239.

§ 1. Sposób korzystania z gruntu Skarbu Państwa lub gruntu należącego do jednostek samorządu terytorialnego bądź ich związków przez wieczystego użytkownika powinien być określony w umowie.

§ 2. Jeżeli oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste następuje w celu wzniesienia na gruncie budynków lub innych urządzeń, umowa powinna określać:

Art. 240.

Umowa o oddanie gruntu Skarbu Państwa lub gruntu należącego do jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków w użytkowanie wieczyste może ulec rozwiązaniu przed upływem określonego w niej terminu, jeżeli wieczysty użytkownik korzysta z gruntu w sposób oczywiście sprzeczny z jego przeznaczeniem określonym w umowie, w szczególności jeżeli wbrew umowie użytkownik nie wzniósł określonych w niej budynków lub urządzeń.

Art. 241.

Wraz z wygaśnięciem użytkowania wieczystego wygasają ustanowione na nim obciążenia.

Art. 242. (uchylony).
Art. 243.

Roszczenie przeciwko wieczystemu użytkownikowi o naprawienie szkód wynikłych z niewłaściwego korzystania z gruntu Skarbu Państwalub gruntu należącego do jednostek samorządu terytorialnego bądź ich związków, jak również roszczenie wieczystego użytkownika o wynagrodzenie za budynki i urządzenia istniejące w dniu zwrotu użytkowanego gruntu przedawniają się z upływem lat trzech od tej daty.

Gość
2010-12-16 00:22:44
Odpowiedzi: 1
Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z dniem 1-01-2011 podniósł opłatę za użytkowanie wieczystegruntu o 2000%. Mieszkanie własnościowe w którym mieszkam ma 48 m2.Dotychczasowa opłata roczna wynosiła 143,17 zł i zmieniona została na 2741,62 zł.Czy jest to zgodne z prawem? Czy wypowiedzenie opłaty rocznejz tytułu użytkowania wieczystego może nastapić w każdej chwili i czy takie drakońskie opłaty mogą być przez urząd narzucane użytkownikom gruntu dbającym nie tylko budynek mieszkalny ale również otoczenie?
Odpowiedzi (1):
Cyprian
2011-01-07 08:14:56
nie wielkosc mieszkania jest tu ważna ale udzial w gruncie. Wynika z tego ze wartosc gruntu zostala przeszacowana (max co 5 lat) i jest to wartosc 1%(cele mieszkaniowe) czesci udzialu gruncie. Nalezy zajrzec do wyceny i ewentualnie ją oprotestować w terminie do tego stosownym ..
Dodaj odpowiedź
margaretw66
2011-01-28 12:23:55
Odpowiedzi: 1
Jestem użytkownikiem wieczystym na którym wybudowane są budynki. Chcę wypowiedzieć umowę wieczystego użytkowania. W jakiej formie mam to zrobić? Jakie będzie rozliczenie za budynki,które są moją własnością (mam też wycenę sprzed roku)? Gdzie mam złożyć takie wypowiedzenie i co powinno zawierać? Pozdrawiam. Proszę o odpowiedź lub jakiekolwiek opinie w tym temacie.
Odpowiedzi (1):
Przemek
2011-03-31 23:08:11
Myślę, że ten artykuł w całości rozwieje wątpliwości:
http://www.rp.pl/artykul/449527.html
Dodaj odpowiedź
irma
2011-07-06 21:50:09
Odpowiedzi: 0
Wykupiłam mieszkanie na wlasność z prawem wieczystego użytkowania do gruntu w roku 1983 wpłacając opłatę za cały okres wieczystego uzytkowania, teraz chcę przekształcić wu w prawo własności w jaki sposób urząd miasta rozliczy się ze mną mam na myśli nadpłate za prawie 71 lat
Gość
2011-10-05 17:33:00
Odpowiedzi: 0
Czy przy sprzedaży gruntu w użytkowaniu wieczystym wraz ze zajdującym sie na jego terenie budynkiem stanowiacym odrębna wlasność potrzebna jest zgoda Skarbu Państwa i czy taka zgoda jest potrzebna przy ustanowiu wpisu w dziale IV (hipoteki na rzecz Banku)
Gość
2011-10-15 17:07:40
Odpowiedzi: 0
Sąsiadka chce sadzić świerki 2m.od granicy działki.Uważam że prawo tego zabrania.Jakie przepisy to regulują?
jarek
2012-02-08 00:12:14
Odpowiedzi: 1
w 1990r uzyskałem prawo użytku wieczystego gruntu pod wybudowanie garażu jak i czy mógłbym przepisać prawo wieczystego użytkowania na syna ? obecnie mieszkam poza granicami polski
Odpowiedzi (1):
Gość
2012-02-09 00:21:37
Prawo użytkowania wieczystego jest prawem zbywalnym, tak więc nie ma problemu jeżeli chodzi o jego zbycie. Jednakże przy dokonaniu umowy sprzedaży takiego prawa gminie służy prawo pierwokupu. W przypadku darowizny nie ma zastsowania instytucja pierwokupu. Do dokonania takiej czynności niezbędne jest pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego wraz z klauzulą apostille - wówczas nie będzie pan musiał przyjechać do Polski.
Dodaj odpowiedź
adrian
2012-07-10 15:31:50
Odpowiedzi: 1
Witam mam pytanie :jestem właścicielem działki i mam drogę dojazdową do drogi publicznej zapisana w KW jako służebność wieczystą.Jeżdzę nią 30 lat chodze i nie ma problemu.Teraz jest wymiana isnt. gazowej która nią biegnie i właściciel tej drogi blokuje gazownie w tych pracach.Co mam robić gdy chcę wymirnić te rury???
Odpowiedzi (1):
Gość
2012-09-10 00:46:02
grzecznie poprosić o służebność przesyłu - właściciel może "blokować położenie rur" jak najbardziej, niestety
Dodaj odpowiedź
jerzy
2013-04-03 08:02:05
Odpowiedzi: 0
Witam!
Czy wieczysty użytkownik SP ma prawo do odszkodowania za zajęte grunty przez wody płynące.
Gość
2013-04-05 13:57:13
Odpowiedzi: 0
witam, moi dziadkowie kupili dom z osobami które mają tam podobno użytkowanie wieczyste. Jak możemy to sprawdzić, ponieważ to było w czasach wojennych. to prawda że musi to być wpisane w księdze wieczystej?
Gość
2013-04-21 22:17:09
Odpowiedzi: 0
W latach 80-tych ub. wieku bez zgody mojej rodziny
przez działkę przeprowadzono inst. energet. i gazową
do prywatnego domu. Obecnie ze względu na awarię kabla energet. Zakł. Energet. chce wejść na mój teren
/jestem spadkobiercą/ w celu dokonania naprawy /podobnie może być w przyszłości z inst. gazową/. Ja nie wyraziłem zgodę. Czy mam rację ? Jak się ma do tego zasiedzenie.


Gość
2013-07-11 15:12:52
Odpowiedzi: 0
miasto po 10 latach dzierzawy zrobilo sobie niezetelny nieprawdziwy i nie uwzględniający stanu faktycznego moich nakładów braku dojazdu do osiedla itd.i napodstawie tego podniosło wymaganą kwotę o 1000 %.nie to nie pomylka o 1000%.miasto jednostronnie zmieniło umowę wieczystej dzierzawy tylko wypowiadając mi starą cenę umowy i wprowadzając nową czego ja nie zaakceptowałem i stwierdziło wymagalność wysyłając wezwania do zapłaty. czy jest sposób na unieważnienie takiej umowy ? nie płacenie tak chorendalnej kwoty? i podanie urzędu do sądu o podejzenie popełnienia przestępstwa próby wyłudzenia przez urząd.ktoś może odpowiedzieć meilem lub telefonicznie moj nr. maciek 602334355
Gość
2013-07-11 15:15:49
Odpowiedzi: 0
miasto po 10 latach dzierzawy zrobilo sobie niezetelny nieprawdziwy i nie uwzględniający stanu faktycznego moich nakładów braku dojazdu do osiedla itd operat szacunkowy i napodstawie tego podniosło wymaganą kwotę o 1000 %.nie to nie pomylka o 1000%.miasto jednostronnie zmieniło umowę wieczystej dzierzawy tylko wypowiadając mi starą cenę umowy i wprowadzając nową czego ja nie zaakceptowałem i stwierdziło wymagalność wysyłając wezwania do zapłaty. czy jest sposób na unieważnienie takiej umowy ? nie płacenie tak chorendalnej kwoty? i podanie urzędu do sądu o podejzenie popełnienia przestępstwa próby wyłudzenia przez urząd.ktoś może odpowiedzieć meilem lub telefonicznie moj nr. maciek 602334355
Gość
2013-09-16 15:55:40
Odpowiedzi: 0
17 stycznia 2010 roku sprzedałam mieszkanie wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego. Wystapiłam do urzedu dzielnicy o proporcjonalne naliczenie podatków (od nieruchomosci i użytkowania wieczystego).Urzadnaliczył mi podatek od nieruchomosci za 1 miesiąc a za uzytkowanie wieczyste mam zapłacic za cały rok. W 2007 roku prowadzono pkt6 do art71 ustawy o gospodarowaniu nieruchomosciami,ze podatek moze być naliczony proporcjonalnie. Zapis ten jest możliwy do realizacji gdy w ustawie o VAT wprowadzono zapis,że użytkowanie wieczyste to towar. Czyli sprzedałam mieszkanie wraz z udziałem w gruncie - jako towary.Uważam,że mam rację.
Gość
2014-01-29 11:36:18
Odpowiedzi: 0
Czy syn posiadający działkę budowlaną może oddać ją w użytkowanie wieczyste rodzicom pod budowę domu.
Gość
2014-10-10 18:45:58
Odpowiedzi: 0
Sąsiadka posiada działkę w wieczystym użytkowaniu czy ja mogę od niej nabyć tę działkę i na jakich zasadach.
Marian
2017-10-22 16:25:51
Odpowiedzi: 0
Witam, Chciałbym dowiedzieć się czy już została uchwalona ustawa o przekształceniu użytkowania wieczystego w prawo własności.Jeśli tak to prosiłbym podanie numeru ustawy w Kodeksie Cywilnym lub innym miejscu,gdzie można to odnaleźć. Pozdrawiam Marian
andrzej
2024-03-18 20:19:42
Odpowiedzi: 0
czy zaległe opłaty za lokal mieszkalny ulegają przedawnieniu
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
APC
 

Do góry
urzędy pracy pomorskie urzędy pracy zachodniopomorskie urzędy pracy warmińsko-mazurskie urzędy pracy podlaskie urzędy pracy mazowieckie urzędy pracy kujawsko-pomorskie urzędy pracy wielkopolskie urzędy pracy lubuskie urzedy pracy lubelskie urzedy pracy łódzkie urzędy pracy dolnośląskie urzędy pracy opolskie urzędy pracy śląskie urzędy pracy świętokrzyskie urzędy pracy podkarpackie urzędy pracy małopolskie