Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Kodeks cywilny | Kodeks drogowy
Kontakt | Mapa strony
godło polski

Kodeks cywilny

Prawo cywilne
Portal informacyjny
A A A
Sądy cywilne
Sądy cywilne

Kodeks cywilny

Polskie prawo cywilne
Stan prawny: czerwiec 2024r.
Linki sponsorowane

Przeniesienie własności

Art. 155.

§ 1. Umowa sprzedaży, zamiany, darowizny lub inna umowa zobowiązująca do przeniesienia własności rzeczy co do tożsamości oznaczonej przenosi własność na nabywcę, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej albo że strony inaczej postanowiły.

§ 2. Jeżeli przedmiotem umowy zobowiązującej do przeniesienia własności są rzeczy oznaczone tylko co do gatunku, do przeniesienia własności potrzebne jest przeniesienie posiadania rzeczy. To samo dotyczy wypadku, gdy przedmiotem umowy zobowiązującej do przeniesienia własności są rzeczy przyszłe.

Art. 156.

Jeżeli zawarcie umowy przenoszącej własność następuje w wykonaniu zobowiązania wynikającego z uprzednio zawartej umowy zobowiązującej do przeniesienia własności, z zapisu, z bezpodstawnego wzbogacenia lub z innego zdarzenia, ważność umowy przenoszącej własność zależy od istnienia tego zobowiązania.

Art. 157.

§ 1. Własność nieruchomości nie może być przeniesiona pod warunkiem ani z zastrzeżeniem terminu.

§ 2. Jeżeli umowa zobowiązująca do przeniesienia własności nieruchomości została zawarta pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu, do przeniesienia własności potrzebne jest dodatkowe porozumienie stron obejmujące ich bezwarunkową zgodę na niezwłoczne przejście własności.

Art. 158.

Umowa zobowiązująca do przeniesienia własności nieruchomości powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. To samo dotyczy umowy przenoszącej własność, która zostaje zawarta w celu wykonania istniejącego uprzednio zobowiązania do przeniesienia własności nieruchomości; zobowiązanie powinno być w akcie wymienione.

Art. 159.

§ 1. Przepisów o obowiązku zachowania formy aktu notarialnego nie stosuje się w wypadku, gdy grunty wniesione jako wkład do rolniczej spółdzielni produkcyjnej mają stać się współwłasnością dotychczasowych właścicieli.

§ 2. (uchylony).

Art. 160-165. (uchylone).
Art. 166.

§ 1. W razie sprzedaży przez współwłaściciela nieruchomości rolnej udziału we współwłasności lub części tego udziału pozostałym współwłaścicielom przysługuje prawo pierwokupu, jeżeli prowadzą gospodarstwo rolne na gruncie wspólnym. Nie dotyczy to jednak wypadku, gdy współwłaściciel prowadzący jednocześnie gospodarstwo rolne sprzedaje swój udział we współwłasności wraz z tym gospodarstwem albo gdy nabywcą jest inny współwłaściciel lub osoba, która dziedziczyłaby gospodarstwo po sprzedawcy.

Art. 167. (uchylony).
Art. 168. (uchylony).
Art. 169.

§ 1. Jeżeli osoba nieuprawniona do rozporządzania rzeczą ruchomą zbywa rzecz i wydaje ją nabywcy, nabywca uzyskuje własność z chwilą objęcia rzeczy w posiadanie, chyba że działa w złej wierze.

§ 2. Jednakże gdy rzecz zgubiona, skradziona lub w inny sposób utracona przez właściciela zostaje zbyta przed upływem lat trzech od chwili jej zgubienia, skradzenia lub utraty, nabywca może uzyskać własność dopiero z upływem powyższego trzyletniego terminu. Ograniczenie to nie dotyczy pieniędzy i dokumentów na okaziciela ani rzeczy nabytych na urzędowej licytacji publicznej lub w toku postępowania egzekucyjnego.

Art. 170.

W razie przeniesienia własności rzeczy ruchomej, która jest obciążona prawem osoby trzeciej, prawo to wygasa z chwilą wydania rzeczy nabywcy, chyba że ten działa w złej wierze. Przepis paragrafu drugiego artykułu poprzedzającego stosuje się odpowiednio.

Pytania prawne (5):
Większe okno
Wiesław
2011-04-07 10:01:43
Odpowiedzi: 1
W styczniu br podpisałem z pewną Panią "Przedwstępną Umowę Sprzedaży" spółdzielcego własnosciowego prawa do lokalu mieszkalnego wręczając jej tutułem zadatku kwotę 3000 zł. Umowę zawarliśmy w zwykłej formie pisemnej (nie u notariusza) wg wzoru stosowanego przez większość biur nieruchomości. Nasza umowa nie doszła do skutku z winy obopólnej. Pani odmówiła zwrotu zadatku. Czy nasza umowa w świetle prawa jest wiążąca i ważna? Znajomy prawnik stwierdził, że w świetle art.158 kc umowa nie jest ważna i poradził żądać zwrotu zaliczki w oparciu o art. 410 kc (bezpodstawne wzbogacenie). Czy Państwo podzielacie ten pogląd czy może poradzicie inną podstawę żądania zwrotu zadatku.
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Odpowiedzi (1):
Gość
2012-02-09 00:26:27
Wydaje mi się że będzie miał tu zastosowanie Art. 394
§ 3. Kodeksu Cywilnego W razie rozwiązania umowy zadatek powinien być zwrócony, a obowiązek zapłaty sumy dwukrotnie wyższej odpada. To samo dotyczy wypadku, gdy niewykonanie umowy nastąpiło wskutek okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności albo za które ponoszą odpowiedzialność obie strony.
Dodaj odpowiedź
Sławek
2011-10-04 19:01:08
Odpowiedzi: 0
Właściciel mieszkania w bloku sprzedał to mieszkanie. W umowie kupna-sprzedaży brak informacji, że sprzedający jest zadłużony z tytułu opłat miesięcznych kosztów utrzymania mieszkania (tzw."czynsz"). Kto w takiej sytuacji jest zobowiązany do uregulowania tej należności, sprzedający czy kupujący i na jakiej podstawie?
Gość
2011-10-23 16:23:27
Odpowiedzi: 0
kupiłem na licytacji komorniczej 90% udziału w samochodzie jak mogę nabyc pozostałe 10%
Gość
2013-06-24 11:36:30
Odpowiedzi: 0
Czy mozna znieść współwłasność działki z budynkiem mieszkalnym
andrzej
2014-01-25 18:12:56
Odpowiedzi: 0
W 1996r nabyłem pawilon handlowy (murowany) od osoby prywatnej umową kupna-sprzedaży. Obiekt znajduje się na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej, dlatego też podpisałem umowę dzierżawy terenu pod sklepem.
W 2011r na propozycję ze strony Spółdzielni na sprzedaż na moją rzecz praw użytkowania wieczystego terenu przystałem.
Jednak domagając się by w akcie notarialnym był wpis istnienia budynku ,Spółdzielnia zawiesiła transakcję motywując brakiem praw do budynku (myśmy go nie budowali a także nie posiadamy go w środkach trwałych).
Udało mi się otrzymać akt notarialny przekazujący przez Gminę na rzecz Spółdzielni praw użytkowania wieczystego z którego wynika:
a) teren oddany w użytkowanie wieczyste w 1988r
b)teren nie zabudowany
A budynek handlowy powstał w 1984r (wpis do wydziału architektury).
Zezwolenie na budowę wydane przez Gminę w 1982r.
W 2004r została założona Księga Wieczysta na wydzieloną działkę pod sklepem, w której w dziale Tytuł dokonano wpisu Teren oddany w Użytkowanie Wieczyste i Budynek stanowiący odrębną nieruchomość, w dziale własności- budynek mieszkalny.
W 2012r na złożony wniosek przez Spółdzielnię do K.W dokonano zmiany polegającej na usunięciu w części Typ pozostawiając Teren oddany w użytkowanie wieczyste, a w części własność -budynek handlowo usługowy ,własność Spółdzielnia Mieszkaniowa.
We wniosku złożonym przez S.M. cytuję treść Usunięcie istnienia budynku, tak aby teren był nie zabudowany.
Wobec braku dobrej woli ze strony Gminy naprawienia szkody przy przekazywaniu zabudowanego terenu, mam wrażenie że dokonano na mej osobie wywłaszczenia (moich nabytych praw), a także uwłaszczenia się Spółdzielni na moich nakładach poniesionych na budowę.
Jeżeli ktoś mógłby wskazać mi na skutkujące rozwiązanie,
lub wskazać kompetentną (w tym temacie) kancelarię prawną będę wdzięczny.
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
APC
 

Do góry
urzędy pracy pomorskie urzędy pracy zachodniopomorskie urzędy pracy warmińsko-mazurskie urzędy pracy podlaskie urzędy pracy mazowieckie urzędy pracy kujawsko-pomorskie urzędy pracy wielkopolskie urzędy pracy lubuskie urzedy pracy lubelskie urzedy pracy łódzkie urzędy pracy dolnośląskie urzędy pracy opolskie urzędy pracy śląskie urzędy pracy świętokrzyskie urzędy pracy podkarpackie urzędy pracy małopolskie