Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Kodeks cywilny | Kodeks drogowy
Kontakt | Mapa strony
godło polski

Kodeks cywilny

Prawo cywilne
Portal informacyjny
A A A
Sądy cywilne
Sądy cywilne

Kodeks cywilny

Polskie prawo cywilne
Stan prawny: kwiecień 2024r.
Linki sponsorowane

Ochrona własności

Art. 222.

§ 1. Właściciel może żądać od osoby, która włada faktycznie jego rzeczą, ażeby rzecz została mu wydana, chyba że osobie tej przysługuje skuteczne względem właściciela uprawnienie do władania rzeczą.

§ 2. Przeciwko osobie, która narusza własność w inny sposób aniżeli przez pozbawienie właściciela faktycznego władztwa nad rzeczą, przysługuje właścicielowi roszczenie o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i o zaniechanie naruszeń.

Art. 223.

§ 1. Roszczenia właściciela przewidziane w artykule poprzedzającym nie ulegają przedawnieniu, jeżeli dotyczą nieruchomości.

§ 2. (uchylony).

§ 3. (uchylony).

Art. 224.

§ 1. Samoistny posiadacz w dobrej wierze nie jest obowiązany do wynagrodzenia za korzystanie z rzeczy i nie jest odpowiedzialny ani za jej zużycie, ani za jej pogorszenie lub utratę. Nabywa własność pożytków naturalnych, które zostały od rzeczy odłączone w czasie jego posiadania, oraz zachowuje pobrane pożytki cywilne, jeżeli stały się w tym czasie wymagalne.

§ 2. Jednakże od chwili, w której samoistny posiadacz w dobrej wierze dowiedział się o wytoczeniu przeciwko niemu powództwa o wydanie rzeczy, jest on obowiązany do wynagrodzenia za korzystanie z rzeczy i jest odpowiedzialny za jej zużycie, pogorszenie lub utratę, chyba że pogorszenie lub utrata nastąpiła bez jego winy. Obowiązany jest zwrócić pobrane od powyższej chwili pożytki, których nie zużył, jak również uiścić wartość tych, które zużył.

Art. 225.

Obowiązki samoistnego posiadacza w złej wierze względem właściciela są takie same jak obowiązki samoistnego posiadacza w dobrej wierze od chwili, w której ten dowiedział się o wytoczeniu przeciwko niemu powództwa o wydanie rzeczy. Jednakże samoistny posiadacz w złej wierze obowiązany jest nadto zwrócić wartość pożytków, których z powodu złej gospodarki nie uzyskał, oraz jest odpowiedzialny za pogorszenie i utratę rzeczy, chyba że rzecz uległaby pogorszeniu lub utracie także wtedy, gdyby znajdowała się w posiadaniu uprawnionego.

Art. 226.

§ 1. Samoistny posiadacz w dobrej wierze może żądać zwrotu nakładów koniecznych o tyle, o ile nie mają pokrycia w korzyściach, które uzyskał z rzeczy. Zwrotu innych nakładów może żądać o tyle, o ile zwiększają wartość rzeczy w chwili jej wydania właścicielowi. Jednakże gdy nakłady zostały dokonane po chwili, w której samoistny posiadacz w dobrej wierze dowiedział o wytoczeniu przeciwko niemu powództwa o wydanie rzeczy, może on żądać zwrotu jedynie nakładów koniecznych.

§ 2. Samoistny posiadacz w złej wierze może żądać jedynie zwrotu nakładów koniecznych, i to tylko o tyle, o ile właściciel wzbogaciłby się bezpodstawnie jego kosztem.

Art. 227.

§ 1. Samoistny posiadacz może, przywracając stan poprzedni, zabrać przedmioty, które połączył z rzeczą, chociażby stały się jej częściami składowymi.

§ 2. Jednakże gdy połączenia dokonał samoistny posiadacz w złej wierze albo samoistny posiadacz w dobrej wierze po chwili, w której dowiedział się o wytoczeniu przeciwko niemu powództwa o wydanie rzeczy, właściciel może przyłączone przedmioty zatrzymać, zwracając samoistnemu posiadaczowi ich wartość i koszt robocizny albo sumę odpowiadającą zwiększeniu wartości rzeczy.

Art. 228.

Przepisy określające prawa i obowiązki samoistnego posiadacza w dobrej wierze od chwili, w której dowiedział się on o wytoczeniu przeciwko niemu powództwa o wydanie rzeczy, stosuje się także w wypadku, gdy samoistny posiadacz rzeczy będącej przedmiotem własności państwowej został wezwany przez właściwy organ państwowy do wydania rzeczy.

Art. 229.

§ 1. Roszczenia właściciela przeciwko samoistnemu posiadaczowi o wynagrodzenie za korzystanie z rzeczy, o zwrot pożytków lub o zapłatę ich wartości, jak również roszczenia o naprawienie szkody z powodu pogorszenia rzeczy przedawniają się z upływem roku od dnia zwrotu rzeczy. To samo dotyczy roszczeń samoistnego posiadacza przeciwko właścicielowi o zwrot nakładów na rzecz.

§ 2. (uchylony).

Art. 230.

Przepisy dotyczące roszczeń właściciela przeciwko samoistnemu posiadaczowi o wynagrodzenie za korzystanie z rzeczy, o zwrot pożytków lub o zapłatę ich wartości oraz o naprawienie szkody z powodu pogorszenia lub utraty rzeczy, jak również przepisy dotyczące roszczeń samoistnego posiadacza o zwrot nakładów na rzecz, stosuje się odpowiednio do stosunku między właścicielem rzeczy a posiadaczem zależnym, o ile z przepisów regulujących ten stosunek nie wynika nic innego.

Art. 231.

§ 1. Samoistny posiadacz gruntu w dobrej wierze, który wzniósł na powierzchni lub pod powierzchnią gruntu budynek lub inne urządzenie o wartości przenoszącej znacznie wartość zajętej na ten cel działki, może żądać, aby właściciel przeniósł na niego własność zajętej działki za odpowiednim wynagrodzeniem.

§ 2. Właściciel gruntu, na którym wzniesiono budynek lub inne urządzenie o wartości przenoszącej znacznie wartość zajętej na ten cel działki, może żądać, aby ten, kto wzniósł budynek lub inne urządzenie, nabył od niego własność działki za odpowiednim wynagrodzeniem.

Antoni
2010-11-17 14:29:02
Odpowiedzi: 0
Pod moimi oknami,mieszkam na parterze,postawiono w odległości około 5mb kontenery budowlane,które zasłaniają dopływ światła oraz tworzą ścianę przed oknami.Okna w kontenerach są na przeciw moich okien.Zupełny brak intymności.Mieszkanie jest własnościowe.
Czy mogę żądać odszkodowanie za codzienną uciążliwość ,gdyż oni nie chcą tych kontenerów usunąć
Gość
2011-03-18 16:45:12
Odpowiedzi: 2
Niestety ale będę musiał wziąść rozwód.Mam mieszkanie które jest moim odrębnym majątkiem.Żona jest w nim zameldowana i dzieci.Jak będzie przedstawiać się sytuacja mieszkaniowa, czy będę mógł wymeldować żonę (dzieci w wieku 16 i 14 lat dzieci nie wymelduję). Jak będzie wyglądał podział majatku chodzi mi o mieszkanie. Czy jak żona zostanie ze względu na dzieci mogę zażądać aby dokładała się do kosztów utrzymania mieszkania (czynsz i inne media).I jeszcze jedno pytanie ? co z dziecmi - czy bez ich zgody mógłbym sprzedać mieszkanie, czy mają jakieś prawa, należy im się jakaś część tego mieszkania, chodzi mi o prawną wykładnię. Żona mnie straszy ,ze wszystko mi zabierze bo mieszkanie należy się dzieciom. Proszę o odpowiedż.
Odpowiedzi (2):
Gość
2011-03-21 16:07:23
Jeżeli mieszkanie stanowi majątek odrębny, to właściciel może nim swobodnie rozporządzać, nie mam mowy o tym, aby dzieci mogły lub miały prawo wyrażać zgodę na np. sprzedaż mieszkania.Dopóki Pan żyje dzieciom nie należy się nic. Jeśli chodzi o meldunek żony, to dopóki zamieszkuje w mieszkaniu, i ma tam swoje rzeczy to z wymeldowania nici, nawet jeśli jest Pan właścicielem.Eksmisja też nie wchodzi w grę, ponieważ matka dzieci ma pochodne prawo do zamieszkiwania w lokalu ze względu na dzieci. Co do rozwodu radzę zlecić prowadzenie sprawy profesjonaliście.
Gość
2011-03-23 12:37:58
Dziękuję za odpowiedż, która mnie satysfakcjonuje.
Dodaj odpowiedź
Gość
2011-06-08 18:03:44
Odpowiedzi: 1
Witam .Mojej sąsiadce przeszkadza szczekający pies. Zaznaczam, że pies nie szczeka w nocy, tylko w dzień. A w szczególności pies szczeka na nią ponieważ wcześniej owa sąsiadka rzucała do niego kamieniami. Teraz kobieta się odgraża, że zrobi z psem porządek. Czy ma jakieś możliwości prawne w związku z zaistniałą sytuacją?
Odpowiedzi (1):
Gość
2013-05-09 10:35:54
Nie ma żadnej podstawy prawnej zakazującej szczekania psom czy miauczenia kotom:) Jednakże zalecałabym ostrożność by owa sąsiadka po prostu psa nie otruła.
Dodaj odpowiedź
Gość
2011-06-14 20:00:50
Odpowiedzi: 0
czy osoba która wycinając drzewo na działce sąsiedniej może korzystać z mojej działki niezabudowanej bez mojej zgody. Jeśli nie to czy są jakieś ograniczenia prawne które to regulują. Proszę o pomoc.
Gość
2011-09-19 13:44:37
Odpowiedzi: 0
Jestem współwłaścicielem budynku w 55%.W naszym budynku między wspólnym korytarzem a pomieszczeniem sąsiadów jest część wspólna ( pomieszczenie gospodarcze w którego skład wchodzi nieduży korytarz, WC i miejsce na umywalkę).Pomieszczenie było dostępne dla zamieszkujących budynek.Kilka dni temu sąsiad założył zamek i odciął mi dostęp do tego pomieszczenia. Tłumacząc się tym że woda podłączona do WC jest z jego licznika. Mieszkam tam już 2 lata i zrobił dopiero teraz bez żadnej konsultacji z nami po cichu bez jakichkolwiek tłumaczeń. Czy mógł ograniczyć mi dostęp do wspólnego pomieszczenia i co możemy z tym zrobić.Proszę o poradę.
Gość
2011-09-19 13:45:15
Odpowiedzi: 0
Jestem współwłaścicielem budynku w 55%.W naszym budynku między wspólnym korytarzem a pomieszczeniem sąsiadów jest część wspólna ( pomieszczenie gospodarcze w którego skład wchodzi nieduży korytarz, WC i miejsce na umywalkę).Pomieszczenie było dostępne dla zamieszkujących budynek.Kilka dni temu sąsiad założył zamek i odciął mi dostęp do tego pomieszczenia. Tłumacząc się tym że woda podłączona do WC jest z jego licznika. Mieszkam tam już 2 lata i zrobił dopiero teraz bez żadnej konsultacji z nami po cichu bez jakichkolwiek tłumaczeń. Czy mógł ograniczyć mi dostęp do wspólnego pomieszczenia i co możemy z tym zrobić.Proszę o poradę.
Gość
2011-10-22 14:42:45
Odpowiedzi: 0
w jakiej odległości od granicy działki można sadzić drzewa-klon
Gość
2012-07-01 22:56:17
Odpowiedzi: 0
Mojej szwagierki córka jest już 7 lat po ślubie mają dziecko a drugie w drodze , jej mąż mieszka bez zameldowania przez cały ten czas, mają też intercyzę przedmałżeńską, z powodu awantur rozbija wszystko w mieszkaniu a gdy mu kazała się wyprowadzić to zaczął rozbierać wszystko co kupił dla dzieci, bo twierdzi że to jest jego. Co może jej zabrać z mieszkania, bo wiem że jeśli posiada rachunki na to co kupił to jest jego, a co z resztą? Córka szwagierki jest bez pracy a on ma meldunek stały u swoich rodziców.
Gość
2012-12-03 11:20:28
Odpowiedzi: 0
mąż jest współwłaścicielem nieruchomości(w 1/2)wraz z siostrą.Nie użytkuje tej nieruchomości całkowicie. Podatek od nieruchomości przychodzi na niego. Czy może żądać zapłaty podatku od nieruchomości od faktycznych użytkowników nieruchomości (dzieci siostry które korzystają z nieruchomości) i na jakiej podstawie prawnej.
teresa
2013-05-31 14:55:58
Odpowiedzi: 0
sąsiad odciął mi wodę i kanalizę czy ma prawo bo wszyscy umywają ręce proszę o pomoc
anna
2013-08-14 22:43:07
Odpowiedzi: 0
mam wyznaczona eksmisję na 26.08 gdzie znajdę przepisy mówiące szczegółowo co wolno mi zabrać i wymontować z domu
Gość
2013-10-20 12:07:58
Odpowiedzi: 0
Czy prawidłowe byłoby powołanie się na art. 222 pkt.2. w przypadku niszczenia budynku na skutek drgań i wstrząsów spowodowanych zaniechaniami ze strony władz i GDDKiA w przeciwdziałaniu im?
Renata
2014-02-22 15:09:02
Odpowiedzi: 0
Mam pytanie.Nie dawno wjechałam samochodem na parking przynależny do mojego bloku,zaparkowałam auto i udałam się w kierunku swojego mieszkania,w tym czasie podszedł do mojego auta obcy facet i zrobił zdjęcie auta.Nie wiem po co mu to zdjęcie i czy takie rzeczy są dozwolone i czy jest na to jakiś paragraf
Gość
2014-04-21 17:40:05
Odpowiedzi: 0
Dostałam za panieństwa zapisane od rodziców połowę domu .po trzydziestu latach małżeństwa rozwiodłam się .jak pozbyć się męża?
darek
2018-01-02 19:15:23
Odpowiedzi: 0
Jestem właścicielem mieszkania w bloku gdzie jest pięć rodzin.Udział w gruncie i częściach wspólnych budynku to 2900/10000. Nie mamy żadnej wspólnoty ani jakiegoś zarządcy.Pytanie to,czy może właściciel sąsiedniej działki na naszej działce wykonać przyłącz wodno/kanalizacyjny, bez mojej wiedzy i pozwolenia ?
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
APC
 

Do góry
urzędy pracy pomorskie urzędy pracy zachodniopomorskie urzędy pracy warmińsko-mazurskie urzędy pracy podlaskie urzędy pracy mazowieckie urzędy pracy kujawsko-pomorskie urzędy pracy wielkopolskie urzędy pracy lubuskie urzedy pracy lubelskie urzedy pracy łódzkie urzędy pracy dolnośląskie urzędy pracy opolskie urzędy pracy śląskie urzędy pracy świętokrzyskie urzędy pracy podkarpackie urzędy pracy małopolskie