Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Kodeks cywilny | Kodeks drogowy
Kontakt | Mapa strony
godło polski

Kodeks cywilny

Prawo cywilne
Portal informacyjny
A A A
Sądy cywilne
Sądy cywilne

Kodeks cywilny

Polskie prawo cywilne
Stan prawny: czerwiec 2024r.
Linki sponsorowane

Darowizna

Art. 888.

§ 1. Przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczeniana rzecz obdarowanego kosztem swego majątku.

§ 2. (uchylony).

Art. 889.

Nie stanowią darowizny następujące bezpłatne przysporzenia:

Art. 890.

§ 1. Oświadczenie darczyńcy powinno być złożone w formie aktu notarialnego. Jednakże umowa darowizny zawarta bez zachowania tej formy staje się ważna, jeżeli przyrzeczone świadczenie zostało spełnione.

§ 2. Przepisy powyższe nie uchybiają przepisom, które ze względu na przedmiot darowizny wymagają zachowania szczególnej formy dla oświadczeń obu stron.

Art. 891.

§ 1. Darczyńca obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, jeżeli szkoda została wyrządzona umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa.

§ 2. Jeżeli darczyńca opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, obdarowany może żądać odsetek za opóźnienie dopiero od dnia wytoczenia powództwa.

Art. 892.

Jeżeli rzecz darowana ma wady, darczyńca obowiązany jest do naprawienia szkody, którą wyrządził obdarowanemu przez to, że wiedząc o wadach nie zawiadomił go o nich w czasie właściwym. Przepisu tego nie stosuje się, gdy obdarowany mógł z łatwością wadę zauważyć.

Art. 893.

Darczyńca może włożyć na obdarowanego obowiązek oznaczonego działania lub zaniechania, nie czyniąc nikogo wierzycielem (polecenie).

Art. 894.

§ 1. Darczyńca, który wykonał zobowiązanie wynikające z umowy darowizny, może żądać wypełnienia polecenia, chyba że ma ono wyłącznie na celu korzyść obdarowanego.

§ 2. Po śmierci darczyńcy wypełnienia polecenia mogą żądać spadkobiercy darczyńcy, a jeżeli polecenie ma na względzie interes społeczny - także właściwy organ państwowy.

Art. 895.

§ 1. Obdarowany może odmówić wypełnienia polecenia, jeżeli jest to usprawiedliwione wskutek istotnej zmiany stosunków.

§ 2. Jeżeli wypełnienia polecenia żąda darczyńca lub jego spadkobiercy, obdarowany może zwolnić się przez wydanie przedmiotu darowizny w naturze w takim stanie, w jakim przedmiot ten się znajduje. Przepisu tego nie stosuje się, gdy wypełnienia polecenia żąda właściwy organ państwowy.

Art. 896.

Darczyńca może odwołać darowiznę jeszcze nie wykonaną, jeżeli po zawarciu umowy jego stan majątkowy uległ takiej zmianie, że wykonanie darowizny nie może nastąpić bez uszczerbku dla jego własnego utrzymania odpowiednio do jego usprawiedliwionych potrzeb albo bez uszczerbku dla ciążących na nim ustawowych obowiązków alimentacyjnych.

Art. 897.

Jeżeli po wykonaniu darowizny darczyńca popadnie w niedostatek, obdarowany ma obowiązek, w granicach istniejącego jeszcze wzbogacenia, dostarczać darczyńcy środków, których mu brak do utrzymania odpowiadającego jego usprawiedliwionym potrzebom albo do wypełnienia ciążących na nim ustawowych obowiązków alimentacyjnych. Obdarowany może jednak zwolnić się od tego obowiązku zwracając darczyńcy wartość wzbogacenia.

Art. 898.

§ 1. Darczyńca może odwołać darowiznę nawet już wykonaną, jeżeli obdarowany dopuścił się względem niego rażącej niewdzięczności.

§ 2. Zwrot przedmiotu odwołanej darowizny powinien nastąpić stosownie do przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu. Od chwili zdarzenia uzasadniającego odwołanie obdarowany ponosi odpowiedzialność na równi z bezpodstawnie wzbogaconym, który powinien się liczyć z obowiązkiem zwrotu.

Art. 899.

§ 1. Darowizna nie może być odwołana z powodu niewdzięczności, jeżeli darczyńca obdarowanemu przebaczył. Jeżeli w chwili przebaczenia darczyńca nie miał zdolności do czynności prawnych, przebaczenie jest skuteczne, gdy nastąpiło z dostatecznym rozeznaniem.

§ 2. Spadkobiercy darczyńcy mogą odwołać darowiznę z powodu niewdzięczności tylko wtedy, gdy darczyńca w chwili śmierci był uprawniony do odwołania albo gdy obdarowany umyślnie pozbawił darczyńcę życia lub umyślnie wywołał rozstrój zdrowia, którego skutkiem była śmierć darczyńcy.

§ 3. Darowizna nie może być odwołana po upływie roku od dnia, w którym uprawniony do odwołania dowiedział się o niewdzięczności obdarowanego.

Art. 900.

Odwołanie darowizny następuje przez oświadczenie złożone obdarowanemu na piśmie.

Art. 901.

§ 1. Przedstawiciel osoby ubezwłasnowolnionej może żądać rozwiązania umowy darowizny dokonanej przez tę osobę przed ubezwłasnowolnieniem, jeżeli darowizna ze względu na wartość świadczenia i brak uzasadnionych pobudek jest nadmierna.

§ 2. Rozwiązania umowy darowizny nie można żądać po upływie dwóch lat od jej wykonania.

Art. 902.

Przepisów o odwołaniu darowizny nie stosuje się, gdy darowizna czyni zadość obowiązkowi wynikającemu z zasad współżycia społecznego.

Anna
2011-04-06 22:42:35
Odpowiedzi: 1
Witam serdecznie. Chciałabym się zapytać czy rodzice w akcie darowizny mogą zaznaczyć, iż za ich życia domu nie będzie można sprzedać.
Dziękuję i pozdrawiam
Odpowiedzi (1):
Gość
2014-06-27 13:46:29
jest taka możliwość, (polecenie)
Dodaj odpowiedź
Monika
2011-04-28 11:42:36
Odpowiedzi: 0
W grudniu 2010 r. mój mąż zakupił wraz ze swoją matką mieszkanie dla niej - akt notarialny stwierdzający własność nieruchomości jest sporządzony na moją teściową. W dobrej wierze podpowiedziałam mojemu mężowi, że jeśli jego matka nie dysponowała kwotą pozwalającą jej na zakup nieruchomości dobrze żeby sporządził z nią umowę pożyczki na brakująca jej część należności. W styczniu b.r. mój mąż przekazał swojej matce - mojej teściowej -darowiznę w wysokości 200 000,00 zł. stanowiącą nasze wspólne oszczędności bez mojej zgody i podpisu. Dodam, że jako małżeństwo nie mamy podpisanej rozdzielności majątkowej - jesteśmy współwłaścicielami wzmiankowanych środków pieniężnych. Czy taka umowa mogła zostać zawarta bez mojej zgody i podpisu? Nadmieniam, że umowa została sporządzona na potrzeby urzędu skarbowego, nie była sporządzona u notariusza.
kasia
2011-05-02 16:31:45
Odpowiedzi: 1
Witam...Mam problem, mieszkam z moim konkubentem w domu który dostał od ojca w formie darowizny było to ok 10 lat temu.Moje relacje z jego ojcem nie są najlepsze więc zostawiliśmy część domu (dół) i wyprowadzilismy piętro wyżej zaczeliśmy remont włozylismy mnóstwo pieniędzy a teraz jego ojciec chce cofnąć darowiznę.Opłacamy wszystkie rachunki ,kupujemy opał ,płacimy podatek ,ojciec się nie dokłada do niczego.Bywa ze się kłócę z nim bo obraza moje dzieci, obraza mnie, nie pozwala nam korzystać z podwórka ....pomocy boję się ze starcimy dom a nie mamy gdzie się podziać
Odpowiedzi (1):
Ikubaj
2011-07-30 20:58:14
Darowizny, po upływie określonego czasu, nie można cofnąć. Nadal wg kc jest to dwa lata, po tym okresie tatuś niech zapomni o swoich gierkach i szantażu. Ok.
Dodaj odpowiedź
Gość
2011-06-12 18:13:46
Odpowiedzi: 0
mineło już 10 lat od darowizny od teściów działek i nieruchomości w stanie surowym trść zmarł czy teraz teściowa powołując się na rażące traktowanie 898 może zabrać nam mieszkanie i przekazać wnutce (10lat) naszej córce własność po uzyskaniu 18 lat
Roman
2011-07-09 12:56:28
Odpowiedzi: 0
Czy oświadczenie spadkobierców o odrzuceniu spadku zwalnia ich z niezapłaconych przez zmarłego podatnika wszelkich podatków?
Gość
2011-08-09 10:52:23
Odpowiedzi: 0
odrzucenie spadku nie zwalnia od przyjecia spadku długami- mozna odrzucic spadek ale wierzyciel (bank) może jesli sie mu opłaca - i dług jest wiekszy niż koszty założnia sprawy w sadzie - ok 3/4 tys zł skąłda sprawe o nabycie spadku - sad wtedy okresla spadkobierców a nast w 2 sprawie - dział spadku okresla co i po ile dziedziczy- takze długi - i w tym wypadku sad najczesciej zmusza spadkobierców do przyjecia spadku - w 99% przypadków - i spłaty zobowiazan przez spadkobierców (dłużnika)

takze warto pilnować długów rodziny - bo można sie przejechać
Gość
2011-08-09 10:57:19
Odpowiedzi: 0
w przypadku zaległosni podatkowych - egzekucja podatkowa - również działa jak banki - tyle że jak powiedziałem - róznie z tym bywa - ale tu liczy sie koszt długu /zaległosci podatkowych. w róznych US'ach roznie to jest postrzebane - jc polecam zadzwonić na KIP -Krajowa Informacja Podatkowa
gość
2011-09-28 12:05:42
Odpowiedzi: 0
Czy można zastrzec w testamencie, że obdarowany nieruchomością syn nie może sprzedać domu do śmierci obdarowywanych. Dodatkowo czy spadkodawcy mogą zapisać w testamencie polecenie, że nie zezwalają na przepisanie spadku zapisanego na syna nawet po ich śmierci na synową a życzą sobie aby spadek syn przepisał na swoje dzieci obecnie nieletnie.
Gość
2011-10-12 17:52:16
Odpowiedzi: 0
czy US, ściągając zaległy podatek występując o uznanie umowy darowizny za bezskuteczną powinien powiadomić obdarowanego przed oddaniem sprawy do sądu. Obdarowany nie wiedząc o sprawie musi jeszcze ponieść koszty sądowe?
Gość
2011-11-09 10:16:35
Odpowiedzi: 0
Czy kodeks cywilny reguluje przekazanie komuś
dotacji np dotacji osobie fizyczne ?
Gość
2012-02-23 19:02:00
Odpowiedzi: 0
Czy można cofnąć umowę darowizny notarialnej, powołując się w sądzie, na istniejący dług pomimo tego, iż na dzień podpisania aktu notarialnego o przekazaniu darowizny, nie toczyła się sprawa w sądzie odnośnie tego długu?
Gość
2012-07-05 21:16:08
Odpowiedzi: 1
Proszę o radę : sprzedałam mieszkanie ,zrobiłam darowiznę pieniężną -w zamian aktem notarialnym przyznaną wieczystą służebność nieodpłatną w domu córki .Po m-cu czasu będąc po operacji kręgosłupa zaczęła się codzienna rażąca niewdzięczność polegająca na wyzwiskach , słownym wyrzucaniu mnie z mieszkania , pogróżkami ,że zimą będę miała zimną wodę i kaloryfery , bo to nie jest zapisane w akcie notarialnym .Moje 2 pokoje zostały wynajęte wczasowiczom , ja pozostaje bez możliwości przygotowania ciepłego posiłku . Co mogę zrobić w tej sytuacji? J.
Odpowiedzi (1):
Gość
2012-07-14 17:50:22
może Pani cofnąć darowiznę powołując się na tym że dostaje Pani rażącą niewdzięczność od córki.radzę się pośpieszyć żeby nie uległo przedawnieniu wtedy Pani nic nie zrobi.jeżeli ma Pani możliwość to proszę córkę nagrać na np dyktafon będzie Pani miała dowód
Dodaj odpowiedź
Gość
2012-07-17 09:46:12
Odpowiedzi: 1
Witam serdecznie, przed ślubem otrzymałam działkę od rodziców w formie darowizny natomiast po ślubie zdecydowaliśmy się, że będziemy na niej stawiać dom pod warunkiem, że mąż będzie widniał jako użytkownik nie wymaga abym przepisała ją również na niego ale chce widnieć jako jej użytkownik. Czy istnieje coś takiego, że mąż nie będzie współwłaścicielem tylko użytkownikiem działki?Bo jeśli będziemy budować dom to po ślubie należy nam się wszystko po połowie oprócz tej działki która jest moją darowizną a w razie rozwodu mąż ma prawo do połowy domu a do działki nie ma nic?Proszę o pomoc bo gubię się już w tym wszystkim Pozdrawiam
Odpowiedzi (1):
Gość
2014-06-27 13:54:05
Z góry zakłada Pani rozwód? Nie ma jak to sobie życie zaplanowac..gratuluje
Dodaj odpowiedź
Maria
2012-07-23 16:42:01
Odpowiedzi: 0
Chcę przekazać darowizną mieszkanie synowi, który posiada już własne mieszkanie. Jaki koszty poniesiemy
kasia
2012-11-03 21:32:51
Odpowiedzi: 0
maz darowl mi swoja czesc majatku, uzgodnilismy to ustnie duzo w czesniej,potem na podstawie pelnomocnictwa sama dokonalam omowionej wczesniej darowizny,czy teraz po roku moze odwolac darowizne,zaznaczam ze od roku nie lozyl na utrzymanie rodziny i na oplaty,nie interesowal sie rodzina i majatkiem, ja od 3 lat jestem na utrzymaniu meza,w miedzy czasie sprzedalam mieszkanie, bo nie mialam na oplaty i zycie o czym go informowalam, ze nie mam srodkow do zycia.
wojtek
2012-12-19 13:14:15
Odpowiedzi: 0
czy można odwołać darowiznę gdy po kilku latach jest inny właściciel
Gość
2013-01-30 09:54:59
Odpowiedzi: 0
8 lat temu założyłam synowi (obecnie 10 lat) fundusz inwestycyjny, na który co miesiąc wpływają składki od 2 osób. Kwoty są małe ok 200 pln miesięcznie. Czy kwoty łączne zgromadzone w całym okresie składkowym odpowiednio od obu osób są formą darowizny?
Anna
2013-04-29 20:43:02
Odpowiedzi: 0
Żona otrzymuje darowiznę od swoich rodziców (np. mieszkanie)w trakcie trwania małżeństwa.Czy mąż ma prawo rościć rekompensatę materialną w wyniku rozpadu małżeństwa - rozwodu względem darowizny którą otrzymała żona od swoich rodziców zagwarantowaną aktem notarialnym?
Gość
2013-04-29 23:36:39
Odpowiedzi: 0
czy spadkobierca (darczyńczy zmarli w 2010 roku) może odwołać darowiznę lokalu mieszkalnego gdy obdarowany nie żyje ( zmarł 24.04.2013 r.. Spadkobiercy darczyńcy dowiedzieli się o darowiźnie po śmierci obarowanego czyli 28.04.2013 r.
Gość
2013-04-29 23:37:18
Odpowiedzi: 0
czy spadkobierca (darczyńcy zmarli w 2010 roku) może odwołać darowiznę lokalu mieszkalnego gdy obdarowany nie żyje ( zmarł 24.04.2013 r.. Spadkobiercy darczyńcy dowiedzieli się o darowiźnie po śmierci obarowanego czyli 28.04.2013 r.
January
2013-05-03 14:03:07
Odpowiedzi: 0
otrzymałem w 1978 roku od rodziców i rodziny pieniądze na zakup nieruchomości,którą zakupiłem notarialnie bez udziału żony,ponieważ nasz związek był w rozpadzie.Nie posiadam na tę okoliczność żadnych dokumentów.Obecnie jestem 17 lat po rozwodzie i zniesieniu wspólności majątkowej małżeńskiej.W 2000 roku sporządziliśmy wspólnie dokument w którym dokonaliśmy podziału majątku wspólnego bez wyżej wymienionej nieruchomości i taki stan był zaakceptowany przez moją byłą żonę.Umowa na moje nieszczęście, nie była potwierdzona notarialnie.Obecnie toczy się postępowanie sądowe,ponieważ moja była żona
zakwestionowała powyższą umowę chociaż była ona przeze mnie w większej części zrealizowana.Moje pytanie dotyczy umowy darowizny czy może mieć moc prawną na podstawie zeznań świadków oraz czy nasza umowa dotycząca podziału majątku ma moc prawną pomimo,że nie była potwierdzona notarialnie.
Gość
2013-08-01 00:56:54
Odpowiedzi: 0
Matka przepisała cały swój udział w nieruchomości jednej z córek i po 28 dniach zmarła. Czy ta darowizna jest ważna? Czy darczyńca nie musi żyć 10 lat aby była ważna darowizna?
Gość
2013-10-01 21:57:06
Odpowiedzi: 0
Czy obdarowany przejmuje prawa i obowiązki darczyńcy gdy darczyńca żyje i czy obdarowany może wnioskować do sądu o zwrot nakladów na nieruchomosc od wspóllascicieli która ponosil darczyńca w latach poprzednich
Gość
2013-10-01 21:59:21
Odpowiedzi: 0
Czy obdarowany przejmuje prawa i obowiązki darczyńcy gdy darczyńca żyje i czy obdarowany może wnioskować do sądu o zwrot nakladów na nieruchomosc od wspóllascicieli która ponosil darczyńca w latach poprzednich.Który art. o tym
mowi
artur
2013-10-19 19:53:51
Odpowiedzi: 0
Rodzice w 2012r. przepisali mi działke wraz z domem,jestem w zw.malżeńskim czy żonie przysługuje połowa tego majątku.
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
APC
 

Do góry
urzędy pracy pomorskie urzędy pracy zachodniopomorskie urzędy pracy warmińsko-mazurskie urzędy pracy podlaskie urzędy pracy mazowieckie urzędy pracy kujawsko-pomorskie urzędy pracy wielkopolskie urzędy pracy lubuskie urzedy pracy lubelskie urzedy pracy łódzkie urzędy pracy dolnośląskie urzędy pracy opolskie urzędy pracy śląskie urzędy pracy świętokrzyskie urzędy pracy podkarpackie urzędy pracy małopolskie