Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Kodeks cywilny | Kodeks drogowy
Kontakt | Mapa strony
godło polski

Kodeks cywilny

Prawo cywilne
Portal informacyjny
A A A
Sądy cywilne
Sądy cywilne

Kodeks cywilny

Polskie prawo cywilne
Stan prawny: kwiecień 2024r.
Linki sponsorowane

Dzierżawa

Art. 693.

§ 1. Przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz.

§ 2. Czynsz może być zastrzeżony w pieniądzach lub świadczeniach innego rodzaju. Może być również oznaczony w ułamkowej części pożytków.

Art. 694.

Do dzierżawy stosuje się odpowiednio przepisy o najmie z zachowaniem przepisów poniższych.

Art. 695.

§ 1. Dzierżawę zawartą na czas dłuższy niż lat trzydzieści poczytuje się po upływie tego terminu za zawartą na czas nieoznaczony.

§ 2. (uchylony).

Art. 696.

Dzierżawca powinien wykonywać swoje prawo zgodnie z wymaganiami prawidłowej gospodarki i nie może zmieniać przeznaczenia przedmiotu dzierżawy bez zgody wydzierżawiającego.

Art. 697.

Dzierżawca ma obowiązek dokonywania napraw niezbędnych do zachowania przedmiotu dzierżawy w stanie niepogorszonym.

Art. 698.

§ 1. Bez zgody wydzierżawiającego dzierżawca nie może oddawać przedmiotu dzierżawy osobie trzeciej do bezpłatnego używania ani go poddzierżawiać.

§ 2. W razie naruszenia powyższego obowiązku wydzierżawiający może dzierżawę wypowiedzieć bez zachowania terminów wypowiedzenia.

Art. 699.

Jeżeli termin płatności czynszu nie jest w umowie oznaczony, czynsz jest płatny z dołu w terminie zwyczajowo przyjętym, a w braku takiego zwyczaju - półrocznie z dołu.

Art. 700.

Jeżeli wskutek okoliczności, za które dzierżawca odpowiedzialności nie ponosi i które nie dotyczą jego osoby, zwykły przychód z przedmiotu dzierżawy uległ znacznemu zmniejszeniu, dzierżawca może żądać obniżenia czynszu przypadającego za dany okres gospodarczy.

Art. 701.

Do rzeczy ruchomych objętych ustawowym prawem zastawu wydzierżawiającego należą także rzeczy służące do prowadzenia gospodarstwa lub przedsiębiorstwa, jeżeli znajdują się w obrębie przedmiotu dzierżawy.

Art. 702.

Jeżeli w umowie zastrzeżono, że oprócz czynszu dzierżawca będzie obowiązany uiszczać podatki i inne ciężary związane z własnością lub z posiadaniem przedmiotu dzierżawy oraz ponosić koszty jego ubezpieczenia, ustawowe prawo zastawu przysługujące wydzierżawiającemu zabezpiecza również roszczenie wydzierżawiającego względem dzierżawcy o zwrot sum, które z powyższych tytułów zapłacił.

Art. 703.

Jeżeli dzierżawca dopuszcza się zwłoki z zapłatą czynszu co najmniej za dwa pełne okresy płatności, a w wypadku gdy czynsz jest płatny rocznie, jeżeli dopuszcza się zwłoki z zapłatą ponad trzy miesiące, wydzierżawiający może dzierżawę wypowiedzieć bez zachowania terminu wypowiedzenia. Jednakże wydzierżawiający powinien uprzedzić dzierżawcę udzielając mu dodatkowego trzymiesięcznego terminu do zapłaty zaległego czynszu.

Art. 704.

W braku odmiennej umowy dzierżawę gruntu rolnego można wypowiedzieć na jeden rok naprzód na koniec roku dzierżawnego, inną zaś dzierżawę na sześć miesięcy naprzód przed upływem roku dzierżawnego.

Art. 705.

Po zakończeniu dzierżawy dzierżawca obowiązany jest, w braku odmiennej umowy, zwrócić przedmiot dzierżawy w takim stanie, w jakim powinien się znajdować stosownie do przepisów o wykonywaniu dzierżawy.

Art. 706.

Jeżeli przy zakończeniu dzierżawy dzierżawca gruntu rolnego pozostawia zgodnie ze swym obowiązkiem zasiewy, może on żądać zwrotu poczynionych na te zasiewy nakładów o tyle, o ile wbrew wymaganiom prawidłowej gospodarki nie otrzymał odpowiednich zasiewów przy rozpoczęciu dzierżawy.

Art. 707.

Jeżeli dzierżawa kończy się przed upływem roku dzierżawnego, dzierżawca obowiązany jest zapłacić czynsz w takim stosunku, w jakim pożytki, które w tym roku pobrał lub mógł pobrać, pozostają do pożytków z całego roku dzierżawnego.

Art. 708.

Przepisy działu niniejszego stosuje się odpowiednio w wypadku, gdy osoba biorąca nieruchomość rolną do używania i pobierania pożytków nie jest obowiązana do uiszczania czynszu, lecz tylko do ponoszenia podatków i innych ciężarów związanych z własnością lub z posiadaniem gruntu.

Art. 709.

Przepisy o dzierżawie rzeczy stosuje się odpowiednio do dzierżawy praw.

Marcin
2010-12-16 15:56:41
Odpowiedzi: 0
Czy wlasciciel nieruchomosci moze bez zgody dzierzawcy wchodzic na teren nieruchomosci (uwarunkowane jest to jednym z pkt umowy)? Czy dzierzawca ma prawo nie wpuscic wlasciciela na posesje gdy ten nie zawiadomil go o swoim przyjezdzie (jeden z pkt umowy)?
Marcin
2010-12-16 16:27:51
Odpowiedzi: 0
I jeszcze jedno: jakie sankcjie moze dzierzawca zastosowac wobec wydzierzawiajacego za takie naruszenie umowy?
Gość
2011-03-16 00:19:25
Odpowiedzi: 0
Niewłasciciel zawarł umowę dzierżawy na dzierżawę lokalu, pojawił się własciciel i podpisał umowę z dzierżawcą, co dzieje się z poprzednią umową ?
Gość
2011-03-30 20:09:33
Odpowiedzi: 0
czy dziadek może oddać ziemię w dzierżawę wnuczce
Stefan
2011-04-04 22:21:17
Odpowiedzi: 0
.Czy umowa dzirzawy podpisana napoczątku roku jest zobowiująca [na 5 lat],a po pół roku sprzedałem cześć tej ziemi [z 12 ha sprzedałem 2.5 ha]tej samej osobie.Umowa została spisana na zwykłek karce bez zgłoszenia do geodezi,krus,gminy.Czy dzierżawca morze mieć prawo do pozostałej zimi.Niechciał przystąpić do zmiany umowy dzierzawy
veris
2011-06-16 15:50:43
Odpowiedzi: 0
Czy można poddzierżawiać przedmiot dzierżawy bez zgody wydzierżawiającego?
Gość
2011-06-21 13:32:58
Odpowiedzi: 0
czy mozna wypowiedziec umowe dzierzawy zawarta na 15 lat jesli byly tam same podpisy dzierzawcy i wynajmujacego? nie bylo ani podpisu wojta ani pieczatki rzadnej osoby trzeciej?
Gość
2011-06-27 14:05:55
Odpowiedzi: 1
Proszę o informację. Od 5 lat dzierżawię grunt. W miesiącu lutym 2011r. podpisałam wstępną umowę kupna tego gruntu. Czy do chwili podpisania ostatecznego aktu notarialnego zobowiązana jestem do ponoszenia opłaty za ten grunt. Nadmieniam, że ustalony jest ryczałt za miesiąc dzierżawy. Teren ten wymagał podziału.
Odpowiedzi (1):
Gość
2011-10-21 12:06:58
jak najbardziej, grunt nie jest jeszcze Twój
Dodaj odpowiedź
Gość
2012-02-01 00:21:31
Odpowiedzi: 0
Witam,
chcę wydzierżawić grunt rolny, który jest zadłużony. Wierzyciel milczy. Moje pytanie: Jeżeli dojdzie do umowy i wydzierżawię ten grunt np. na 10 lat a wierzyciel Upomni się o swoje tzn.zechce zagospodarować w/w grunt, to umowa dzierżawy z zadłużonym właścicielem traci moc, czy jedynie czynsz opłacam wierzycielowi?
Gość
2012-02-06 14:09:08
Odpowiedzi: 0
Czy w sytuacji, gdy wydzierżawiający w umowie dzierżawy lokalu, zawarł zastrzeżenie, że w lokalu ma być prowadzona określona działalność (kwiaciarnia)a ja jako dzierżawca prowadziłbym inną działalność (kawiarnię), to czy jest to podstawą do wypowiedzenia umowy dzierżawy?
wacława
2012-08-08 19:48:54
Odpowiedzi: 0
chcę wypowiedzieć dzierzawę(umowa na 10lat) bo dzierzawca nie zapłacił podatku za marzec i maj, nie chce on podpisać rozwiązania za porozumieniem stron,czy mogę wysłać listem wypowiedzenie umowy z tego powodu
Gość
2013-09-09 21:23:03
Odpowiedzi: 0
Witam. Od 1992 roku dzierzawie grunty od Nadlesnictwa.Pytalem wiele razy w nadlesnictwie o probe kupna tej oto ziemi, lecz oni odmawiaja,mowia ze sami chca sa przeksztalcic ta ziemie na dzialki budowlane i je sprzedac. Co musze zrobic zeby moc wykupic te grunty i czy przysluguje mi prawo pierwokupu?? Z gory Dziekuje
Gość
2013-11-25 00:29:30
Odpowiedzi: 0
Z dzierzawa gruntu jest jak z jaka kolwiek dzierzawa np mieszkania lub lokalu . Jesli dzierzawca nie zgodzi sie na sprzedarz to nie masz prawa tego od niego kupic poniewaz jest to jego wlasnosc i on ma prawo zrobic z nia co tylko zechce .
Gość
2013-12-26 12:00:24
Odpowiedzi: 0
dostałem spadek po wuju ziemie niestety okazało się że ziemia jest w dzierżawie na 6 lat a ja tę ziemię chcę uprawiać sam w jaki sposób wymówić tę dzierżawę bo dzierżawca nie chce się puścić
andrzej
2014-01-25 17:08:46
Odpowiedzi: 0
Od 1996r dzierżawię od Spółdzielni Mieszkaniowe teren pod pawilon handlowy. W umowie istnieje jedyny wpis na podstawie którego Spółdzielnia może podnieść opłatę dzierżawną t.j z przyczyn niezależnych. W
szystkie opłaty ja ponoszę (opłata za użytkowanie wieczyste została wniesiona jednorazowo za okres użytkowania wieczystego przez Spółdzielnię )Do dnia dzisiejszego miałem 6razy podwyżkę wnoszonej opłaty ,na moje pisma o postawę prawną wzrostu opłaty pozostaję bez rzetelnej odpowiedzi. Gdzie i w jaki sposób mogę zahamować rosnące opłaty (według mnie nie uzasadnione). Oczekuję podpowiedzi.
Wspólnota Mieszkanio
2015-05-20 10:05:34
Odpowiedzi: 0
Mamy zawartą umowę ze Spółdzielnią Mieszkaniową o odpłatną dostawę wody zimnej - obecnie okazało się , że jest to umowa dzierżawy, pomimo tego, że w umowie pisemnej nie ma mowy o dzierżawie oprócz opłaty za zużytą wodę partycypujemy w kosztach utrzymania hydroforni czy jest w związku z tym podstawa o uznaniu tej umowy jako dzierżawy? Spółdzielnia wykorzystała to do podniesienia VAT-u.
tikitaka
2017-10-05 17:58:58
Odpowiedzi: 0
Witam! Podpisałam umowe dzierżawy budki z lodami nad morzem na okres 3 miesiecy , pozniej niestety musialam z tego zrezygnowac z powodu spraw rodzinnych , moja rezygnacja byla tylko i wylacznie ustna(telefoniczna) , poprostu zaufalam wlascicielowi .Sam własciciel powiedzial ze jesli nieznajdzie nikogo na moje miejsce pod dierżawe to zaliczka ktora wpłaciłam wcześniej przepada i sprawa jest zamnknieta, a jeśli znajdzie innego dierzawce to bedziemy negocjowac , przystałam na taka propozycje poniewaz czulam sie winna ze miesieac przed startem rezygnuje z tej dierzawy. Minely te 3 miesiace i dostaje pismo w ktorym własciciel domaga sie zapłaty za caly okres wynajmu - dierzawy ,mimo tego ze prowadzilam tam zadnej dzialalnosci, moje pytanie jak moge sie bronic????? co mam zrobic??? jakie kroki prawne podjac ???
Piotr
2018-07-28 22:36:17
Odpowiedzi: 0
Dzień Dobry! Z jakim terminem mogę wypowiedzieć umowę dzierżawy lokalu użytkowego? Jestem najemcą,płacę co miesiąc, umowa jest na czas nieokreślony a nic o terminie wypowiedzenia w umowie nie ma. Bardzo proszę o odpowiedź bo nigdzie nie mogę jej znaleźć.
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
APC
 

Do góry
urzędy pracy pomorskie urzędy pracy zachodniopomorskie urzędy pracy warmińsko-mazurskie urzędy pracy podlaskie urzędy pracy mazowieckie urzędy pracy kujawsko-pomorskie urzędy pracy wielkopolskie urzędy pracy lubuskie urzedy pracy lubelskie urzedy pracy łódzkie urzędy pracy dolnośląskie urzędy pracy opolskie urzędy pracy śląskie urzędy pracy świętokrzyskie urzędy pracy podkarpackie urzędy pracy małopolskie