Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Kodeks cywilny | Kodeks drogowy
Kontakt | Mapa strony
godło polski

Kodeks cywilny

Prawo cywilne
Portal informacyjny
A A A
Sądy cywilne
Sądy cywilne

Kodeks cywilny

Polskie prawo cywilne
Stan prawny: kwiecień 2024r.
Linki sponsorowane

Najem lokalu

Art. 680.

Do najmu lokalu stosuje się przepisy rozdziału poprzedzającego, z zachowaniem przepisów poniższych.

Art. 6801.

§ 1. Małżonkowie bez względu na istniejące między nimi stosunki majątkowe są najemcami lokalu, jeżeli nawiązanie stosunku najmu lokalu mającego służyć zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych założonej przez nich rodziny nastąpiło w czasie trwania małżeństwa. Jeżeli między małżonkami istnieje rozdzielność majątkowa, do wspólności najmu stosuje się odpowiednio przepisy o wspólności ustawowej.

§ 2. Ustanie wspólności ustawowej w czasie trwania małżeństwa nie pociąga za sobą ustania wspólności najmu lokalu. Jednakże sąd, stosując odpowiednio przepisy o zniesieniu wspólności majątkowej, może z ważnych powodów na żądanie jednego z małżonków znieść wspólność najmu lokalu.

Art. 681.

Do drobnych nakładów, które obciążają najemcę lokalu, należą w szczególności: drobne naprawy podłóg, drzwi i okien, malowanie ścian, podłóg oraz wewnętrznej strony drzwi wejściowych, jak również drobne naprawy instalacji i urządzeń technicznych, zapewniających korzystanie ze światła, ogrzewania lokalu, dopływu i odpływu wody.

Art. 682.

Jeżeli wady najętego lokalu są tego rodzaju, że zagrażają zdrowiu najemcy lub jego domowników albo osób u niego zatrudnionych, najemca może wypowiedzieć najem bez zachowania terminów wypowiedzenia, chociażby w chwili zawarcia umowy wiedział o wadach.

Art. 683.

Najemca lokalu powinien stosować się do porządku domowego, o ile ten nie jest sprzeczny z uprawnieniami wynikającymi z umowy; powinien również liczyć się z potrzebami innych mieszkańców i sąsiadów.

Art. 684.

Najemca może założyć w najętym lokalu oświetlenie elektryczne, gaz, telefon, radio i inne podobne urządzenia, chyba że sposób ich założenia sprzeciwia się obowiązującym przepisom albo zagraża bezpieczeństwu nieruchomości. Jeżeli do założenia urządzeń potrzebne jest współdziałanie wynajmującego, najemca może domagać się tego współdziałania za zwrotem wynikłych stąd kosztów.

Art. 685.

Jeżeli najemca lokalu wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu albo przez swoje niewłaściwe zachowanie czyni korzystanie z innych lokali w budynku uciążliwym, wynajmujący może wypowiedzieć najem bez zachowania terminów wypowiedzenia.

Art. 6851.

Wynajmujący lokal może podwyższyć czynsz, wypowiadając dotychczasową wysokość czynszu najpóźniej na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego.

Art. 686.

Ustawowe prawo zastawu wynajmującego lokal mieszkalny rozciąga się także na wniesione do lokalu ruchomości członków rodziny najemcy razem z nim mieszkających.

Art. 687.

Jeżeli najemca lokalu dopuszcza się zwłoki z zapłatą czynszu co najmniej za dwa pełne okresy płatności, a wynajmujący zamierza najem wypowiedzieć bez zachowania terminów wypowiedzenia, powinien on uprzedzić najemcę na piśmie, udzielając mu dodatkowego terminu miesięcznego do zapłaty zaległego czynszu.

Art. 688.

Jeżeli czas trwania najmu lokalu nie jest oznaczony, a czynsz jest płatny miesięcznie, najem można wypowiedzieć najpóźniej na trzy miesiące naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego.

Art. 6881.

§ 1. Za zapłatę czynszu i innych należnych opłat odpowiadają solidarnie z najemcą stale zamieszkujące z nim osoby pełnoletnie.

§ 2. Odpowiedzialność osób, o których mowa w § 1, ogranicza się do wysokości czynszu i innych opłat należnych za okres ich stałego zamieszkiwania.

Art. 6882.

Bez zgody wynajmującego najemca nie może oddać lokalu lub jego części do bezpłatnego używania ani go podnająć. Zgoda wynajmującego nie jest wymagana co do osoby, względem której najemca jest obciążony obowiązkiem alimentacyjnym.

Art. 689. (uchylony).

Art. 690.

Do ochrony praw najemcy do używania lokalu stosuje się odpowiednio przepisy o ochronie własności.

Art. 691.

§ 1. W razie śmierci najemcy lokalu mieszkalnego w stosunek najmu lokalu wstępują: małżonek niebędący współnajemcą lokalu, dzieci najemcy i jego współmałżonka, inne osoby, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych, oraz osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą.

§ 2. Osoby wymienione w § 1 wstępują w stosunek najmu lokalu mieszkalnego, jeżeli stale zamieszkiwały z najemcą w tym lokalu do chwili jego śmierci.

§ 3. W razie braku osób wymienionych w § 1 stosunek najmu lokalu mieszkalnego wygasa.

§ 4. Osoby, które wstąpiły w stosunek najmu lokalu mieszkalnego na podstawie § 1, mogą go wypowiedzieć z zachowaniem terminów ustawowych, chociażby umowa najmu była zawarta na czas oznaczony. W razie wypowiedzenia stosunku najmu przez niektóre z tych osób stosunek ten wygasa względem osób, które go wypowiedziały.

§ 5. Przepisów § 1-4 nie stosuje się w razie śmierci jednego ze współnajemców lokalu mieszkalnego.

Art. 692.

Przepisów o wypowiedzeniu najmu przez nabywcę rzeczy najętej nie stosuje się do najmu lokali mieszkalnych, chyba że najemca nie objął jeszcze lokalu.

Gość
2012-08-01 23:23:34
Odpowiedzi: 0
czy jeśli dzieci właściciela mieszkania po wejściu do mieszkania (wpuszczone dobrowolnie przez najmującego) zachowywały się w sposób obraźliwy w stosunku do najemcy, można użyć art.685 ? czy właściciel może wejśc do mieszkania podczas nieobecności najmującego?
Gość
2012-08-20 09:38:49
Odpowiedzi: 0
Witam mam zapytanie wynajmuję powierzchnię użytkową lokalu ,umowa wygasła mi rok temu a był w niej ujęty 3 miesięczny termin wypowiedzenia. Nie podpisywaliśmy nowej umowy a ja nadal najmuję ten lokal. Z dniem 1.09 chcę się przenieść w nowe miejsce czy podczas wypowiedzenia w formie pisemnej mam obowiązek co do terminu okresu wypowiedzenia czyli z 1 miesięcznym okresem wypowiedzenia czy mogę się przenieść z dnia na dzień
Gość
2012-09-23 13:22:57
Odpowiedzi: 0
Czy można odstąpić od umowy najmu lokalu użytkowego na czas okreslony ,jako wynajmujacy jężeli lokal ten nie został jeszcze wydany? ile jest czasu na taką formę odstąpienia ?czy przez wypowiedzenie?
Gość
2012-10-23 19:03:28
Odpowiedzi: 0
Co zrobic gdy najemca pomimo wypowiedzenia nie chce opuscic lokalu.Tlumaczy ze, z dziecmi nie ma dokad pojsc.Nie placi za lokal.Jakie mam prawa?
Gość
2012-11-21 07:28:06
Odpowiedzi: 0
witam,
mam pytanie odnosnie najmu:
zawarlem umowe na czas okreslony od wrzesnia tego roku do 2013 roku wtez wrzesnia, ale na dzien dzisiejszy jestem zmuszony wypowiedziec umowe najmu lokatorom, gdyz jestem zmuszony sie wprowadzic do tego mieszkania z rodzina- dotyczy w tym wypadku miesieczny okres wypowiedzenia? moge im wypowiedziec juz umowe?
beata
2012-11-27 20:33:20
Odpowiedzi: 0
Zmarł najemca lokalu należącego do gminy podlegającego burmistrzowi .Jestem wnuczką najemcy zamieszkiwałam z babcią od18 lat .Byłam zameldowana .Teraz powiadomiono mnie że nie mam prawa do tego lokalu. Mam się wynieść dlaczego?
Gość
2013-02-03 11:06:09
Odpowiedzi: 1
Oddałam mieszkanie w zamian za opiekę i dokonywanie opłat czyli czynsz administracyjny, woda, gaz i energia. Czy muszę odprowadzić podatek?
Odpowiedzi (1):
Gość
2013-02-03 11:07:31
tzn. w zamian za opiekę nad tym mieszkaniem, ponieważ ja tam nie mieszkam.
Dodaj odpowiedź
Gość
2013-02-11 10:33:02
Odpowiedzi: 1
Jestem wnuczką głównego najemcy lokalu kwaterunkowego.Była to moja babcia z którą mieszkałam nieprzerwanie od swojego urodzenia aż do śmierci babci.Teraz gmina wystąpiła do sądu o eksmisję mnie z tego mieszkania.Mam małe dziecko i nie mam gdzie się podziać.Nadmieniam ,że babcia mnie wychowywała ale nie była rodzną zastępczą.Rodzice moi i brat wyjechali za granicę kraju a ja zostałam z babcią.Podstawą prawną na jaką powałali się urzędnicy gminni jest art691par.1 KC ,czy jest możliwa eksmisja , co mam zrobić.Badowska
Odpowiedzi (1):
Gość
2013-02-22 01:14:10
wnuczki nie ma w kręgu osób wskazanych w 691 więc mają rację
jeśli to Warszawa to jest paragraf 31 mówiący o osobach pozostałych w lokalu (spoza kategorii wymienionych w 691) ponadto piszesz ze masz dziecko a artykuł 14 ustawy o ochronie praw lokatorów mówi o tym że sąd nie może orzec o braku uprawnienia do lokalu socjalnego wobec małoletniego więc nawet jak gmina uzyska eksmisje (bo taka ich robota) to staw sie na sprawe eksmisyjna i podnos uprawnienia z art. 14 ustawy ....
Dodaj odpowiedź
Krzysztof
2013-07-29 00:55:45
Odpowiedzi: 0
Witam.
W umowie najmu mieszkania jest umieszczony zapis: Wynajmujący nie ma prawa dokonywać w lokalu żadnych przeróbek.
Czy wstawienie własnych mebli stojących bez przemieszczania mebli najemcy lub bez wiercenia otworów w ścianach jest również rozumiane jako przeróbka?
Jak rozumieć pojęcie 'przeróbki' dokonanej w lokalu?
Dziękuję z góry za odpowiedź.
Danka
2013-08-02 09:56:39
Odpowiedzi: 0
Czy osoba całkowicie ubezwłasnowolniona w związku z upośledzeniem psychicznym i fizycznym, pozostająca pod opieką prawną pełnomocnika przyznaną przez sąd,posiada prawo do przejęcia w sposób ciągły po śmierci swojej matki prawa do najmu lokalu umożliwiającą jego wykup z bonifikatą 90%? nadmieniam, że współnajemcą lokalu był ojciec osoby chorej, który wymeldował się z mieszkania ok.15 lat temu i pozostawał w sądownie stwierdzonej seperacji z żoną do czasu jej śmierci, a po jej śmierci zrzekł się praw zarówno do mieszkania, jak i dziecka. Z osobą chorą Urząd Gminy zawarł nową umowę najmu lokalu uniemożliwiając tym samym wykup lokalu na szczególnych warunkach, co zabezpieczałoby przyszłość osoby chorej.
michał
2013-09-09 09:54:58
Odpowiedzi: 0
Wynajmowałem dom,umowę podpisałem w lipcu 2012r,własciciel nie poinformował mnie o ukrytych wadach budynku,tkj:brak wentylacji pomieszczenia co spowodowało plesn na scianach,nieszczelny przewód kominowy,źle zamontowana instalacja elektryczna w piwnicy,nadomiar tego na wiosnę odpadłl tynk z sufituu zadaszenia balkonu,co mogło zagrozic moim dzieciom!!poinformowany własciciel o tym fakcie nie podjął żadnych kroków naprawczych.postanowiłem mu wypowiedziec umowę z tytułu art.682 kc.własciciel chce oddac sprawę do sądu,proszę o poradę co czynic!jakimi przepisami się podeprzec!!
Gość
2014-02-16 03:56:06
Odpowiedzi: 0
witam serdecznie
mam do was ekszpertów bo inaczej was prawników nazwać nie można podajcie mi jaki przypadek wyklucza wnuków od wchodzenia w tytuł najmu w lokal po zmarłych dziadkach biorąc pod uwagę wyrok dotyczący g..... tam jest kasa z dn listopad 28, 2012 pytam gdzie jest mniejsza więź gdzie są przypadki i to wielokrotne że wnuk mieszka z dziadkami od urodzenia po pełnoletności wspiera dziadków w chorobie finansowo i nie jest niby w tym kręgu to zwykłą dyskryminacja i co wy drodzy prawnicy macie choć czczy honoru aby obalić to ze wnuk Osobą nie jest faktycznie pozostającą we wspólnym pożyciu -
z najemcą - w rozumieniu art. 691 § 1 k.c. - jest osoba połączona
z najemcą więzią uczuciową, fizyczną i gospodarczą; także
osoba tej samej płci. biorąc pod uwagę ten wyrok to jest dopiero dyskryminacja w Państwie Polskim tylko wam nikt szmalcu dużo nie zapłaci i macie macie wszystkich wnuków w du..ie
Radek
2014-04-03 20:54:59
Odpowiedzi: 0
Witam,
Mam taki problem: osoba od której wynajmowałem mieszkanie zwleka z oddaniem kaucji chociaż z mieszkania zrezygnowałem ponad miesiąc temu. Jak mam sobie z nim poradzić? Z góry dzięki za odpowiedź
Gość
2014-04-11 20:38:46
Odpowiedzi: 0
Witam.
kiedy moze wlasciciel wejsc do wynajmowanego mieszkania?podobno raz/mc
grzegorz
2014-06-16 18:51:36
Odpowiedzi: 0
Witam . Jeżeli czas trwania najmu lokalu jest ograniczony( na rok ), a czynsz jest płatny miesięcznie i w umowie najmu nie ma wzmianki o warunkach wcześniejszego wypowiedzenia umowy , to czy można tą umowę zerwać wcześniej , z jakim skutkiem i z jakim wypowiedzeniem . pilne proszę !
Gość
2014-06-17 18:13:52
Odpowiedzi: 0
W wynajmowanym przez moją córkę mieszkaniu mieszkają dwie osoby. Umowa trwa już ponad 3 lata. W mieszkaniu córka zostawiła do użytkowania m.in. telewizor, lodówkę, regał, pralkę automatyczną i kilka innych drobnych rzeczy. Po awarii telewizora najemcy zwrócili go i usunięto ten sprzęt z listy. Teraz zepsuła się lodówka, która ma już 17 lat i córka nie widzi powodu jej naprawy, natomiast najemcy żądają wymiany lub naprawy. Czy córka ma taki obowiązek?
Gość
2014-07-23 18:54:39
Odpowiedzi: 0
Witam.Podpisałam umowę o wynajem lokalu na czas okreslony 2lata.W umowie jest punkt "Każda ze stron może wypowiedzieć niniejsza umowę z zachowaniem mięsięcznego okresu wypowiedzenia".Chcę po roku rozwiązać umowę,czy wystarczy złożyć wypowiedzenie?Czy należy rozwiązać umowę za porozumieniem stron? dziękuję
Gość
2015-08-25 08:52:38
Odpowiedzi: 0
wynajmuję mieszkanie od 2 miesięcy. W umowie został określony czas wynajmu na 1 rok. Nie ma wzmianki o wcześniejszym wypowiedzeniu najmu. Czy mogę w trakcie trwania tej umowy wypowiedzieć najem właścicielowi? Jaki jest okres wypowiedzenia?
Gość
2018-01-03 19:55:48
Odpowiedzi: 1
jestem najemcą, właściciel mieszkania nie chce pokryć kosztów wymiany/naprawy baterii kuchennej i łazienkowej, które zepsuły się wskutek normalnego użytkowania (bardzo niska jakość wykonania), wymianę baterii zrzuca na najemcę. Jak to powinno wyglądać? I druga sprawa - usterka pralki, która należy do własciciela - kto ponosi koszty naprawy, zepsuł sie mechanizm grzania wody, więc nie z winy najemcy. Kto powinien zająć sie naprawą sprzętu?
Odpowiedzi (1):
Stiv
2018-03-02 20:36:55
Jeżeli odpowiednie zastrzeżenia nie zostały zapisane w umowie najmu, niestety dla Pana, obowiązują przepisy Ustawy o ochronie praw lokatorów Dz.U. 2001 Nr 71 poz. 733 wg zawartych tam obowiązków Lokatorów-Najemców i Wynajmujących.W tym przypadku na Panu ciąży obowiązek naprawy baterii wodnej i pralki.Pozdrawiam
Dodaj odpowiedź
Gość
2018-04-05 11:56:00
Odpowiedzi: 0
Witam, Jesli umowa zawarta na rok skonczyla sie w sierpniu 2017 a nie zostala przedluzona I nadal mieszkamy a z koncem kwietnia 2018 chcemy sie wyprowadzic. Wynajmujacy twierdzi ze mam obowiazek mieszkania jeszcze przez kolejny rok. Czy ma podstawy do takiego roszczeczenia? Jakie prawo mi przysluguje w tym wypdaku I czy wogole mam jakies zobowiazania wobec wynajmjujacego? Wypowiedzialam umowe miesiac wczesniej. Pozdrawiam
Gość
2018-05-09 11:30:47
Odpowiedzi: 0
Witam, jak wygląda sytuacja jeśli wcześniej została rozwiązana z najemcą umowa najmu lokalu z powodu zadłużenia, a teraz ponownie ma być ona zawierana (w przypadku nie uregulowania długu)? Czy istnieje przepis mówiący o niemożliwości podpisania takiej umowy ze względu na nieuregulowany dług? Pozdrawiam
Jan
2018-06-25 20:26:57
Odpowiedzi: 0
Wynajmuję lokal mieszkalny na czas określony do 30 czerwca 2018 r. Najemca jest mi winien czynsz za 3 miesiące. Unika jakichkolwiek kontaktów, nie odpowiada na wezwania. Czy mogę z dniem 1 lipca wejść do lokalu wymieniając przy tym zamki? Sprawa egzekucji należności będzie sprawą odrębną. Pozdrawiam.
Magdalena
2018-10-13 18:01:32
Odpowiedzi: 0
dlaczego art 688 pozostaje w sprzeczności z art 673 z rozdziału I i daje możliwość wynajmującym do "wyłudzania" czynszu za dodatkowe dwa miesiące
Gość
2019-04-14 14:38:55
Odpowiedzi: 0
wspólna umowa najmu mieszkania komunalnego czy przepada w dniu smierci jednego ze współnajemcy
Gość
2020-03-18 00:50:23
Odpowiedzi: 0
czy gospodarz może wynajmować pokoje komuś nowemu w mieszkaniu,gdzie mieszkają inne osoby w zagrożeniu epidemiologicznym
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
APC
 

Do góry
urzędy pracy pomorskie urzędy pracy zachodniopomorskie urzędy pracy warmińsko-mazurskie urzędy pracy podlaskie urzędy pracy mazowieckie urzędy pracy kujawsko-pomorskie urzędy pracy wielkopolskie urzędy pracy lubuskie urzedy pracy lubelskie urzedy pracy łódzkie urzędy pracy dolnośląskie urzędy pracy opolskie urzędy pracy śląskie urzędy pracy świętokrzyskie urzędy pracy podkarpackie urzędy pracy małopolskie