Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Kodeks cywilny | Kodeks drogowy
Kontakt | Mapa strony
godło polski

Kodeks cywilny

Prawo cywilne
Portal informacyjny
A A A
Sądy cywilne
Sądy cywilne

Kodeks cywilny

Polskie prawo cywilne
Stan prawny: kwiecień 2024r.
Linki sponsorowane

Spółka

Art. 860.

§ 1. Przez umowę spółki wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów.

§ 2. Umowa spółki powinna być stwierdzona pismem.

Art. 861.

§ 1. Wkład wspólnika może polegać na wniesieniu do spółki własności lub innych praw albo na świadczeniu usług.

§ 2. Domniemywa się, że wkłady wspólników mają jednakową wartość.

Art. 862.

Jeżeli wspólnik zobowiązał się wnieść do spółki własność rzeczy, do wykonania tego zobowiązania, jak również do odpowiedzialności z tytułu rękojmi oraz do niebezpieczeństwa utraty lub uszkodzenia rzeczy stosuje się odpowiednio przepisy o sprzedaży. Jeżeli rzeczy mają być wniesione tylko do używania, stosuje się odpowiednio w powyższym zakresie przepisy o najmie.

Art. 863.

§ 1. Wspólnik nie może rozporządzać udziałem we wspólnym majątku wspólników ani udziałem w poszczególnych składnikach tego majątku.

§ 2. W czasie trwania spółki wspólnik nie może domagać się podziału wspólnego majątku wspólników.

§ 3. W czasie trwania spółki wierzyciel wspólnika nie może żądać zaspokojenia z jego udziału we wspólnym majątku wspólników ani z udziału w poszczególnych składnikach tego majątku.

Art. 864.

Za zobowiązania spółki wspólnicy odpowiedzialni są solidarnie.

Art. 865.

§ 1. Każdy wspólnik jest uprawniony i zobowiązany do prowadzenia spraw spółki.

§ 2. Każdy wspólnik może bez uprzedniej uchwały wspólników prowadzić sprawy, które nie przekraczają zakresu zwykłych czynności spółki. Jeżeli jednak przed zakończeniem takiej sprawy chociażby jeden z pozostałych wspólników sprzeciwi się jej prowadzeniu, potrzebna jest uchwała wspólników.

§ 3. Każdy wspólnik może bez uprzedniej uchwały wspólników wykonać czynność nagłą, której zaniechanie mogłoby narazić spółkę na niepowetowane straty.

Art. 866.

W braku odmiennej umowy lub uchwały wspólników każdy wspólnik jest umocowany do reprezentowania spółki w takich granicach, w jakich jest uprawniony do prowadzenia jej spraw.

Art. 867.

§ 1. Każdy wspólnik jest uprawniony do równego udziału w zyskach i w tym samym stosunku uczestniczy w stratach, bez względu na rodzaj i wartość wkładu. W umowie spółki można inaczej ustalić stosunek udziału wspólników w zyskach i stratach. Można nawet zwolnić niektórych wspólników od udziału w stratach. Natomiast nie można wyłączyć wspólnika od udziału w zyskach.

§ 2. Ustalony w umowie stosunek udziału wspólnika w zyskach odnosi się w razie wątpliwości także do udziału w stratach.

Art. 868.

§ 1. Wspólnik może żądać podziału i wypłaty zysków dopiero po rozwiązaniu spółki.

§ 2. Jednakże gdy spółka została zawarta na czas dłuższy, wspólnicy mogą żądać podziału i wypłaty zysków z końcem każdego roku obrachunkowego.

Art. 869.

§ 1. Jeżeli spółka została zawarta na czas nieoznaczony, każdy wspólnik może z niej wystąpić wypowiadając swój udział na trzy miesiące naprzód na koniec roku obrachunkowego.

§ 2. Z ważnych powodów wspólnik może wypowiedzieć swój udział bez zachowania terminów wypowiedzenia, chociażby spółka była zawarta na czas oznaczony. Zastrzeżenie przeciwne jest nieważne.

Art. 870.

Jeżeli w ciągu ostatnich sześciu miesięcy została przeprowadzona bezskuteczna egzekucja z ruchomości wspólnika, jego wierzyciel osobisty, który uzyskał zajęcie praw przysługujących wspólnikowi na wypadek wystąpienia ze spółki lub jej rozwiązania, może wypowiedzieć jego udział w spółce na trzy miesiące naprzód, chociażby spółka była zawarta na czas oznaczony. Jeżeli umowa spółki przewiduje krótszy termin wypowiedzenia, wierzyciel może z tego terminu skorzystać.

Art. 871.

§ 1. Wspólnikowi występującemu ze spółki zwraca się w naturze rzeczy, które wniósł do spółki do używania, oraz wypłaca się w pieniądzu wartość jego wkładu oznaczoną w umowie spółki, a w braku takiego oznaczenia - wartość, którą wkład ten miał w chwili wniesienia. Nie ulega zwrotowi wartość wkładu polegającego na świadczeniu usług albo na używaniu przez spółkę rzeczy należących do wspólnika.

§ 2. Ponadto wypłaca się występującemu wspólnikowi w pieniądzu taką część wartości wspólnego majątku pozostałego po odliczeniu wartości wkładów wszystkich wspólników, jaka odpowiada stosunkowi, w którym występujący wspólnik uczestniczył w zyskach spółki.

Art. 872.

Można zastrzec, że spadkobiercy wspólnika wejdą do spółki na jego miejsce. W wypadku takim powinni oni wskazać spółce jedną osobę, która będzie wykonywała ich prawa. Dopóki to nie nastąpi, pozostali wspólnicy mogą sami podejmować wszelkie czynności w zakresie prowadzenia spraw spółki.

Art. 873.

Jeżeli mimo istnienia przewidzianych w umowie powodów rozwiązania spółki trwa ona nadal za zgodą wszystkich wspólników, poczytuje się ją za przedłużoną na czas nieoznaczony.

Art. 874.

§ 1. Z ważnych powodów każdy wspólnik może żądać rozwiązania spółki przez sąd.

§ 2. Spółka ulega rozwiązaniu z dniem ogłoszenia upadłości wspólnika.

Art. 875.

§ 1. Od chwili rozwiązania spółki stosuje się odpowiednio do wspólnego majątku wspólników przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych z zachowaniem przepisów poniższych.

§ 2. Z majątku pozostałego po zapłaceniu długów spółki zwraca się wspólnikom ich wkłady, stosując odpowiednio przepisy o zwrocie wkładów w razie wystąpienia wspólnika ze spółki.

§ 3. Pozostałą nadwyżkę wspólnego majątku dzieli się między wspólników w takim stosunku, w jakim uczestniczyli w zyskach spółki.

Pytania prawne (9):
Większe okno
Gość
2010-12-27 14:35:05
Odpowiedzi: 0
Czy w miejsce jednego ze wspólników w spółce cywilnej może wstąpić do spółki inna osoba bez konieczności likwidacji spółki? czy mozna tej osobie (bliska rodzina - matka ) przekazać (darować) swoje udziały?
Jola
2011-09-13 12:27:15
Odpowiedzi: 1
nie może wstąpić żadna osoba na miejsce poprzedniej... jedynie moze wycofac sie trzy miesiace wczesniej ....jesli bedzie w spolce duzo osob bedzie dalej funkcjonowala jesli nie to ona sie rozpadnie ...
Odpowiedzi (1):
Dieter
2011-10-07 12:34:36
Nie wiem kto na tym portalu pozwala na wypisywanie takich bredni jak p.Jola. Troszkę więcej rozsądku w tym co się pisze.
Dodaj odpowiedź
Basia
2011-09-21 21:21:35
Odpowiedzi: 0
W spółce cywilnej trzyosobowej jeden wspólnik złożył pisemne wystąpienie ze spółki. Czy pozostali wspólnicy mają obowiązek przekazać mu część majątku spółki (programy komputerowe, wyposażenie biura itp.)? Czy trzeba wypowiadać umowę o pracę zatrudnionym w spółce pracownikom?
Krystyna
2011-10-27 12:29:01
Odpowiedzi: 0
Spółka Cywilna (2 wspólników - mąż i żona)nabyli nieruchomość. Obecnie małżonkowie nie widzą zasadności utrzymywania nieruchomości w spółce, zamierzaja w związku z tym wycofać ją z działalności gospodarczej i przeznaczyć na swoje cele prywatne. Jak to prawnie przeprowadzić?
BASIA
2011-11-28 10:56:01
Odpowiedzi: 0
Otrzymałam akcje spółki weglowej,lecz nie w takiej ilości jak by to wynikało z mojego stażu pracy,pominięto ponad 6 lat zatrudnienia w innej kopalni,lecz należacej do tej samej spólki. Jesli nie uznają dobrowolnie moich roszczeń chciałabym wiedzieć, jak wygląda droga prawna tzn.do jakiego sądu powinnam złożyć pozew,jakie są koszty i czy mogę być z nich zwolniona,gdyż jestem osobą bezrobotną.SERDECZNIE POZDRAWIAM i proszę o odpowiedż na moją skrzynkę
Gość
2012-02-01 18:49:25
Odpowiedzi: 0
Czy komornik może zająć dochody i majątek spółki gdy jeden ze wspólników ma zobowiązania wobec banku (kredyt) wzięty przed założeniem spółki
Jan
2012-03-01 11:44:18
Odpowiedzi: 1
Wystąpiłem ze SC firma handlowo-usługowa , głownie sklep.Umowa SC na czas nieokreslony ,Co mi należy w rozliczeniu.
Czy połowa majątku , w tym : połowa z remanentu i połowa z wyposażenia sklepu w pienądzu. A ponadto wkład ? , a taki był .Czy wkład jest wliczony w majątek.
Oraz za jaki czas ( ile lat wstecz )należy mi się rozliczenie z zysków spółki.
Odpowiedzi (1):
Gość
2013-10-22 13:06:16
aha
Dodaj odpowiedź
Gość
2013-06-03 16:52:27
Odpowiedzi: 0
Czy wspólnik może rozwiązać działalność gdy drugi wspólnik jest w 5 miesiącu ciąży i po zamknięciu zostaje bez środków do życia?
Gość
2013-10-11 08:31:10
Odpowiedzi: 0
Czy spółka cywilna jest to organizacja nieposiadająca osobowości prawnej ?
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
APC
 

Do góry
urzędy pracy pomorskie urzędy pracy zachodniopomorskie urzędy pracy warmińsko-mazurskie urzędy pracy podlaskie urzędy pracy mazowieckie urzędy pracy kujawsko-pomorskie urzędy pracy wielkopolskie urzędy pracy lubuskie urzedy pracy lubelskie urzedy pracy łódzkie urzędy pracy dolnośląskie urzędy pracy opolskie urzędy pracy śląskie urzędy pracy świętokrzyskie urzędy pracy podkarpackie urzędy pracy małopolskie