Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Kodeks cywilny | Kodeks drogowy
Kontakt | Mapa strony
godło polski

Kodeks cywilny

Prawo cywilne
Portal informacyjny
A A A
Sądy cywilne
Sądy cywilne

Kodeks cywilny

Polskie prawo cywilne
Stan prawny: maj 2024r.
Linki sponsorowane

Umowa rachunku bankowego

Art. 725.

Przez umowę rachunku bankowego bank zobowiązuje się względem posiadacza rachunku, na czas oznaczony lub nieoznaczony, do przechowywania jego środków pieniężnych oraz, jeżeli umowa tak stanowi, do przeprowadzania na jego zlecenie rozliczeń pieniężnych.

Art. 726.

Bank może obracać czasowo wolne środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym z obowiązkiem ich zwrotu w całości lub w części na każde żądanie, chyba że umowa uzależnia obowiązek zwrotu od wypowiedzenia.

Art. 727.

Bank może odmówić wykonania zlecenia posiadacza rachunku bankowego tylko w wypadkach przewidzianych w przepisach szczególnych.

Art. 728.

§ 1. Przy umowie zawartej na czas nieoznaczony bank jest obowiązany informować posiadacza rachunku, w sposób określony w umowie, o każdej zmianie stanu rachunku bankowego.

§ 2. Bank jest obowiązany przesyłać posiadaczowi co najmniej raz w miesiącu bezpłatnie wyciąg z rachunku z informacją o zmianach stanu rachunku i ustaleniem salda, chyba że posiadacz wyraził pisemnie zgodę na inny sposób informowania o zmianach stanu rachunku i ustaleniu salda.

§ 3. Posiadacz rachunku bankowego jest obowiązany zgłosić bankowi niezgodność zmian stanu rachunku lub salda w ciągu czternastu dni od dnia otrzymania wyciągu z rachunku.

Art. 729.

Posiadacz imiennego rachunku bankowego obowiązany jest zawiadamiać bank o każdej zmianie swego zamieszkania lub siedziby.

Art. 730.

Rozwiązanie umowy rachunku bankowego zawartej na czas nieoznaczony może nastąpić w każdym czasie wskutek wypowiedzenia przez którąkolwiek ze stron; jednakże bank może wypowiedzieć taką umowę tylko z ważnych powodów.

Art. 731.

Roszczenia wynikające ze stosunku rachunku bankowego przedawniają się z upływem lat dwóch. Nie dotyczy to roszczeń o zwrot wkładów oszczędnościowych.

Art. 732.

Przepisy niniejszego tytułu stosuje się odpowiednio również do rachunków prowadzonych przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe.

Art. 733.

Przepisy niniejszego tytułu nie uchybiają przepisom o rozliczeniach pieniężnych.

Pytania prawne (4):
Większe okno
Gość
2011-03-12 11:54:11
Odpowiedzi: 0
czy kredyt z 1991r może być przedawniony mimo że wieżyciel upomniał się teraz 2003r
Gość
2011-12-12 21:36:42
Odpowiedzi: 0
czy i ile moze komornik zabrac mi z konta bankowego
Gość
2012-11-10 20:47:16
Odpowiedzi: 0
w 1999 roku podpisałem umowę o przyznaniu limitu kredytowego w rachunku uniwersalnym kredyt bank w 2000 roku złożyłem wniosek o podwyższenie kredytu ,który został akceptowany nie zmieniono umowy ,ani nie wprowadzono zmian aneksem.ostatnie oparacje na rachunku były przeprowadzone w 2002roku kredyt nie został spłacony.Do m-ca września 2012 roku nie miałem żadnej wiadomości z banku o jakimkolwiek zadłużeniu w tym też m-cu bank zażądał spłaty kredytu wraz z odsetkami. jak ma to się do art.60 prawa bankowego i art.118 oraz 731 kodeksu cywilnego
Gość
2014-01-05 01:35:56
Odpowiedzi: 0
Kredyt jest świadczeniem okresowym, które przedawnia się z upływem lat trzech. Okres ten jest obliczany dla każdej raty osobno, a jeśli nastąpiło wypowiedzenie umowy kredytowej - od dnia, w którym roszczenie w całości stało się wymagalne. Zwykle jest to data, wyznaczona przez bank w treści wypowiedzenia, najczęściej trzydzieści dni od dnia rozwiązania umowy. W przypadku, gdyby sprawa trafiła do sądu, należy podnieść zarzut przedawnienia. To bardzo ważne, gdyż nie zostaje ono w takich przypadkach uznane z urzędu, lecz tylko i wyłącznie z inicjatywy dłużnika. Zarzut można podnieść również w odpowiedzi na nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, wydany przez lubelski sąd elektroniczny. W toku sprawy należy również pamiętać, by na żadnym jej etapie nie doprowadzić do uznania wierzytelności, wdając się np. w negocjacje z wierzycielem na temat terminu spłaty, wysokości rat, itd. Roszczenie, które zostało uznane, przedawnia się z upływem lat dziesięciu, a termin biegnie od momentu takiego uznania od nowa.
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
APC
 

Do góry
urzędy pracy pomorskie urzędy pracy zachodniopomorskie urzędy pracy warmińsko-mazurskie urzędy pracy podlaskie urzędy pracy mazowieckie urzędy pracy kujawsko-pomorskie urzędy pracy wielkopolskie urzędy pracy lubuskie urzedy pracy lubelskie urzedy pracy łódzkie urzędy pracy dolnośląskie urzędy pracy opolskie urzędy pracy śląskie urzędy pracy świętokrzyskie urzędy pracy podkarpackie urzędy pracy małopolskie