Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Kodeks cywilny | Kodeks drogowy
Kontakt | Mapa strony
godło polski

Kodeks cywilny

Prawo cywilne
Portal informacyjny
A A A
Sądy cywilne
Sądy cywilne

Kodeks cywilny

Polskie prawo cywilne
Stan prawny: maj 2024r.
Linki sponsorowane

Użyczenie

Art. 710.

Przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nieoznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy.

Art. 711.

Jeżeli rzecz użyczona ma wady, użyczający obowiązany jest do naprawienia szkody, którą wyrządził biorącemu przez to, że wiedząc o wadach nie zawiadomił go o nich. Przepisu powyższego nie stosuje się, gdy biorący mógł wadę z łatwością zauważyć.

Art. 712.

§ 1. Jeżeli umowa nie określa sposobu używania rzeczy, biorący może rzeczy używać w sposób odpowiadający jej właściwościom i przeznaczeniu.

§ 2. Bez zgody użyczającego biorący nie może oddać rzeczy użyczonej osobie trzeciej do używania.

Art. 713.

Biorący do używania ponosi zwykłe koszty utrzymania rzeczy użyczonej. Jeżeli poczynił inne wydatki lub nakłady na rzecz, stosuje się odpowiednio przepisy o prowadzeniu cudzych spraw bez zlecenia.

Art. 714.

Biorący do używania jest odpowiedzialny za przypadkową utratę lub uszkodzenie rzeczy, jeżeli jej używa w sposób sprzeczny z umową albo z właściwościami lub z przeznaczeniem rzeczy, albo gdy nie będąc do tego upoważniony przez umowę ani zmuszony przez okoliczności powierza rzecz innej osobie, a rzecz nie byłaby uległa utracie lub uszkodzeniu, gdyby jej używał w sposób właściwy albo gdyby ją zachował u siebie.

Art. 715.

Jeżeli umowa użyczenia została zawarta na czas nieoznaczony, użyczenie kończy się, gdy biorący uczynił z rzeczy użytek odpowiadający umowie albo gdy upłynął czas, w którym mógł ten użytek uczynić.

Art. 716.

Jeżeli biorący używa rzeczy w sposób sprzeczny z umową albo z właściwościami lub z przeznaczeniem rzeczy, jeżeli powierza rzecz innej osobie nie będąc do tego upoważniony przez umowę ani zmuszony przez okoliczności, albo jeżeli rzecz stanie się potrzebna użyczającemu z powodów nieprzewidzianych w chwili zawarcia umowy, użyczający może żądać zwrotu rzeczy, chociażby umowa była zawarta na czas oznaczony.

Art. 717.

Jeżeli kilka osób wspólnie wzięło rzecz do używania, ich odpowiedzialność jest solidarna.

Art. 718.

§ 1. Po zakończeniu użyczenia biorący do używania obowiązany jest zwrócić użyczającemu rzecz w stanie niepogorszonym; jednakże biorący nie ponosi odpowiedzialności za zużycie rzeczy będące następstwem prawidłowego używania.

§ 2. Jeżeli biorący do używania powierzył rzecz innej osobie, obowiązek powyższy ciąży także na tej osobie.

Art. 719.

Roszczenie użyczającego przeciwko biorącemu do używania o naprawienie szkody za uszkodzenie lub pogorszenie rzeczy, jak również roszczenia biorącego do używania przeciwko użyczającemu o zwrot nakładów na rzecz oraz o naprawienie szkody poniesionej wskutek wad rzeczy przedawniają się z upływem roku od dnia zwrotu rzeczy.

Pytania prawne (5):
Większe okno
Gość
2011-01-27 11:56:00
Odpowiedzi: 0
Podpisałam umowę użyczenia lokalu mieszkalnego będąc osobą biorącą. Po upływie dwóch lat (na tyle też zawarta była umowa) dowiedziałm się od ZGMu, że mieszkanie nie jest opłacane, jest zadłużone na okres ponad pół roku. Natomiast poberana przez użyczającego kwota czynszu była o wiele wyższa niż w rzeczywistości. Co powinnam z tym zrobić? Proszę o bezpłatną poradę.
e
2011-02-09 19:17:16
Odpowiedzi: 0
8 lat temu mama podpisała z bratem i zemną umowę uzyczenia na czas nieokreślony. Każdemu z nas ułyczyła piętra budynku w stanie surowym. Ja jestem zameldowana na stałe, a brat tymczasowo Obecnie brat się wybudował, a rodzice chcą przepisać dom, w którym mieszkamy na mnie. Brat zarządał zwrotu wkładu włożonego w doprowadzenie piętra do użytku (wymiana okien, tynkowanie ścian, ogrzewanie itp.) Czy musimy go spłacić???
Czy można wypowiedzieć umowę powołując się na art 715? wskazując że obecnie brat ma gdzie mieszkać bo ma swoj wybudowany dom.
Fiolek
2011-05-17 12:33:51
Odpowiedzi: 0
Czy umowa użyczenia wymaga formy pisemnej?
Gość
2011-06-27 10:41:30
Odpowiedzi: 1
Czy osobie obcej mogę uzyczyć mieszkania bez pobrania pieniędzy. Ponosiłby tylko koszty mediów. Jak długo może trwac uzyczanie.i gdzie należy zgłosić w/w/ fakt
Odpowiedzi (1):
Gość
2011-11-27 23:09:47
Jeśli zwiększy się ilość osób mieszkających, musisz poinformować o tym spółdzielnie ale to zależy od prawa do lokalu jakie posidasz
Dodaj odpowiedź
AK
2012-02-23 12:48:14
Odpowiedzi: 0
W mieszkaniu, którego jestem wraz z mężem współwłaścicielką zamieszkują dwaj moi synowie. Zajmują oni wspólnie 1 pokój. Uważam, iż zawarłam z nimi ustną umowę użyczenia, ale od pewnego czasu utrudniają oni wspólne zamieszkiwanie, wszczynają awantury (często po alkoholu), nie mogę w swoim mieszkaniu spokojnie mieszkać i wypoczywać, a ponadto nadużywają mediów narażając mnie na podwyższone koszty. Od niedawna tylko 1 z nich po awanturach zaczął partycypować w kosztach utrzymania. Na jakiej podstawie mogę pozbyć się "pasożytów", czy wystarczy na piśmie zażądać zwrotu rzeczy używanej i kazać im opuścić mieszkanie? Jak mogę skutecznie się ich pozbyć?
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
APC
 

Do góry
urzędy pracy pomorskie urzędy pracy zachodniopomorskie urzędy pracy warmińsko-mazurskie urzędy pracy podlaskie urzędy pracy mazowieckie urzędy pracy kujawsko-pomorskie urzędy pracy wielkopolskie urzędy pracy lubuskie urzedy pracy lubelskie urzedy pracy łódzkie urzędy pracy dolnośląskie urzędy pracy opolskie urzędy pracy śląskie urzędy pracy świętokrzyskie urzędy pracy podkarpackie urzędy pracy małopolskie