Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Kodeks cywilny | Kodeks drogowy
Kontakt | Mapa strony
godło polski

Kodeks cywilny

Prawo cywilne
Portal informacyjny
A A A
Sądy cywilne
Sądy cywilne

Kodeks cywilny

Polskie prawo cywilne
Stan prawny: maj 2024r.
Linki sponsorowane

Zlecenie

Art. 734.

§ 1. Przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie.

§ 2. W braku odmiennej umowy zlecenie obejmuje umocowanie do wykonania czynności w imieniu dającego zlecenie. Przepis ten nie uchybia przepisom o formie pełnomocnictwa.

Art. 735.

§ 1. Jeżeli ani z umowy, ani z okoliczności nie wynika, że przyjmujący zlecenie zobowiązał się wykonać je bez wynagrodzenia, za wykonanie zlecenia należy się wynagrodzenie.

§ 2. Jeżeli nie ma obowiązującej taryfy, a nie umówiono się o wysokość wynagrodzenia, należy się wynagrodzenie odpowiadające wykonanej pracy.

Art. 736.

Kto zawodowo trudni się załatwianiem czynności dla drugich, powinien, jeżeli nie chce zlecenia przyjąć, zawiadomić o tym niezwłocznie dającego zlecenie. Taki sam obowiązek ciąży na osobie, która dającemu zlecenie oświadczyła gotowość załatwiania czynności danego rodzaju.

Art. 737.

Przyjmujący zlecenie może bez uprzedniej zgody dającego zlecenie odstąpić od wskazanego przez niego sposobu wykonania zlecenia, jeżeli nie ma możności uzyskania jego zgody, a zachodzi uzasadniony powód do przypuszczenia, że dający zlecenie zgodziłby się na zmianę, gdyby wiedział o istniejącym stanie rzeczy.

Art. 738.

§ 1. Przyjmujący zlecenie może powierzyć wykonanie zlecenia osobie trzeciej tylko wtedy, gdy to wynika z umowy lub ze zwyczaju albo gdy jest do tego zmuszony przez okoliczności. W wypadku takim obowiązany jest zawiadomić niezwłocznie dającego zlecenie o osobie i o miejscu zamieszkania swego zastępcy i w razie zawiadomienia odpowiedzialny jest tylko za brak należytej staranności w wyborze zastępcy.

§ 2. Zastępca odpowiedzialny jest za wykonanie zlecenia także względem dającego zlecenie. Jeżeli przyjmujący zlecenie ponosi odpowiedzialność za czynności swego zastępcy jak za swoje własne czynności, ich odpowiedzialność jest solidarna.

Art. 739.

W wypadku gdy przyjmujący zlecenie powierzył wykonanie zlecenia innej osobie nie będąc do tego uprawniony, a rzecz należąca do dającego zlecenie uległa przy wykonywaniu zlecenia utracie lub uszkodzeniu, przyjmujący zlecenie jest odpowiedzialny także za utratę lub uszkodzenie przypadkowe, chyba że jedno lub drugie nastąpiłoby również wtedy, gdyby sam zlecenie wykonywał.

Art. 740.

Przyjmujący zlecenie powinien udzielać dającemu zlecenie potrzebnych wiadomości o przebiegu sprawy, a po wykonaniu zlecenia lub po wcześniejszym rozwiązaniu umowy złożyć mu sprawozdanie. Powinien mu wydać wszystko, co przy wykonaniu zlecenia dla niego uzyskał, chociażby w imieniu własnym.

Art. 741.

Przyjmującemu zlecenie nie wolno używać we własnym interesie rzeczy i pieniędzy dającego zlecenie. Od sum pieniężnych zatrzymanych ponad potrzebę wynikającą z wykonywania zlecenia powinien płacić dającemu zlecenie odsetki ustawowe.

Art. 742.

Dający zlecenie powinien zwrócić przyjmującemu zlecenie wydatki, które ten poczynił w celu należytego wykonania zlecenia, wraz z odsetkami ustawowymi; powinien również zwolnić przyjmującego zlecenie od zobowiązań, które ten w powyższym celu zaciągnął w imieniu własnym.

Art. 743.

Jeżeli wykonanie zlecenia wymaga wydatków, dający zlecenie powinien na żądanie przyjmującego udzielić mu odpowiedniej zaliczki.

Art. 744.

W razie odpłatnego zlecenia wynagrodzenie należy się przyjmującemu dopiero po wykonaniu zlecenia, chyba że co innego wynika z umowy lub z przepisów szczególnych.

Art. 745.

Jeżeli kilka osób dało lub przyjęło zlecenie wspólnie, ich odpowiedzialność względem drugiej strony jest solidarna.

Art. 746.

§ 1. Dający zlecenie może je wypowiedzieć w każdym czasie. Powinien jednak zwrócić przyjmującemu zlecenie wydatki, które ten poczynił w celu należytego wykonania zlecenia; w razie odpłatnego zlecenia obowiązany jest uiścić przyjmującemu zlecenie część wynagrodzenia odpowiadającą jego dotychczasowym czynnościom, a jeżeli wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, powinien także naprawić szkodę.

§ 2. Przyjmujący zlecenie może je wypowiedzieć w każdym czasie. Jednakże gdy zlecenie jest odpłatne, a wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, przyjmujący zlecenie jest odpowiedzialny za szkodę.

§ 3. Nie można zrzec się z góry uprawnienia do wypowiedzenia zlecenia z ważnych powodów.

Art. 747.

W braku odmiennej umowy zlecenie nie wygasa ani wskutek śmierci dającego zlecenie, ani wskutek utraty przez niego zdolności do czynności prawnych. Jeżeli jednak, zgodnie z umową, zlecenie wygasło, przyjmujący zlecenie powinien, gdyby z przerwania powierzonych mu czynności mogła wyniknąć szkoda, prowadzić te czynności nadal, dopóki spadkobierca albo przedstawiciel ustawowy dającego zlecenie nie będzie mógł zarządzić inaczej.

Art. 748.

W braku odmiennej umowy zlecenie wygasa wskutek śmierci przyjmującego zlecenie albo wskutek utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych.

Art. 749.

Jeżeli zlecenie wygasło, uważa się je mimo to za istniejące na korzyść przyjmującego zlecenie aż do chwili, kiedy dowiedział się o wygaśnięciu zlecenia.

Art. 750.

Do umów o świadczenie usług, które nie są uregulowane innymi przepisami, stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu.

Art. 751.

Z upływem lat dwóch przedawniają się:

Chmurka
2013-11-29 21:20:56
Odpowiedzi: 0
Pracuje na umowe zlecenie w zakladzie produkcyjnym za wykonana prace dostaje 8 zl./h brutto, wymiar pracy jest roznorodny- pracuje 5h,7h,W tej chwili w okresie swiatecznym z powodu duzego zapotrzebowania na produkowany towar pracujemy codziennie (rowniez kazda sobote i niedziele)po 10-12h W zwiazku z tym moje pytanie brzmi: czy za wykonanana prace ponad 8-smio godzinny czas pracy i prace w weekendy powinnam ubiegac sie o wyzsza stawke? oraz czy praca w godzinach nocnych powinna byc inaczej liczona? Na umowie mam napisane 8zl/za godzine pracy ale nie jest wyszczegolnione w jakich godzinach, ile dni oraz ze w weekendy. z gory dziekuje za odpowiedz
Gość
2013-12-27 22:19:56
Odpowiedzi: 2
W dniu dzisiejszym (27.12.2013) zawarłem UMOWĘ ZLEZENIE na prace związane z obsługą balu sylwestrowego.
Chciałbym się dowiedzieć czy mogę zerwać tą umowę?
Powodem jest BARDZO niskie wynagrodzenie - 6zł BRUTTO/godzinę, co jest po prostu śmieszne jeśli chodzi o obsługę balu sylwestrowego. Podpisałem umowę i teraz tego żałuję.
Jestem młodą i głupią osobą, gdyż mam tylko 19 lat i pierwszy raz w życiu zawarłem taką umowę, której wcześniej dokładnie nie przeczytałem, właściwie zleceniodawca podsunął umowę kazał podpisać i ja głupi podpisałem.

Czy da się coś z tym zrobić?
Odpowiedzi (2):
Gość
2013-12-29 13:34:17
Napisz pismo "Wypowiedzenie". Piszesz krótko, że z dniem X wypowiadasz umowę Y zawartą w dniu Z... Nie musisz podawać powodu. Podpisujesz taki świstek i wręczasz go zleceniodawcy. 6 zł brutto za godzinę? w takim wyzyskiem jeszcze się nie spotkałam...
Gość
2014-01-05 01:26:13
Ostrożnie z takimi radami, wszak zleceniodawca może w tej sytuacji uznać, że wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, a więc przyjmujący zlecenie jest odpowiedzialny za szkodę. Może więc zostać obciążony kosztami wynajęcia kogoś na zastępstwo. Zleceniodawca na pewno będzie się powoływał na zgodną wolę stron przy zawarciu takiej umowy, w której zawarta została konkretna stawka godzinowa, a więc wszystko od początku było jasne. Ja bym sugerował zaciśnięcie zębów i wykonanie tego zlecenia, ewentualnie warto poszukać "ważnego powodu" w rodzaju problemów zdrowotnych, tak na wszelki wypadek - jakoś nie wierzę w uczciwe intencje kogoś, kto proponuje 6zł za godzinę. I większa ostrożność na przyszłość. Przecież wszyscy uczymy się na błędach, prawda?
Dodaj odpowiedź
Gość
2014-01-27 14:42:04
Odpowiedzi: 0
co to jest ważny powód
krystyna
2014-02-27 08:29:41
Odpowiedzi: 0
mam umowę zlecenie, dostałam monit"kara umowna",
pytanie: czy może byc wstrzymane moje wynagrodzenie za prace z tego tytułu?
Beata
2014-03-12 14:28:58
Odpowiedzi: 1
Witam, pracuję na umowę zlecenie. Jest to praca w kawiarni.W każdym tygodniu pracuję nawet 4 dni pod rząd po 13h. Warunki? : przerwę na jedzenie mogę zrobić tylko wtedy kiedy nie ma ruchu i musze zrobic to w wyznaczonym miejscu (tylko i wyłącznie stolik w sąsiadującej restauracji, nigdzie indziej nie wolno mi iść)i w jak najkrótszym czasie. We własnym zakresie muszę zorganizować sobie napoje typu kawa czy herbata, o jedzeniu nie wspomnę. Nie mogę mieć przy sobie ani telefonu ani pieniędzy. Niezależnie od tego ile godzin i ile dni pod rząd musze pracować to stawka jest taka sama ( z reguły to kilka dni po 13 godzin)... W związku z tym mam pytanie czy mój pracodawca ma prawo do takiego traktowania i takich wymogów? Powyżej ujęłam tylko nieliczne zasady w pracy.
Odpowiedzi (1):
Gość
2014-05-02 16:57:12
Niestety, jesteś zatrudniona w formie cywilnoprawnej i tutaj tak naprawdę wszystko zależy od intencji pracodawcy , nie obowiązują tutaj przepisy KP, także czas 8h pracy może być zgodny z KP tutaj może być wydłużany wedle woli zatrudniającego.
Hm, po prostu musisz walczyć o swoje u Szefa :).
Dodaj odpowiedź
Gość
2014-04-03 23:02:17
Odpowiedzi: 0
przy odpisywaniu umowy zlecenie w firmie ochroniarskiej okazałam zaświadczenie o niekaralności. było to w lipcu 2012. od tego czasu umowę przedłużono mi dwukrotnie. nadal jest to umowa zlecenie. zażądano ode mnie okazania ponownie zaświadczenia o niekaralności. czy pracodawca ma prawo wymagać zaświadczenia od zatrudnionego już pracownika? i przede wszystkim - od pracownika "na zlecenie", skoro ustawa o zaświadczeniach dotyczy kodeksu pracy a umowa zlecenie podlega pod kodeks cywilny?
Gość
2014-05-02 11:51:10
Odpowiedzi: 0
czy mogę w każdej chwili i bez żadnych konsekwencji zrezygnować z pracy (umowa zlecenie ) gdyż pojawiają się problemy z wypłatami
Gość
2014-05-06 11:24:05
Odpowiedzi: 0
Witam,
jestem zatrudniony na umowę zlecenie, jeżeli dostanę powołanie na szkółkę do wojska na 4 miesiące, to będę miał zagwarantowany powrót do pracy po odbyciu szkółki?
Gość
2014-05-17 14:04:44
Odpowiedzi: 0
Witam.Moje pytanie to,czy na nocnej zmianie w domu ,ośrodku Spokojnej Starości gdzie są osoby w podeszłym wieku schorowane po przebytych zawalach czy tez wylewach ze stanami padaczkowymi może pracować opiekunka czy wykwalifikowana pielęgniarka.Bardzo dziekuje z gory za odpowiedz.Pozdrawiam
Gość
2014-09-04 13:20:23
Odpowiedzi: 0
Mam umowę- zlecenie na opiekę nad osobą starszą w Niemczech.Razem 50 dni. Firma nie chce zapłacić za 1 dzień tłumacząc się tym,że w 1 dniu ja nie pracuję, tylko słucham co mówi moja poprzedniczka i nie wykonuję swoich obowiązków. W sumie płacą za 49 dni umowy. Czy to zgodne z prawem?
Gość
2014-09-05 13:16:49
Odpowiedzi: 0
Witam, co mogę zrobić w sprawie takiej gdyż 3-go Września tego roku nie otrzymawszy jeszcze umowy na zlecenie ponieważ menager jak zawsze zwlekał i to bardzo długo po 30min pracy koleżanka która dowodziła naszym zespołem nie mając żadnego doświadczenia i szkolenia postanowiła mnie zwolnić nagle bo przyjechałem 10min po 14 i zaraz po rozpoczęciu pracy poszedłem wynieść karton do śmieci. Główna przyczyna to taka że pracowałem z kolego po 12h nagle ucieli nam do 7h bo ruchu nie ma żeby zaoszczędzić ale dlaczego tylko mi i jemu a ona tzn ta koleżanka wraz z innym kolego nadal pracowali po 12,5h gdzie tu sprawiedliwość??? Chodzi o to czy mogli o tak mnie zwolnić??? Główna przyczyna nie znana mi do tej pory szefowa żadnego wyjaśnienia nie dała mydlą jej oczy nawet nie zadzwoni ani nie odpisze na sms. Co w tej sprawie mogę zrobić? pomóżcie. Pozdrawiam.
Gość
2014-09-05 21:22:08
Odpowiedzi: 1
Witam proszę o pomoc.............. Pracuje na umowę zlecenie już8 lat , / jako sprzątaczka we wspolnocie mieszkaniowej/.Z momentem zmiany zarządu zaczęły sie moje problemy, nowy prezes zaczął sie czepiać nagle wszystkiego, a przez 8 lat mojej pracy nikt nie miał do mnie najmniejszych zastrzeżeń.Lokatorzy są bardzo zadowoleni ze mnie.To bardzo mnie boli ,bo szanowny pan prezes przez pól roku nie raczył nawet porozmawiać ze mną, nie pytał wogóle o nic, nie interesował się czy mam środki czystości .....itp.Praca moja jednak przebiegała bez problemów, gdyż organizowałam sobie wszystko sama.Dzisiaj własnie miałam bardzo nie przyjemną sytuację z prezesem ponieważ kazał mi założyć zeszyt w ktorym mam notować co codziennie robię i w jakim czasie, inwentaryzację sprzetów jakie sa w piwnicy i wszystkich przedmiotów/ wczesniej nie miałam z tym do czynienia/, jest to dla mnie zaskakujące , gdyz przez 8 lat jestem codziennie w pracy ,bez urlopu , bez zwolnienia, zimą nawet po 4 razy,.Proszę o odpowiedż ,czy mam obowiązek założyc i prowadzić tego rodzaju zeszyt?
Odpowiedzi (1):
Gość
2014-10-04 10:27:25
Jeśli pracuje pani na umowę zlecenie to nie ma pani obowiązku prowadzic tzw. listy obecności ( tak nalezaloby nazwac ten zeszyt). Zleceniodawca może nakazac prowadzenia takiej listy obecności w momencie podpisania z pania umowy o prace. Ze wzgledu pracy na umowę zlecenie podlega się pod przepisy prawa cywilnego, które nie określa obowiązku prowadzenia listy obecności i spisu prac wykonanych w tym czasie.
Dodaj odpowiedź
agata
2014-09-23 22:11:00
Odpowiedzi: 1
pracuje na umowie zlecenie złożyłam wypowiedzenie i tydzień wcześniej przed rozliczeniem tygodniowym Powiadomiłam o tym pracodawce A pracodawca powiedział że mam 2 tygodnie zawieszenia. Czy to jest zgodne z prawem
Odpowiedzi (1):
Gość
2014-10-04 10:32:31
oczywiście ze nie. Ale w przypadku wypowiedzenia umowy zlecenie należy podac wazny powod. Jako zleceniobiorca nie może Pani bez powodu wypowiedzieć umowy, ponieważ zleceniodawca wg prawa cywilnego będzie mogl zadac od pani odszkodowania za szkody wynikające z niewykonania czynności określonych umowa.
Dodaj odpowiedź
Faustyna
2014-10-13 22:06:07
Odpowiedzi: 1
Witam. Pracuje na umowę zlecenie, umowa podpisywana jest co miesiąc. Dostałam właśnie umowę za zeszły miesiąc, gdzie zleceniodawca zapisał, że nie mogę wykonywać czynności takich jak w danym miejscu pracy w promieniu 20km od miejsca pracy, inaczej będę musiała zapłacić odszkodowanie (całkiem dużą sumkę). Czy zleceniodawca ma prawo takie coś zapisać w umowie? Czy to jest zgodne z prawem??? Proszę o pomoc i doradztwo w tej sprawie.
Odpowiedzi (1):
Faustyna
2014-10-13 22:32:33
To tak jakby część o zakazie konkurencji, o którym jest mowa w kodeksie pracy. Czy to oznacza że ja nie podlegam takiemu przepisowi i nie powinnam tego podpisywać? Bo przecież umowa zlecenie nie podlega pod KP tylko KC???
Dodaj odpowiedź
Gość
2014-11-04 20:39:21
Odpowiedzi: 0
Witam. A co w przypadku,gdy zleceniodawca zostal przejety przez inna organizacje na zasadzie fuzji prawnej? Czy umowa zlecenie wygasa,czy obowiazuje do dnia,do ktorego zostala zawarta?
Gość
2014-11-05 22:50:18
Odpowiedzi: 0
Witam, Czy pracodawca może zlecić mi prace w miejscowości oddalonej o 50km od miejsca rutynowej pracy i siedziby firmy ( chory pracownik i w zastępstwo mam tam jechać,) Jeżeli ma takie prawo to czy zgodnie z art. 742 mogę żądać od zleceniodawcy zwrotu kosztów dojazdu ?
Kasia
2015-03-31 15:57:22
Odpowiedzi: 0
Jak w umowie zlecenia dokonać zapisu o dodatkowym wynagrodzeniu, które zależeć będzie od ilości wykonanych planów zakupowych ? Podstawowe wynagrodzenie to 1600 zł brutto plus możliwy dodatek ale nie wiadomo w jakiej kwocie. Czy lepiej zapisać bez kwoty, że zlecenie zostanie wypłacone w kwocie z rachunku ?
Gość
2015-06-13 11:41:01
Odpowiedzi: 0
Witam serdecznie mam pytanie zacząłem prace od tygodnia i obiecano mi umowę zlecenie ale puki co to pracodawca mnie unika nie odbiera telefonu i mnie zbywa typu; nie mogę rozmawiać,jestem zajęty lub później.co mam w tej sytuacji zrobić.
Gość
2015-07-06 23:17:49
Odpowiedzi: 0
Witam w umowie zlecenia mam napisane że pracodawca ma prawo zabrać mi całe wynagrodzenie za wadliwe wykonanie zlecenia zrobił to mimo to że firma zapłaciła za wykonaną usługę czy yo było prawne
Gość
2015-07-19 17:49:19
Odpowiedzi: 0
Witam Jestem z Ukrainy. Pracodawca chce podpisac ze mna UZ. Jakie to w ogole ma skutki (niegatywne) i czy dostane na tej podstawie karte pobytu
Adam Wesołowski
2017-11-22 12:24:43
Odpowiedzi: 0
Jestem od pięciu lat zatrudniony na umowę zlecenie w organizacji pozarządowej, czy to zgodne z prawem/
bogdan
2017-12-23 18:02:52
Odpowiedzi: 0
czy operator tele może łączyć umowy na dwie różne usługi
anna
2018-01-03 11:39:56
Odpowiedzi: 0
Jeżeli umowa zlecenie nie określa dokładnie okresu czyli jest zawarta od dnia bez określenia daty końcowej i zleceniodawca nie zgłasza jej do ubezpieczenia Zus .jak mogę taką umowę zerwać
Gość
2018-07-29 17:26:52
Odpowiedzi: 0
mam pytanie ..... czy pracodawca może zkrojić pracownika na uz ze stawki godzinowej kture dało państwo
grażyna
2018-10-15 12:35:44
Odpowiedzi: 0
Miałam umowę zlecenie na czas nieokreślony z 2 tyg okresem wypowiedzenia praca była na 3 godz dziennie czyli15 godzin tygodniowo to daje 60 godzin miesięcznie pracodawca wypowiedział mi umowę czy obowiązuje wynagrodzenie za 2-tygodniowy okres wypowiedzenia
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
APC
 

Do góry
urzędy pracy pomorskie urzędy pracy zachodniopomorskie urzędy pracy warmińsko-mazurskie urzędy pracy podlaskie urzędy pracy mazowieckie urzędy pracy kujawsko-pomorskie urzędy pracy wielkopolskie urzędy pracy lubuskie urzedy pracy lubelskie urzedy pracy łódzkie urzędy pracy dolnośląskie urzędy pracy opolskie urzędy pracy śląskie urzędy pracy świętokrzyskie urzędy pracy podkarpackie urzędy pracy małopolskie