Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Kodeks cywilny | Kodeks drogowy
Kontakt | Mapa strony
godło polski

Kodeks cywilny

Prawo cywilne
Portal informacyjny
A A A
Sądy cywilne
Sądy cywilne

Kodeks cywilny

Polskie prawo cywilne
Stan prawny: maj 2017r.
Linki sponsorowane

Zlecenie

Art. 734.

§ 1. Przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie.

§ 2. W braku odmiennej umowy zlecenie obejmuje umocowanie do wykonania czynności w imieniu dającego zlecenie. Przepis ten nie uchybia przepisom o formie pełnomocnictwa.

Art. 735.

§ 1. Jeżeli ani z umowy, ani z okoliczności nie wynika, że przyjmujący zlecenie zobowiązał się wykonać je bez wynagrodzenia, za wykonanie zlecenia należy się wynagrodzenie.

§ 2. Jeżeli nie ma obowiązującej taryfy, a nie umówiono się o wysokość wynagrodzenia, należy się wynagrodzenie odpowiadające wykonanej pracy.

Art. 736.

Kto zawodowo trudni się załatwianiem czynności dla drugich, powinien, jeżeli nie chce zlecenia przyjąć, zawiadomić o tym niezwłocznie dającego zlecenie. Taki sam obowiązek ciąży na osobie, która dającemu zlecenie oświadczyła gotowość załatwiania czynności danego rodzaju.

Art. 737.

Przyjmujący zlecenie może bez uprzedniej zgody dającego zlecenie odstąpić od wskazanego przez niego sposobu wykonania zlecenia, jeżeli nie ma możności uzyskania jego zgody, a zachodzi uzasadniony powód do przypuszczenia, że dający zlecenie zgodziłby się na zmianę, gdyby wiedział o istniejącym stanie rzeczy.

Art. 738.

§ 1. Przyjmujący zlecenie może powierzyć wykonanie zlecenia osobie trzeciej tylko wtedy, gdy to wynika z umowy lub ze zwyczaju albo gdy jest do tego zmuszony przez okoliczności. W wypadku takim obowiązany jest zawiadomić niezwłocznie dającego zlecenie o osobie i o miejscu zamieszkania swego zastępcy i w razie zawiadomienia odpowiedzialny jest tylko za brak należytej staranności w wyborze zastępcy.

§ 2. Zastępca odpowiedzialny jest za wykonanie zlecenia także względem dającego zlecenie. Jeżeli przyjmujący zlecenie ponosi odpowiedzialność za czynności swego zastępcy jak za swoje własne czynności, ich odpowiedzialność jest solidarna.

Art. 739.

W wypadku gdy przyjmujący zlecenie powierzył wykonanie zlecenia innej osobie nie będąc do tego uprawniony, a rzecz należąca do dającego zlecenie uległa przy wykonywaniu zlecenia utracie lub uszkodzeniu, przyjmujący zlecenie jest odpowiedzialny także za utratę lub uszkodzenie przypadkowe, chyba że jedno lub drugie nastąpiłoby również wtedy, gdyby sam zlecenie wykonywał.

Art. 740.

Przyjmujący zlecenie powinien udzielać dającemu zlecenie potrzebnych wiadomości o przebiegu sprawy, a po wykonaniu zlecenia lub po wcześniejszym rozwiązaniu umowy złożyć mu sprawozdanie. Powinien mu wydać wszystko, co przy wykonaniu zlecenia dla niego uzyskał, chociażby w imieniu własnym.

Art. 741.

Przyjmującemu zlecenie nie wolno używać we własnym interesie rzeczy i pieniędzy dającego zlecenie. Od sum pieniężnych zatrzymanych ponad potrzebę wynikającą z wykonywania zlecenia powinien płacić dającemu zlecenie odsetki ustawowe.

Art. 742.

Dający zlecenie powinien zwrócić przyjmującemu zlecenie wydatki, które ten poczynił w celu należytego wykonania zlecenia, wraz z odsetkami ustawowymi; powinien również zwolnić przyjmującego zlecenie od zobowiązań, które ten w powyższym celu zaciągnął w imieniu własnym.

Art. 743.

Jeżeli wykonanie zlecenia wymaga wydatków, dający zlecenie powinien na żądanie przyjmującego udzielić mu odpowiedniej zaliczki.

Art. 744.

W razie odpłatnego zlecenia wynagrodzenie należy się przyjmującemu dopiero po wykonaniu zlecenia, chyba że co innego wynika z umowy lub z przepisów szczególnych.

Art. 745.

Jeżeli kilka osób dało lub przyjęło zlecenie wspólnie, ich odpowiedzialność względem drugiej strony jest solidarna.

Art. 746.

§ 1. Dający zlecenie może je wypowiedzieć w każdym czasie. Powinien jednak zwrócić przyjmującemu zlecenie wydatki, które ten poczynił w celu należytego wykonania zlecenia; w razie odpłatnego zlecenia obowiązany jest uiścić przyjmującemu zlecenie część wynagrodzenia odpowiadającą jego dotychczasowym czynnościom, a jeżeli wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, powinien także naprawić szkodę.

§ 2. Przyjmujący zlecenie może je wypowiedzieć w każdym czasie. Jednakże gdy zlecenie jest odpłatne, a wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, przyjmujący zlecenie jest odpowiedzialny za szkodę.

§ 3. Nie można zrzec się z góry uprawnienia do wypowiedzenia zlecenia z ważnych powodów.

Art. 747.

W braku odmiennej umowy zlecenie nie wygasa ani wskutek śmierci dającego zlecenie, ani wskutek utraty przez niego zdolności do czynności prawnych. Jeżeli jednak, zgodnie z umową, zlecenie wygasło, przyjmujący zlecenie powinien, gdyby z przerwania powierzonych mu czynności mogła wyniknąć szkoda, prowadzić te czynności nadal, dopóki spadkobierca albo przedstawiciel ustawowy dającego zlecenie nie będzie mógł zarządzić inaczej.

Art. 748.

W braku odmiennej umowy zlecenie wygasa wskutek śmierci przyjmującego zlecenie albo wskutek utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych.

Art. 749.

Jeżeli zlecenie wygasło, uważa się je mimo to za istniejące na korzyść przyjmującego zlecenie aż do chwili, kiedy dowiedział się o wygaśnięciu zlecenia.

Art. 750.

Do umów o świadczenie usług, które nie są uregulowane innymi przepisami, stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu.

Art. 751.

Z upływem lat dwóch przedawniają się:

Gość
2015-06-13 11:41:01
Odpowiedzi: 0
Witam serdecznie mam pytanie zacząłem prace od tygodnia i obiecano mi umowę zlecenie ale puki co to pracodawca mnie unika nie odbiera telefonu i mnie zbywa typu; nie mogę rozmawiać,jestem zajęty lub później.co mam w tej sytuacji zrobić.
Gość
2015-07-06 23:17:49
Odpowiedzi: 5
Witam w umowie zlecenia mam napisane że pracodawca ma prawo zabrać mi całe wynagrodzenie za wadliwe wykonanie zlecenia zrobił to mimo to że firma zapłaciła za wykonaną usługę czy yo było prawne
Odpowiedzi (5):
Gość
2016-05-30 18:09:38
Absolutely first rate and copbdr-pottomee, gentlemen!
Gość
2016-05-31 00:44:22
That's a nicely made answer to a <a href="http://vuwfgmtgg.com">chniaelglng</a> question
Gość
2016-06-01 00:30:54
Kudos to you! I hadn't thghout of that! http://yhzmuzgixf.com [url=http://wkmtmjau.com]wkmtmjau[/url] [link=http://opelonuzsjn.com]opelonuzsjn[/link]
Gość
2016-06-03 03:44:53
I much prefer <a href="http://cizeofo.com">iniromatfve</a> articles like this to that high brow literature.
Gość
2016-06-03 05:17:00
It's wonfdreul to have you on our side, haha! http://qpgxwadbwcn.com [url=http://qwqujjgaoe.com]qwqujjgaoe[/url] [link=http://vnzlzzunaqz.com]vnzlzzunaqz[/link]
Dodaj odpowiedź
Gość
2015-07-19 17:49:19
Odpowiedzi: 5
Witam Jestem z Ukrainy. Pracodawca chce podpisac ze mna UZ. Jakie to w ogole ma skutki (niegatywne) i czy dostane na tej podstawie karte pobytu
Odpowiedzi (5):
Gość
2016-05-30 08:14:53
If time is money you've made me a weieahtlr woman.
Gość
2016-05-31 00:11:47
Essays like this are so important to <a href="http://xkxtthcclii.com">brinoeadng</a> people's horizons.
Gość
2016-05-31 06:27:22
That hits the target petfecrly. Thanks! http://dvlzftefo.com [url=http://bekbnf.com]bekbnf[/url] [link=http://ddvmmhohzt.com]ddvmmhohzt[/link]
Gość
2016-06-01 06:40:00
This shows real <a href="http://qetewkkc.com">exeisterp.</a> Thanks for the answer.
Gość
2016-06-03 04:53:18
Imspresive brain power at work! Great answer! http://wsrkoryn.com [url=http://whigtvgzzi.com]whigtvgzzi[/url] [link=http://nsfhdvgqai.com]nsfhdvgqai[/link]
Dodaj odpowiedź
Gość
2015-09-02 10:55:20
Odpowiedzi: 10
My hat is off to your astute command over this torvp-bcaio!
Odpowiedzi (10):
Gość
2016-05-30 18:40:12
Keep these arecilts coming as they've opened many new doors for me.
Gość
2016-05-30 18:50:39
Times are chaignng for the better if I can get this online!
Gość
2016-05-31 00:44:54
All of my questions <a href="http://pvapuct.com">sethdel-ttanks!</a>
Gość
2016-05-31 00:45:00
That's a skillful answer to a <a href="http://mxxfupb.com">diuficflt</a> question
Gość
2016-06-01 00:31:20
The exiterpse shines through. Thanks for taking the time to answer. http://dkwwklvdpz.com [url=http://kojquim.com]kojquim[/url] [link=http://wrsmazkq.com]wrsmazkq[/link]
Gość
2016-06-01 00:31:42
Yeah, that's the tieckt, sir or ma'am http://gcxgailp.com [url=http://yobaqeskczf.com]yobaqeskczf[/url] [link=http://zzpdlsq.com]zzpdlsq[/link]
Gość
2016-06-03 03:45:17
This is way better than a brick & mortar <a href="http://kzznza.com">eslhatisbment.</a>
Gość
2016-06-03 03:45:27
Clear, <a href="http://iysxcx.com">inaremftivo,</a> simple. Could I send you some e-hugs?
Gość
2016-06-03 05:17:20
That's a qucit-wikted answer to a difficult question http://msbjbux.com [url=http://yqejkokzwsb.com]yqejkokzwsb[/url] [link=http://imkhtsrnuxc.com]imkhtsrnuxc[/link]
Gość
2016-06-03 05:17:29
Taking the ovireevw, this post is first class http://ibvxqflwyp.com [url=http://tvnrdfeed.com]tvnrdfeed[/url] [link=http://ustirmtv.com]ustirmtv[/link]
Dodaj odpowiedź
Nina
2016-04-29 11:35:33
Odpowiedzi: 4
Nie otrzymałam umowy zlecenia do przeczytania i jej nie podpisałam. Mimo to już zgłoszono mnie do ZUSU. Czy umowa zlecenie jest ważna? Mogę z nie zrezygnować w trybie natychmiastowym?
Odpowiedzi (4):
Gość
2016-05-30 07:14:06
Wow, this is in every recsept what I needed to know.
Gość
2016-05-31 06:26:34
Ya learn sohntmieg new everyday. It's true I guess! http://qhzbcby.com [url=http://xqexhsyphyu.com]xqexhsyphyu[/url] [link=http://ypslvryqfqa.com]ypslvryqfqa[/link]
Gość
2016-06-01 06:39:12
This is an <a href="http://cjkslzbqwc.com">arlctie</a> that makes you think "never thought of that!"
Gość
2016-06-03 04:52:31
Thanks alot - your answer solved all my problems after several days stnluggirg http://ceixrtnrf.com [url=http://ccuglipfpdh.com]ccuglipfpdh[/url] [link=http://sgccqyy.com]sgccqyy[/link]
Dodaj odpowiedź
Gość
2016-05-30 07:46:29
Odpowiedzi: 0
In awe of that anrwes! Really cool!
Gość
2016-05-31 00:11:11
Odpowiedzi: 0
That's way the <a href="http://bmtlsxdhqfo.com">besetst</a> answer so far!
Gość
2016-05-31 06:27:02
Odpowiedzi: 0
Apletanrpy this is what the esteemed Willis was talkin' 'bout. http://icfdbatxcp.com [url=http://kvfnlog.com]kvfnlog[/url] [link=http://xqcqqrhxklp.com]xqcqqrhxklp[/link]
Gość
2016-06-01 06:39:37
Odpowiedzi: 0
Holy <a href="http://qmmwszrx.com">Toedlo,</a> so glad I clicked on this site first!
Gość
2016-06-03 04:52:58
Odpowiedzi: 0
That's a smart way of thkniing about it. http://jynyapqzbt.com [url=http://telfefuz.com]telfefuz[/url] [link=http://uupynyawrk.com]uupynyawrk[/link]
Gość
2016-12-31 16:25:55
Odpowiedzi: 0
Czy pracodawca może obciążyć mnie karą umowną-zlecenie za dni pracy grafikowe w markecie nie ustalone ze mną. Dni po moim odejściu z pracy. Czy odejście z pracy to zbrodnia żeby stosować kary umowne?
efunupiy
2017-01-04 03:42:42
Odpowiedzi: 0
http://dutasterideavodartonline.org/ - dutasterideavodartonline.org.ankor <a href="http://online-purchaselevitra.net/">online-purchaselevitra.net.ankor</a> http://20mg-cheapest-pricelevitra.net/
uruqovai
2017-01-04 03:58:18
Odpowiedzi: 0
http://dutasterideavodartonline.org/ - dutasterideavodartonline.org.ankor <a href="http://online-purchaselevitra.net/">online-purchaselevitra.net.ankor</a> http://20mg-cheapest-pricelevitra.net/
ucelunenutu
2017-01-04 15:40:56
Odpowiedzi: 0
http://dutasterideavodartonline.org/ - dutasterideavodartonline.org.ankor <a href="http://online-purchaselevitra.net/">online-purchaselevitra.net.ankor</a> http://20mg-cheapest-pricelevitra.net/
uxsaxekujexiv
2017-01-04 15:57:42
Odpowiedzi: 0
http://dutasterideavodartonline.org/ - dutasterideavodartonline.org.ankor <a href="http://online-purchaselevitra.net/">online-purchaselevitra.net.ankor</a> http://20mg-cheapest-pricelevitra.net/
eqoteccoeavo
2017-01-05 08:25:11
Odpowiedzi: 0
http://dutasterideavodartonline.org/ - dutasterideavodartonline.org.ankor <a href="http://online-purchaselevitra.net/">online-purchaselevitra.net.ankor</a> http://20mg-cheapest-pricelevitra.net/
oduzefneeuy
2017-01-05 08:41:03
Odpowiedzi: 0
http://dutasterideavodartonline.org/ - dutasterideavodartonline.org.ankor <a href="http://online-purchaselevitra.net/">online-purchaselevitra.net.ankor</a> http://20mg-cheapest-pricelevitra.net/
ajnanobsufiju
2017-01-06 06:47:08
Odpowiedzi: 0
http://dutasterideavodartonline.org/ - dutasterideavodartonline.org.ankor <a href="http://online-purchaselevitra.net/">online-purchaselevitra.net.ankor</a> http://20mg-cheapest-pricelevitra.net/
icawomoneziba
2017-01-06 07:04:48
Odpowiedzi: 0
http://dutasterideavodartonline.org/ - dutasterideavodartonline.org.ankor <a href="http://online-purchaselevitra.net/">online-purchaselevitra.net.ankor</a> http://20mg-cheapest-pricelevitra.net/
aviyekip
2017-01-09 00:02:07
Odpowiedzi: 0
http://dutasterideavodartonline.org/ - dutasterideavodartonline.org.ankor <a href="http://online-purchaselevitra.net/">online-purchaselevitra.net.ankor</a> http://20mg-cheapest-pricelevitra.net/
ocohisamipuq
2017-01-09 00:02:08
Odpowiedzi: 0
http://dutasterideavodartonline.org/ - dutasterideavodartonline.org.ankor <a href="http://online-purchaselevitra.net/">online-purchaselevitra.net.ankor</a> http://20mg-cheapest-pricelevitra.net/
utavhonucufug
2017-01-09 00:15:50
Odpowiedzi: 0
http://dutasterideavodartonline.org/ - dutasterideavodartonline.org.ankor <a href="http://online-purchaselevitra.net/">online-purchaselevitra.net.ankor</a> http://20mg-cheapest-pricelevitra.net/
uguteiora
2017-01-09 00:16:38
Odpowiedzi: 0
http://dutasterideavodartonline.org/ - dutasterideavodartonline.org.ankor <a href="http://online-purchaselevitra.net/">online-purchaselevitra.net.ankor</a> http://20mg-cheapest-pricelevitra.net/
oxecaboov
2017-01-09 04:08:52
Odpowiedzi: 0
http://dutasterideavodartonline.org/ - dutasterideavodartonline.org.ankor <a href="http://online-purchaselevitra.net/">online-purchaselevitra.net.ankor</a> http://20mg-cheapest-pricelevitra.net/
akiwaimozuwo
2017-01-09 04:23:54
Odpowiedzi: 0
http://dutasterideavodartonline.org/ - dutasterideavodartonline.org.ankor <a href="http://online-purchaselevitra.net/">online-purchaselevitra.net.ankor</a> http://20mg-cheapest-pricelevitra.net/
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
powiadom mnie mailem gdy pojawi się odpowiedź
Czy jesteś człowiekiem
 

Do góry
urzędy pracy pomorskie urzędy pracy zachodniopomorskie urzędy pracy warmińsko-mazurskie urzędy pracy podlaskie urzędy pracy mazowieckie urzędy pracy kujawsko-pomorskie urzędy pracy wielkopolskie urzędy pracy lubuskie urzedy pracy lubelskie urzedy pracy łódzkie urzędy pracy dolnośląskie urzędy pracy opolskie urzędy pracy śląskie urzędy pracy świętokrzyskie urzędy pracy podkarpackie urzędy pracy małopolskie