Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Kodeks cywilny | Kodeks drogowy
Kontakt | Mapa strony
godło polski

Kodeks Postępowania Administracyjnego

Prawo administracyjne
A A A
Sądy cywilne
Sądy cywilne
Stan prawny: styczeń 2020r.
Linki sponsorowane

Kodeks postępowania administracyjnego

Przepisy ogólne

Terminy

Art. 57.

§ 1. Jeżeli początkiem terminu określonego w dniach jest pewne zdarzenie, przy obliczaniu tego terminu nie uwzględnia się dnia, w którym zdarzenie nastąpiło. Upływ ostatniego z wyznaczonej liczby dni uważa się za koniec terminu.

§ 2. Terminy określone w tygodniach kończą się z upływem tego dnia w ostatnim tygodniu, który nazwą odpowiada początkowemu dniowi terminu.

§ 3. Terminy określone w miesiącach kończą się z upływem tego dnia w ostatnim miesiącu, który odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było - w ostatnim dniu tego miesiąca.

§ 4. Jeżeli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy następny dzień powszedni.

§ 5. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało:

Art. 58.

§ 1. W razie uchybienia terminu należy przywrócić termin na prośbę zainteresowanego, jeżeli uprawdopodobni, że uchybienie nastąpiło bez jego winy.

§ 2. Prośbę o przywrócenie terminu należy wnieść w ciągu siedmiu dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu. Jednocześnie z wniesieniem prośby należy dopełnić czynności, dla której określony był termin.

§ 3. Przywrócenie terminu do złożenia prośby przewidzianej w § 2 jest niedopuszczalne.

Art. 59.

§ 1. O przywróceniu terminu postanawia właściwy w sprawie organ administracji publicznej. Od postanowienia o odmowie przywrócenia terminu służy zażalenie.

§ 2. O przywróceniu terminu do wniesienia odwołania lub zażalenia postanawia ostatecznie organ właściwy do rozpatrzenia odwołania lub zażalenia.

Art. 60.

Przed rozpatrzeniem prośby o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania lub zażalenia organ administracji publicznej na żądanie strony może wstrzymać wykonanie decyzji lub postanowienia.

Linki sponsorowane

Pytania prawne (8):
Większe okno
Gość
2011-01-27 13:52:46
Odpowiedzi: 1
jaki jest maksymalny termin na załatwienie wszczetego postepowania administracyjnego.
Odpowiedzi (1):
Gość
2011-04-26 15:04:10
SKO ma miesiąc, w podatkowych sprawach 2 miesiące
Dodaj odpowiedź
Gość
2011-02-11 08:57:13
Odpowiedzi: 1
Jaki termin uznaje się za właściwy przy składaniu reklamacji usługi telekomunikacyjnej drogą przesyłki pocztowej:dzień nadania, czy dzień otrzymania przez adresata ?
Odpowiedzi (1):
Gość
2011-04-26 15:06:14
data stempla !!! nadanie !!!
Dodaj odpowiedź
Józef
2011-04-16 20:29:12
Odpowiedzi: 0
Ile dni mam na odpowiedz biura projektowego.
Gość
2011-08-17 21:10:21
Odpowiedzi: 0
Jak długo mogę oczekiwać odpowiedzi na odwołanie wniesione do właściwego Ministerstwa za pośrednictwem Wojewody ?
Gość
2011-10-08 16:54:52
Odpowiedzi: 0
W jakim terminie spółdzielnia mieszkaniowa powinna odpisać na moje pismo dotyczące rozliczenia kosztów ogrzewania
kasia
2011-10-17 11:21:12
Odpowiedzi: 0
jaki jest ustawowy termin odwołania sie od wydanej decyzji agencji ubezpieczeniowej wobec klienta, jeśli agencja twierdzi, że wydała złą decyzje
Gość
2011-11-11 19:37:10
Odpowiedzi: 0
jak długo mam czekać na odpowiedz z urzędu gminy po złożeniu prośby o umieszczenie mnie w domu pomocy społecznej
jurand
2014-06-20 21:45:51
Odpowiedzi: 0
jaki termin udzielenia odpowiedzi na pisma z sadow polskich gdy obywatel przebywa w Stanach Zjednoczonych
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
APC
 
Do góry