Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Kodeks cywilny | Kodeks drogowy
 A A A   Poleć znajomemu     Wydrukuj     Strona główna  

Kodeks Postępowania Cywilnego

Linki sponsorowane

SPIS TREŚCI

Księga druga Postępowanie nieprocesowe
Tytuł II Przepisy dla poszczególnych rodzajów spraw
Dział III Sprawy z zakresu prawa rzeczowego
Rozdział 4 Zniesienie współwłasności
Art. 617. We wniosku o zniesienie współwłasności należy dokładnie określić rzecz mającą ulec podziałowi oraz przedstawić dowody prawa własności. Art. 618. § 1. W postępowaniu o zniesienie współwłasności sąd rozstrzyga także spory o prawo żądania zniesienia współwłasności i o prawo własności, jak również wzajemne roszczenia współwłaścicieli z tytułu posiadania rzeczy. Rozstrzygając spór o prawo żądania zniesienia współwłasności lub o prawo własności, sąd może wydać w tym przedmiocie postanowienie wstępne. § 2. Z chwilą wszczęcia postępowania o zniesienie współwłasności odrębne postępowanie w sprawach wymienionych w paragrafie poprzedzającym jest niedopuszczalne. Sprawy będące w toku przekazuje się do dalszego rozpoznania sądowi prowadzącemu postępowanie o zniesienie współwłasności. Jeżeli jednak postępowanie o zniesienie współwłasności zostało wszczęte po wydaniu wyroku, przekazanie następuje tylko wówczas, gdy sąd drugiej instancji uchyli wyrok i sprawę przekaże do ponownego rozpoznania. Postępowanie w sprawach, które nie zostały przekazane, sąd umarza z chwilą zakończenia postępowania o zniesienie współwłasności. § 3. Po zapadnięciu prawomocnego postanowienia o zniesieniu współwłasności uczestnik nie może dochodzić roszczeń przewidzianych w paragrafie pierwszym, chociażby nie były one zgłoszone w postępowaniu o zniesienie współwłasności. Art. 619. § 1. W postępowaniu o zniesienie współwłasności gospodarstwa rolnego sąd ustala jego skład i wartość, w szczególności obszar i rodzaj nieruchomości wchodzących w skład tego gospodarstwa oraz obszar i rodzaj nieruchomości stanowiących już własność współwłaścicieli i ich małżonków, a w miarę potrzeby także okoliczności przewidziane w art. 216 Kodeksu cywilnego. § 2. Podział w naturze nastąpi po zasięgnięciu opinii biegłych co do sposobu podziału. Art. 620. (uchylony). Art. 621. Projektowany sposób podziału nieruchomości na części powinien być zaznaczony na planie sporządzonym według zasad obowiązujących przy oznaczaniu nieruchomości w księgach wieczystych. Art. 622. § 1. W toku postępowania o zniesienie współwłasności sąd powinien nakłaniać współwłaścicieli do zgodnego przeprowadzenia podziału, wskazując im sposoby mogące do tego doprowadzić. § 2. Gdy wszyscy współwłaściciele złożą zgodny wniosek co do sposobu zniesienia współwłasności, sąd wyda postanowienie odpowiadające treści wniosku, jeżeli spełnione zostaną wymagania, o których mowa w dwóch artykułach poprzedzających, a projekt podziału nie sprzeciwia się prawu ani zasadom współżycia społecznego, ani też nie narusza w sposób rażący interesu osób uprawnionych. Art. 623. Jeżeli brak podstaw do wydania postanowienia w myśl artykułu poprzedzającego, a zachodzą warunki do dokonania podziału w naturze, sąd dokonuje tego podziału na części odpowiadające wartością udziałom współwłaścicieli z uwzględnieniem wszelkich okoliczności zgodnie z interesem społeczno-gospodarczym. Różnice wartości wyrównuje się przez dopłaty pieniężne. Art. 624. Z chwilą uprawomocnienia się postanowienia przyznającego dotychczasowym współwłaścicielom części lub jednemu z nich całość rzeczy, własność przechodzi na uczestników wskazanych w postanowieniu. Jeżeli w wyniku podziału całość rzeczy albo jej część przypadnie współwłaścicielowi, który nie włada tą rzeczą lub jej częścią, sąd w postanowieniu o zniesieniu współwłasności orzeknie również co do wydania jej przez pozostałych współwłaścicieli, określając stosownie do okoliczności termin wydania. Określenie terminu wydania nieruchomości wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego lub jej części powinno nastąpić z uwzględnieniem interesu społeczno-gospodarczego. Art. 625. W postanowieniu zarządzającym sprzedaż rzeczy należących do współwłaścicieli sąd bądź rozstrzygnie o wzajemnych roszczeniach współwłaścicieli, bądź też tylko zarządzi sprzedaż, odkładając rozstrzygnięcie o wzajemnych roszczeniach współwłaścicieli oraz o podziale sumy uzyskanej ze sprzedaży do czasu jej przeprowadzenia.
Pytania prawne (4):
Większe okno
Robert
2011-02-14 20:04:20
Odpowiedzi: 0
Czy sąd zarządzając sprzedaż musi skierować sprawę do egzekucji z urzędu , czy może dać czas na sprzedaż współwłaścicielom ?
Zenek
2011-08-07 21:23:58
Odpowiedzi: 0
Zapytanie moje jest dokładnie takie samo jak powyżej "Roberta"
Czy tu ktoś odpowiada czy to miejsce pytań to fikcja, przecież pytanie zadane w lutym i nie ma żadnej odpowiedzi.
Zenek
2011-08-07 21:45:17
Odpowiedzi: 0
1.Czy z chwilą ustanowienia przez sąd spadku przypadającego na troje współwłaścicieli, ja mam 1/3, może jeden ze współwłaścicieli wykonywać na tej nieruchomości roboty budowlane, czy remonty bez zgody pozostałych współwłaścicieli? Proszę podać mi odpowiedni art. na który mógłbym się powołać w razie potrzeby.
2.Czy Sąd, podczas sprawy o zniesienie współwłasności i podział nieruchomości, może nie brać pod uwagę planu zagospodarowania przestrzennego. Chodzi mi o to że działka która w moim przypadku ma być podzielona na dwie ma 800m a w/g planu zagospodarowania przestrzennego wymagane dla jednej jest 800m. Proszę także o podanie odpowiedniego art. dotyczącego tej kwestii. Dodam że współwłasność jest uzyskana w drodze spadku po moim nie żyjącym ojcu.
Małgorzata
2011-10-06 12:19:38
Odpowiedzi: 0
jestem po rozwodzie eks od 7 lat jest wymeldowany.Ponownie wyszłam za mąż mieszkam w mieszkaniu komunalnym n a decyzji jestem wraz z moim eks w mieszkaniu 67m mieszka ze mną 8 letnia córka mój nowy mąż ,25 letnia córka z 18miesięcznym synkiem, syn 26 letni który obecnie odsiaduje wyrok i w każdej chwili może wrócić.Eks w tym roku ożenił i domaga się podziału majątku dorobkowego od 7 lat mieszka z tą kobietą i finansowo stać go na wynajęcie mieszkania ja jestem inwalidką 2 grupy trwale. proszę o piswmną pomoc, dziękuje
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
APC
 

Do góry
 
O serwisie . Regulamin . Polityka prywatności . Kontakt . Uwagi i błędy . Koszty sądowe
Kodeks Postępowania Cywilnego