Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Kodeks cywilny | Kodeks drogowy
Kontakt | Mapa strony
godło polski

Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy

Prawo rodzinne
A A A
Sądy cywilne
Sądy cywilne
Stan prawny: kwiecień 2021r.
Linki sponsorowane

Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Małżeństwo

Ustanie małżeństwa

Art. 55.

§ 1. W razie uznania jednego z małżonków za zmarłego domniemywa się, że małżeństwo ustało z chwilą, która w orzeczeniu o uznaniu tego małżonka za zmarłego została oznaczona jako chwila jego śmierci.

§ 2. Jeżeli po uznaniu jednego z małżonków za zmarłego drugi małżonek zawarł nowy związek małżeński, związek ten nie może być unieważniony z tego powodu, że małżonek uznany za zmarłego żyje albo że jego śmierć nastąpiła w innej chwili aniżeli chwila oznaczona w orzeczeniu o uznaniu za zmarłego. Przepisu tego nie stosuje się, jeżeli w chwili zawarcia nowego związku małżeńskiego strony wiedziały, że małżonek uznany za zmarłego pozostaje przy życiu.

Art. 56.

§ 1. Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód.

§ 2. Jednakże mimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

§ 3. Rozwód nie jest również dopuszczalny, jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

Art. 57.

§ 1. Orzekając rozwód sąd orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia.

§ 2. Jednakże na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie. W tym wypadku następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy.

Art. 58.

§ 1. W wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i o kontaktach rodziców z dzieckiem oraz orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka. Sąd uwzględnia porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, jeżeli jest ono zgodne z dobrem dziecka. Rodzeństwo powinno wychowywać się wspólnie, chyba że dobro dziecka wymaga innego rozstrzygnięcia.

§ 1a. Sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka. Sąd może pozostawić władzę rodzicielską obojgu rodzicom na ich zgodny wniosek, jeżeli przedstawili porozumienie, o którym mowa w § 1, i jest zasadne oczekiwanie, że będą współdziałać w sprawach dziecka.

§ 2. Jeżeli małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie, sąd w wyroku rozwodowym orzeka także o sposobie korzystania z tego mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków. W wypadkach wyjątkowych, gdy jeden z małżonków swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie, sąd może nakazać jego eksmisję na żądanie drugiego małżonka. Na zgodny wniosek stron sąd może w wyroku orzekającym rozwód orzec również o podziale wspólnego mieszkania albo o przyznaniu mieszkania jednemu z małżonków, jeżeli drugi małżonek wyraża zgodę na jego opuszczenie bez dostarczenia lokalu zamiennego i pomieszczenia zastępczego, o ile podział bądź jego przyznanie jednemu z małżonków są możliwe.

§ 3. Na wniosek jednego z małżonków sąd może w wyroku orzekającym rozwód dokonać podziału majątku wspólnego, jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu.

§ 4. Orzekając o wspólnym mieszkaniu małżonków sąd uwzględnia przede wszystkim potrzeby dzieci i małżonka, któremu powierza wykonywanie władzy rodzicielskiej.

Art. 59.

W ciągu trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu małżonek rozwiedziony, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, może przez oświadczenie złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa.

Art. 60.

§ 1. Małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego.

§ 2. Jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku.

§ 3. Obowiązek dostarczania środków utrzymania małżonkowi rozwiedzionemu wygasa w razie zawarcia przez tego małżonka nowego małżeństwa. Jednakże gdy zobowiązanym jest małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za winnego rozkładu pożycia, obowiązek ten wygasa także z upływem pięciu lat od orzeczenia rozwodu, chyba że ze względu na wyjątkowe okoliczności sąd, na żądanie uprawnionego, przedłuży wymieniony termin pięcioletni.

Art. 61.

Z zastrzeżeniem przepisu artykułu poprzedzającego do obowiązku dostarczania środków utrzymania przez jednego z małżonków rozwiedzionych drugiemu stosuje się odpowiednio przepisy o obowiązku alimentacyjnym między krewnymi.

Linki sponsorowane

Zrozpaczony mąż
2011-09-08 21:43:57
Odpowiedzi: 2
Jestem 5 lat po ślubie. Co mam zrobic jeżeli żona od dłuższego czasu odmawia współżycia, tłumacząc to tym, że "jej się nie chce". Zaznaczam, że mamy 4 letnie dziecko i rozwód będzie dla niego ciężkim przeżyciem.Czy w takiej sytuacji jest możliwy rozwód wyłącznie z winy żony?
Odpowiedzi (2):
Gość
2011-10-14 03:26:59
To masz przesrane moja nie dawala mi 7 lat i rozwieść się nie mogę juz od dwoch. ZBIERAJ DOWODY ODMOWY WSPÓŁŻYCIA !!!!!! Psycholog i obowiązkowa terapi inaczej przegrasz. PS i znajdź sobie kochanke
Gość
2012-09-06 20:41:39
Odmowa współżycia może być powodem do rozwodu,ale nie o to chyba panu tu chodzi.Proszę udać się do poradni małżeńskiej,może uda się też namówić żonę do tego.Nie radziłabym panu znajdować kochanki,tak,jak to radzi mój poprzednik-kochanka to ewidentny pretekst do rozwodu z wyłącznej pana winy,a tego chyba pan nie chce,prawda?Bo już o alimentach,jakie musiałby płacić nie tylko na dziecko,ale i na żonę,to już nie wspomnę.Pana żona łamie zasady zawarte w art.27 KRiO i to może być podstawą do wniesienia przez pana do sądu pozwu o separację-może to wystraszyłoby trochę żonę i jak to się mówi,poszłaby po rozum do głowy.Pozew o separację,jak i rozwód do momentu wyznaczenia przez sąd terminu pierwszej rozprawy zawsze można wycofać.Pozdrawiam.
Dodaj odpowiedź
ofiara przemocy
2011-09-13 08:37:03
Odpowiedzi: 1
Jestem w chwili obecnej rok po ślubie, ale ze względu na przemoc zmuszona byłam wyprowadzić się. W trakcie rozwodu chciałabym unikać zeznań na temat traumatycznych przeżyć i nie orzekać o winie. Czy jest mozliwość zabezpieczenia się przed ewentualnymi żądaniami alimentacyjnymi męża w takiej sytuacji, gdyby on zechciał się zrzec takiego prawa?
Odpowiedzi (1):
Gość
2012-09-06 20:49:31
W tym układzie,na jaki pani się zgodziła tj.rozwód bez orzekania o winie alimenty na panią będą przysługiwały tylko w takim przypadku,gdy znajdzie się w niedostatku,bez środków bez życia.I taką sytuację trzeba udokumentować.Ale mąż może udowodnić,że pani jest np.młoda,zdrowa i może iść do pracy-w takiej sytuacji sąd może przyznać pani tylko czasowe alimenty lub nie przyznać ich wcale.Innej opcji zabezpieczenia się w pani przypadku nie ma.
Dodaj odpowiedź
Gość
2012-01-17 22:11:16
Odpowiedzi: 1
Czy sąd może nakazać terapie rodzinną rozwiedzionym rodzicom
Odpowiedzi (1):
Gość
2012-09-06 20:54:06
Jeżeli chodziłoby tu o dobro dzieci(bo np.bardzo przeżywają Wasz rozwód czy też inne zdarzenie) to tak,sąd może nakazać rozwiedzionym rodzicom terapię rodzinną.I w zasadzie na jednym spotkaniu taka terapia się nie kończy.
Dodaj odpowiedź
Roman
2012-02-12 22:19:52
Odpowiedzi: 2
za ile lat po wyroku o separacji można wnosić pozew o rozwód
Odpowiedzi (2):
Gość
2012-04-04 08:29:16
W zasadzie po 3 latach.
Gość
2012-09-06 20:58:35
Rok-taki jest termin.Wtedy pozew o rozwód jest już tylko czystą formalnością polegającą tylko na tym,czy małżonkowie dalej trwają w swojej decyzji o rozstaniu się.
Dodaj odpowiedź
zofia
2012-02-23 11:07:01
Odpowiedzi: 1
Kodeks rodzinny art58 par2 kro bez zdania pierwszego. Proszę mi wytłumaczyć co to znaczy.
Odpowiedzi (1):
Gość
2012-09-06 16:13:27
Cyt."art.58 par.2 bez zdania pierwszego"- znaczy to,że jeżeli jeden z małżonków zachowuje się we wspólnym mieszkaniu w sposób bardzo naganny(awantury,bójki,wynoszenie z domu itp.)i są na to dowody w postaci np.interwencji policji,nagrań(najlepiej wideo)lub świadków,w takim przypadku sąd może nakazać eksmisję tego małżonka z mieszkania.Poza tym,sąd na zgodny wniosek obojga małżonków może ustanowić wspólne ich zamieszkiwanie pod jednym dachem bądź przyznanie mieszkania jednego z małżonków,podczas,gdy drugi zgadza się opuścić owe mieszkanie bez dostarczenia lokalu zamiennego,pomieszczenia zastępczego,o ile taka alternatywa jest w danym wypadku możliwa.Pozdrawiam.
Dodaj odpowiedź
ewa
2012-09-11 13:03:56
Odpowiedzi: 0
moj partner jest po rozwodzie w niemczech chcemy zawrzec zwiazek malzenski pani w urzedzie nam powiedzala ze jest potrzebny akt malzenski pozew rozwodowy przetlumaczony po polsku i oswiadczenie bylej zony co do tego oswiadzczenie cos mi sie nie zgadza po co jest to oswiadzczenie jezeli jest wyrok sadowy
Gość
2012-12-10 17:10:36
Odpowiedzi: 0
Z art. 58 k.c - gdzie znależć artykuł, który mówi o tym , ze skoro mąż wyprowadził się na własne życzenie i NIE ZAMIEWSZKUJE juz razem od przeszło 7 miesiecy, to nie tylko małżonka ma prawo uzyskac rozwód ( chcę bez orzekania o winie) lecz mam prawo domagać sie od sądu uznania, ze Sąd nie moze powoływać się na ten art.o sposobie zamieszkiwania małżonków - bo mąż chce ...wrócić. ( oczywiście nie do mnie chce wrócić lecz do mieszkania). Opuscił mieszkanie po awanturze z pobiciem ( jest dowód od lekarza med. sądowej o oględzinach). W spóldzielni widnieje , ze nie zamieszkuje.
Gość
2012-12-10 17:16:51
Odpowiedzi: 0
Z art. 58 k.c - gdzie znależć artykuł, który mówi o tym , ze skoro mąż wyprowadził się na własne życzenie i NIE ZAMIESZKUJE już razem od przeszło 7 miesiecy, to nie tylko małżonka ma prawo uzyskac rozwód ( chcę bez orzekania o winie) lecz mam prawo domagać sie od sądu uznania, ze Sąd nie moze powoływać się na ten art.o sposobie zamieszkiwania małżonków - bo mąż chce ...wrócić. ( oczywiście nie do mnie chce wrócić lecz do mieszkania). Opuscił mieszkanie po awanturze z pobiciem ( jest dowód od lekarza med. sądowej o oględzinach). W spóldzielni widnieje, ze nie zamieszkuje. ( ja płacę czynsz za jego i swoją wspólwłasnośc), Nadmieniam ,ze chcę , płacąc za utrzymanie jego części współwasności, spłacac mu jego częśc i ewentualnie dodając pieniadze, by sobie cos wynajął. Boję się z nim mieszkać i boją się tego nasze dorosle juz dzieci. Chcemy spokoju. Dlatego podałam o rozwód by był spokój. Spokój jest gdy go nie ma, dlatego jak przekonać Sąd, by nie udzielał mu zgody na powrót do mieszkania? Nie chcę rozwodu z orzekaniem o winie, gdyż nie mogę narażąć dzieci na traumę związaną ze świadkami,Dośc już się nacierpieli...
Gość
2013-01-16 20:35:24
Odpowiedzi: 0
Jestem ponad 5 lat po rozwodzie(bez orzekania o winie). Obecnie znalazłem się w trudnej syt.finansowej i materialnej. Straciłem pracę, byłem na zaiłku. Podjąłem pracę miesić temu. Chciałbym wystąpić o alimenty na siebie od byłej żony. Jakich argumentów użyć przed sądem by wydłużył termin pwyżej 5 lat(by ubiegać się o alimenty).Pozdrawiam
Gość
2013-05-17 18:45:33
Odpowiedzi: 1
Wita, od rozwodu z obopólnej winy minęło ponad 5 lat, cały czas płacę alimenty na byłą żonę. Czy mogę skorzystać z Art. 60 § 3 , który mówi ze po 5 latach obowiązek wygasa? czy muszę zakładać osobną sprawę w sądzie, czy mogę po prostu przestać płacić? Będę wdzięczny za odpowiedź, byłem już u 3 prawników i każdy mów co innego. pozdrawiam.
Odpowiedzi (1):
Margo
2013-05-20 22:56:16
Witam. Po upływie 5 lat od momentu uprawomocnienia się wyroku rozwodowego ( a co za tym pana przypadku idzie, równie z alimentacyjnego) musi pan wnieść do sądu pozew o wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego na byłą żonę argumentując to art. 60 par. 3 KR i O, a także innymi dowodami w sprawie np. dochody żony z tytułu umowy o pracę bądź też swoją gorszą sytuacją finansową. Pozdrawiam.
Dodaj odpowiedź
Gość
2013-06-03 09:45:26
Odpowiedzi: 0
czy nalezy mi sie z pzu za smierc bylej tesciowej
marti
2013-10-04 08:48:53
Odpowiedzi: 0
Witam.W 2011 roku podpisaliśmy z ex-męzem porozumienie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej .Dziecko miało mieszkac ze mną ale po roku moja sytuacja życiowa ulegla pogorszeniu i zwrocilam się do ex o pomoc.Dziecko po ustaleniach zamieszkalo u niego .oboje podpisaliśmy oświadczenie ze jest to tylko tymczasowo.Teraz mój ex wniosl sprawę o ograniczenie mi władzy rodzicielskiej w kwestiach zdrowia .Przez czas mieszkania dziecka u niego łamał ustalenia zawarte w porozumieniu odnośnie współdecydowania o sposobie leczenia ,wyborze szkoły i powierzal opieke nad dzieckiem osobą trzecim bez konsultacji ze mną a teraz mi zarzuca ze ja się nie interesowałam córką.Jest to bzdurą bo pozostawałam z nim w kontakcie telefonicznym a mimo to o niczym co istotne dla dziecka mi nie mówił.Zarzuca mi ze nie widywałam się z corką co jest nie prawda bo na to akurat mam świadków.Co mam w tej sytuacji zrobić i co mu grozi za lamanie postanowień porozumienia.Prosze o jakąś rade i odpowiedz.
Gość
2014-10-21 16:00:34
Odpowiedzi: 1
Mieszkam w Kanadzie,mam obywatelstwo polskie,slub zawarlam w Polsce.Po 36 latach,a conajmniej 20 latach znecania sie meza nademna i ostatnim pobiciu z ktorego mam opis doctora,chce to skczyc.Czy wedlug polskiego prawa mam ubiegac sie o rozwod w Polsce czy za granica.Prosze o pomoc.
Odpowiedzi (1):
Gość
2014-10-22 20:55:47
Szanowna Pani, bardzo mi przykro z powodu zdarzeń, które Pani opisuje. W tej sytuacji ma Pani dwie możliwości. Po pierwsze, rozwieść się w Kanadzie, a następnie zalegalizować uzyskany wyrok w Polsce. Po drugie, może Pani rozwieść się również w Polsce, nie wracając do kraju. W tym celu należy ustanowić pełnomocnika, który będzie zastępować Panią w postępowaniu rozwodowym. Według mojej najlepszej wiedzy, korzystniejsze jest to drugie rozwiązanie.
Dodaj odpowiedź
Gość
2015-03-21 10:46:11
Odpowiedzi: 0
Jeżeli małżonek, przez pięć lat trwania małżeństwa , nie pracował , był na moim utrzymaniu ,ponieważ dla niego pracy nie było , natomiast ,pił i i zażywał narkotyki,/ ma skierowanie na leczenie odwykowe/ może wystąpić o alimenty.
Gość
2020-12-29 05:58:34
Odpowiedzi: 0
Rozwód z wyłacznej winy małżonka. Mam 60 lat i nie mam własnych środków utrzymania. Sąd przyznał mi alimenty. Były mąż ponownie się ożenił. Zmarł. Czy przysługuje mi prawo do renty rodzinnej wspólnie z aktualną żoną męża?
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
APC
 
Do góry