Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Kodeks cywilny | Kodeks drogowy
Kontakt | Mapa strony
godło polski

Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy

Prawo rodzinne
A A A
Sądy cywilne
Sądy cywilne
Stan prawny: maj 2020r.
Linki sponsorowane

Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Pokrewieństwo i powinowactwo

Obowiązek alimentacyjny

Art. 128.

Obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo.

Art. 129.

§ 1. Obowiązek alimentacyjny obciąża zstępnych przed wstępnymi, a wstępnych przed rodzeństwem; jeżeli jest kilku zstępnych lub wstępnych – obciąża bliższych stopniem przed dalszymi.

§ 2. Krewnych w tym samym stopniu obciąża obowiązek alimentacyjny w częściach odpowiadających ich możliwościom zarobkowym i majątkowym.

Art. 130.

Obowiązek jednego małżonka do dostarczania środków utrzymania drugiemu małżonkowi po rozwiązaniu lub unieważnieniu małżeństwa albo po orzeczeniu separacji wyprzedza obowiązek alimentacyjny krewnych tego małżonka.

Art. 131.

§ 1. Jeżeli skutki przysposobienia polegają wyłącznie na powstaniu stosunku między przysposabiającym a przysposobionym, obowiązek alimentacyjny względem przysposobionego obciąża przysposabiającego przed wstępnymi i rodzeństwem przysposobionego, a obowiązek alimentacyjny względem wstępnych i rodzeństwa obciąża przysposobionego dopiero w ostatniej kolejności.

§ 2. Jeżeli jeden z małżonków przysposobił dziecko drugiego małżonka, przysposobienie nie ma wpływu na obowiązek alimentacyjny między przysposobionym a tym drugim małżonkiem i jego krewnymi.

Art. 132.

Obowiązek alimentacyjny zobowiązanego w dalszej kolejności powstaje dopiero wtedy, gdy nie ma osoby zobowiązanej w bliższej kolejności albo gdy osoba ta nie jest w stanie uczynić zadość swemu obowiązkowi lub gdy uzyskanie od niej na czas potrzebnych uprawnionemu środków utrzymania jest niemożliwe lub połączone z nadmiernymi trudnościami.

Art. 133.

§ 1. Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

§ 2. Poza powyższym wypadkiem uprawniony do świadczeń alimentacyjnych jest tylko ten, kto znajduje się w niedostatku.

§ 3. Rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się.

Art. 134.

W stosunku do rodzeństwa zobowiązany może uchylić się od świadczeń alimentacyjnych, jeżeli są one połączone z nadmiernym uszczerbkiem dla niego lub dla jego najbliższej rodziny.

Art. 135.

§ 1. Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.

§ 2. Wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie albo wobec osoby niepełnosprawnej może polegać w całości lub w części na osobistych staraniach o utrzymanie lub o wychowanie uprawnionego; w takim wypadku świadczenie alimentacyjne pozostałych zobowiązanych polega na pokrywaniu w całości lub w części kosztów utrzymania lub wychowania uprawnionego.

§ 3. Świadczenia z pomocy społecznej lub funduszu alimentacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 192, poz. 1378 oraz z 2008 r. Nr 134, poz. 850) podlegające zwrotowi przez zobowiązanego do alimentacji oraz świadczenia dla rodziny zastępczej nie wpływają na zakres obowiązku alimentacyjnego.

Art. 136.

Jeżeli w ciągu ostatnich trzech lat przed sądowym dochodzeniem świadczeń alimentacyjnych osoba, która była już do tych świadczeń zobowiązana, bez ważnego powodu zrzekła się prawa majątkowego lub w inny sposób dopuściła do jego utraty albo jeżeli zrzekła się zatrudnienia lub zmieniła je na mniej zyskowne, nie uwzględnia się wynikłej stąd zmiany przy ustalaniu zakresu świadczeń alimentacyjnych.

Art. 137.

§ 1. Roszczenia o świadczenia alimentacyjne przedawniają się z upływem lat trzech.

§ 2. Niezaspokojone potrzeby uprawnionego z czasu przed wniesieniem powództwa o alimenty sąd uwzględnia zasądzając odpowiednią sumę pieniężną. W uzasadnionych wypadkach sąd może rozłożyć zasądzone świadczenie na raty.

Art. 138.

W razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego.

Art. 139.

Obowiązek alimentacyjny nie przechodzi na spadkobierców zobowiązanego.

Art. 140.

§ 1. Osoba, która dostarcza drugiemu środków utrzymania lub wychowania nie będąc do tego zobowiązania albo będąc zobowiązana z tego powodu, że uzyskanie na czas świadczeń alimentacyjnych od osoby zobowiązanej w bliższej lub tej samej kolejności byłoby dla uprawnionego niemożliwe lub połączone z nadmiernymi trudnościami, może żądać zwrotu od osoby, która powinna była te świadczenia spełnić.

§ 2. Roszczenie przewidziane w paragrafie poprzedzającym przedawnia się z upływem lat trzech.

Art. 141.

§ 1. Ojciec niebędący mężem matki obowiązany jest przyczynić się w rozmiarze odpowiadającym okolicznościom do pokrycia wydatków związanych z ciążą i porodem oraz kosztów trzymiesięcznego utrzymania matki w okresie porodu. Z ważnych powodów matka może żądać udziału ojca w kosztach swego utrzymania przez czas dłuższy niż trzy miesiące. Jeżeli wskutek ciąży lub porodu matka poniosła inne konieczne wydatki albo szczególne straty majątkowe, może ona żądać, ażeby ojciec pokrył odpowiednią część tych wydatków lub strat. Roszczenia powyższe przysługują matce także w wypadku, gdy dziecko urodziło się nieżywe.

§ 2. Roszczenia matki przewidziane w paragrafie poprzedzającym przedawniają się z upływem lat trzech od dnia porodu.

Art. 142.

Jeżeli ojcostwo mężczyzny niebędącego mężem matki zostało uwiarygodnione, matka może żądać, ażeby mężczyzna ten jeszcze przed urodzeniem się dziecka wyłożył odpowiednią sumę pieniężną na koszty utrzymania matki przez trzy miesiące w okresie porodu oraz na koszty utrzymania dziecka przez pierwsze trzy miesiące po urodzeniu. Termin i sposób zapłaty tej sumy określa sąd.

Art. 143.

Jeżeli ojcostwo mężczyzny, który nie jest mężem matki, nie zostało ustalone, zarówno dziecko, jak i matka mogą dochodzić roszczeń majątkowych związanych z ojcostwem tylko jednocześnie z dochodzeniem ustalenia ojcostwa. Nie dotyczy to roszczeń matki, gdy dziecko urodziło się nieżywe.

Art. 144.

§ 1. Dziecko może żądać świadczeń alimentacyjnych od męża swojej matki, niebędącego jego ojcem, jeżeli odpowiada to zasadom współżycia społecznego. Takie samo uprawnienie przysługuje dziecku w stosunku do żony swego ojca, niebędącej jego matką.

§ 2. Mąż matki dziecka, niebędący jego ojcem, może żądać od dziecka świadczeń alimentacyjnych, jeżeli przyczyniał się do wychowania i utrzymania dziecka, a żądanie jego odpowiada zasobom współżycia społecznego. Takie samo uprawnienie przysługuje żonie ojca dziecka, niebędącej matką dziecka.

§ 3. Do obowiązku świadczeń przewidzianego w poprzedzających paragrafach stosuje się odpowiednio przepisy o obowiązku alimentacyjnym między krewnymi.

Art. 1441.

Zobowiązany może uchylić się od wykonania obowiązku alimentacyjnego względem uprawnionego, jeżeli żądanie alimentów jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Nie dotyczy to obowiązku rodziców względem ich małoletniego dziecka.

Linki sponsorowane

Gość
2013-06-14 13:39:15
Odpowiedzi: 0
Witam,
Jestem matką dwójki dzieci w wieku 9 i 4 lata.Żyłam w konkubinacie, związek się rozpadł.Czy oprócz alimentów na dzieci mogę ubiegać się od konkubenta alimentów na siebie.
Bardzo proszę o pomoc i odpowiedź.
pilne
2013-07-19 17:17:49
Odpowiedzi: 0
Witam. Czy przysługują mi alimenty od mojego ojca jeżeli mam 19 lat uczę się jednak mam dziecko i mieszkam z partnerem w nieformalnym związku czekam na odpowiedz z góry dziękuje
Gość
2013-09-07 12:39:29
Odpowiedzi: 0
witam mam pytanie moj maz ma nieslubne dziecko na ktore placi alimenty czy w razie rozwodu moge sie starac o alimenty na nasze 2 dzieci z malzenstwa pozdrawiam i czekam na odp
Gość
2013-11-08 20:05:33
Odpowiedzi: 1
czy Ojciec który nie płaci alimentów tylko pŁaci państwo za niego. Po jego smierci dług alimentacyjny przechodzi na dzieci??
Odpowiedzi (1):
Sola
2013-12-29 12:04:29
Tak, przechodzą na dzieci. Nawet w sytuacji, gdy ojciec jest pozbawiony praw rodzicielskich.
Dzieci mają jednak prawo o ile są pełnoletnie do odrzucenia spadku DO 6 miesięcy od daty śmierci lub od chwili gdy dowiedzieli się, że ojciec nie żyje. Robi się to u Notariusza lub w Sądzie Rejonowym Właściwym miejscu zamieszkania. Jest to forma oświadczenia woli o całkowitym odrzuceniu spadku. Trzeba jednak liczyć się z tym, że odrzucając długi Spadkodawcy (dług alimentacyjny wobec Państwa) Spadkobierca zrzeka się również jego potencjalnego majątku.
Dodaj odpowiedź
Magda
2013-12-06 20:13:38
Odpowiedzi: 0
Witam wszystkich.
Jestem obecnie w trudnej sytuacji. Mój konkubent z którym jestem w 4 miesiącu ciąży został osadzony i ma odroczony wyrok 2 lat. Nie jest jeszcze po rozwodzie ze swoja zona z ktora ma jeszcze 2 swoich dzieci. I tu pytanie, bo nie wiem co robić. Najlepiej byloby by wyszedl do czasu rozwiazania, ale gdyby nie udalo sie nie wiem czy sadzic go o alimenty, czy wychowywac jako samotna matka i zeby dziecko mialo moje nazwisko ? wiem ze jesli bedzie dalej siedziec a ja posadze go o alimety bedzie mu trudniej opuscic areszt. czy jako samotna matka, nie podajac ojca o ojcostwo trudno jest wyzyc ? jakie z tego tytulu przysluguja mi zasilki i czy jakies alimenty od panstwa ?
Gość
2013-12-29 12:10:29
Odpowiedzi: 0
Bardziej liczy się dla Pani dobro jeszcze nienarodzonego dziecka czy nieodpowiedzialnego mężczyzny który postanowi Panią i niewinnego niczemu dziecko prawdopodobnie bez środków do życia?
Póki nie ma Pani z nim ślubu, obowiązuje paragraf 141 KOiR. Nie podając go jako ojca nie zobowiązuje go Pani na ten czas do niczego. Później może Pani chyba do 6 miesięcy od narodzin ewentualnie złożyć wniosek o ustalenie ojcostwa i roszczenia na rzecz Pani i dziecka.
Gość
2014-01-01 17:35:45
Odpowiedzi: 0
Witam serdecznie,
Czy z tych przepisów wynika, że żona brata mojego męża (czyli bratowa) miałaby prawo podać męża o alimenty w takich sytuacjach?:
1. babka zostaje wdową i nie ma środków do życia
2. rozwodzą się z mężem z jego winy, ale on nie jest w stanie płacić jej alimentów

Ona ma ponad 30 lat, 3 fakultety, ale nigdy nie pracowała i nie ma zamiaru pracować. Nawet, gdy jej mąż popadł w tarapaty finansowe. Z moich obserwacji wynika, że dziewczyna nie ma żadnych oporów w życiu na koszt innych i w sugerowaniu, że np. rodzice jej męża, skoro sprzedali mieszkanie, powinni im przekazać 100 tysięcy.
Gość
2014-01-13 21:59:58
Odpowiedzi: 0
mam pytanie,matka wypedzila mnie z domu,i nie chce mnie zameldowac,mam problemy ze znalezieniem pracy,czy mam szanse na alimenty od niej
katarzyna
2014-01-26 03:56:56
Odpowiedzi: 0
jestem z synem w uk trzy lata.ojciec nigdy nie placil na niego alimentow.mieszka w polsce.Czy mam prawo ubiegac sie o alimenty na syna?
AJPA4
2014-02-01 14:44:55
Odpowiedzi: 0
mam dwoje dzieci z pierwszego małżeństwa,były mąż płaci alimenty na moje córki, obecnie jestem z nowym związku małżeńskim i z tego związku mam też córkę, ale chcę się rozwieść.Czy mój drugi mąż zobowiązany będzie do płacenia alimentów także na córki z pierwszego związku, czy tylko na córkę którą ma ze mną. Obecnie wszyscy mieszkamy razem. Z góry dziękuję za podpowiedź. Danuta
Roman
2014-02-19 16:20:59
Odpowiedzi: 0
mam troje dzieci, obecnie moja była żona opiekuje się tylko dwójką synów 19 i 24 lat,nigdy nie opiekowała się dorastającą córką obecnie 30 -latką.mam zasądzone alimenty na synów oraz kilkuletnie zaległości plus odsetki które egzekwuje komornik. kiedy przedawniają się zaległe alimenty i czy mogę wystąpić o alimenty na siebie bo syn z przerwami kończy studia a była żona ma dochód ok. 3 tysięcy a ja rentę netto 320zł
Gość
2014-03-03 12:04:50
Odpowiedzi: 0
Mój były mąż od 3 lat nie chce pracować a jak miał dobra prace to sam przez alkohol zwolnił się z pracy i nie chce płacić alimentów.Teraz wniósł aby go sąd uwolnił od płacenia alimentów.Jest nałogowym alkoholikiem który dalej pije.Co zrobić.Z góry dziękuje
agnieszka
2014-03-03 18:06:51
Odpowiedzi: 0
Mam pytanie partner z pierwszego malzenstwa ma dwojkie a ja z nim syna rocznego komornik zabiera mu z pensji 60% wynagrodzenia ile poeinien mu zostawic na zycie komornik wie ze ma na utrzymaniu nieletni dziecko (12miesiecy) konkubent ma najnisxa krajowa
Gość
2014-03-12 14:20:15
Odpowiedzi: 0
Czy mam prawo starania sie o alimenty gdy sie ucze i mieszkam u chlopaka
Małgorzata
2014-04-21 10:02:30
Odpowiedzi: 0
byłam w mopsie i powiedziano mi,ze panstwo nie bedzie placic mi alimentów na córkie bo przekroczyłam 1800zł wraz z wyplata a zarabiam najnizsza krają,w takim przypadku czy córka która ukończyła 18 lat sama może złozyć pozew do sądu o alimenty od ojca?
Gość
2014-05-05 18:42:49
Odpowiedzi: 0
Mam 19 lat i orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności (na dwa lata) ojciec płaci na mnie alimenty. Obecnie skończyłem naukę w szkole i nie wiem czy dalej dam radę się uczyć. Czy będę mógł dalej domagać się alimentów od ojca z takim orzeczeniem?
Gość
2014-05-31 14:30:17
Odpowiedzi: 0
Rodzie straszą mnie gdy skończę 18 lat to mam się wynieść z domu po prostu że mnie wyrzucą, ale gdy będę się wtedy nadal uczyć to czy mają takie prawo ?
Gość
2014-06-06 21:26:52
Odpowiedzi: 0
jestem małoletnią matką, poniewaz 18 lat skoncze 7 listopada tego roku. w kwietniu urodziłam córke. mieszkam z chlopakiem i jego rodzicami, poniewaz u mnie w domu rodzice znecali sie nade mna psychiczne, a czasem i fizycznie. moje pytanie : czy moge starac sie o alimenty od swoich rodzicow na mnie i moje dziecko, jesli opiekunem prawnym mojej corki jest moja matka?
Alimenty
2014-06-12 19:26:42
Odpowiedzi: 0
Jeżeli moja babcia nigdy nie wychowywała mojej mamy(oddała ją do domu dziecka wraz z resztą rodzeństwa),może żądać alimentów na samą siebie?Nigdy nie pracowała,nawet nie próbowała. Moją mamę wychowywała moja prababcia.Jakim prawem może żądać alimentów?
Gość
2014-06-18 23:36:19
Odpowiedzi: 0
Dobry wieczór.Mam pytanie czy mogę płacić alimenty na dzieci brata rodzonego?
Gość
2014-07-08 08:12:02
Odpowiedzi: 1
Witam, Jeżeli mój syn ma 24.5 lat niestety nie utrzymuje ze mną jakiegokolwiek kontaktu tym samym nie wiem czy się jeszcze uczy... na moje zapytania nie reaguje czy ja mogę wystąpić do sądu o uchylenie alimentów? ile to kosztuje?
Odpowiedzi (1):
Gość
2014-07-08 10:10:40
Witam, najlepiej się dowiedzieć czy syn się nadal uczy (może uda się to zrobić przez komornika), warto popytać w miejscu zamieszkania syna, czy sąsiedzi wiedzą czy się uczy. O u chylenie alimentów zawsze można wystąpić, tylko lepiej się najpierw upewnić czy są ku temu powody. A za taką sprawę się nie płaci, wystarczy złożyć pozew( w 3 egzemplarzach) i czekać na wezwanie do sądu. Tu jest odpowiedź na Twoje pytanie :) Art. 133. § 1. Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. § 2. Poza powyższym wypadkiem uprawniony do świadczeń alimentacyjnych jest tylko ten, kto znajduje się w niedostatku. § 3. Rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się.
Dodaj odpowiedź
Gość
2014-07-22 22:19:49
Odpowiedzi: 0
Dobry wieczór. Po rozwodzie rodziców alimenty placił mi Fundusz Alimentacyjny. Moj ojciec wobec tego ma duże zagłużnie (od około 13 lat alimenty już nie są mi płacone tzn wtedy skończyłam edukacjię i zaczełam pracę). Dziesięć lat temu miał ciężki wypadek nie przysługuje mu renta (niestety nie wypracował dostatecznej ilosci lat) teraz nawet go nie stać na wszystkie leki które powinnin brać. Słyszałam że mogę go zwolić z obowiązku płacenia długów alimentacyjnych. Chciałam się zapytać czy to prawda i na jakiej zasadzie to działa? Z góry dziękuję z odpowiedź.
Halina
2014-09-10 12:17:02
Odpowiedzi: 0
Czy pełnoletnie dzieci są zobowiązane prawnie do opieki nad matką mającą 83 lata? Czy można wystąpić do Sądu o zobowiązanie do opiekowania się matką?
Gość
2014-09-28 17:29:09
Odpowiedzi: 0
moja kolezanka jest matka samotnie wychowujaca syna teraz 10lat a ojciec dziecka uciekl za granice i nie wiadomo gdzie i ma zasadzone alimenty z funduszu . ciekawi mnie kwestia długu tego ojca dziecka czy jakas instytucja go szuka i gdy go znajda to moja kolezanka straci a dokladnie dziecko zasadzone pieniadze ?a druga kwestia gdyby sie znalazł tej ojciec i splacil cale zadluzenie to alimenty mozna zasdzic wyzsze niz 500 zł.
Gość
2014-10-10 18:56:36
Odpowiedzi: 0
w wieku 16 lat zaszlam w ciaze. wzielam slub z mezczyzna ktory nie byl biologicznym ojcem dziecka i oczywiscie wiedzial o tym ze nie jest biologicznym ojcem. po 14 latach malzenstwa rozwodzimy sie. Czy obecnie jeszcze maz po rozwodzie ma prawo placic alimenty na nieletnie dziecko/
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
APC
 
Do góry