Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Kodeks cywilny | Kodeks drogowy
Kontakt | Mapa strony
godło polski

Koszty sądowe

Prawo cywilne
A A A
Sądy cywilne
Sądy cywilne
Stan prawny: wrzesień 2023r.
Linki sponsorowane

Koszty sądowe w sprawach cywilnych

Wydatki

Nalezności świadków, biegłych, tłumaczy i stron

Art. 85.

1. Świadkowi przysługuje zwrot kosztów podróży, kosztów noclegu i utraconych zarobków lub dochodów, związanych ze stawiennictwem w sądzie.

2. Wynagrodzenie za utracony zarobek lub dochód za każdy dzień udziału w czynnościach sądowych na wezwanie sądu przyznaje się świadkowi w wysokości jego przeciętnego dziennego zarobku lub dochodu. W przypadku świadka pozostającego w stosunku pracy przeciętny dzienny utracony zarobek oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu należnego pracownikowi ekwiwalentu pieniężnego za urlop. W każdym jednak przypadku górną granicę należności za utracony dzienny zarobek lub dochód stanowi równowartość 4,6% kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, której wysokość, ustaloną według odrębnych zasad, określa ustawa budżetowa.

Art. 86.

1. Świadkowi przysługuje zwrot kosztów podróży - z miejsca jego zamieszkania do miejsca wykonywania czynności sądowej na wezwanie sądu - według zasad obowiązujących przy obliczaniu należności przysługujących pracownikowi, zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.

2. Według tych samych zasad świadkowi przysługuje zwrot kosztów noclegu oraz utrzymania w miejscu przesłuchania.

Art. 87.

1. Prawo do żądania należności przewidzianych w art. 85 i art. 86 służy osobie wezwanej w charakterze świadka, jeżeli się stawiła, choćby nie została przesłuchana.

2. W wypadku gdy osoba uprawniona do otrzymania należności przewidzianych w art. 85 i art. 86 zostanie wezwana w charakterze świadka w kilku sprawach na ten sam dzień, przyznaje się jej te należności tylko raz.

3. Świadkowi, który zgłosił się bez wezwania sądu, należności przewidziane w art. 85 i art. 86 mogą być przyznane tylko w wypadku, jeżeli został przesłuchany przez sąd.

Art. 88.

Sąd przyznaje zwrot kosztów podróży i kosztów noclegu także osobie towarzyszącej świadkowi, jeżeli świadek ze względu na stan zdrowia nie mógł przybyć do sądu bez opieki osoby mu towarzyszącej.

Art. 89.

1. Biegłemu lub tłumaczowi powołanemu przez sąd przysługuje zwrot kosztów podróży, innych wydatków koniecznych związanych ze stawiennictwem w sądzie oraz wynagrodzenie za wykonaną pracę.

2. Biegłemu lub tłumaczowi wezwanemu do sądu przysługuje prawo do zwrotu kosztów podróży związanych ze stawiennictwem w sądzie, nawet jeżeli sąd nie skorzystał z jego usług.

3. Biegłemu lub tłumaczowi przysługuje zwrot kosztów podróży z miejsca jego zamieszkania do miejsca wykonywania czynności sądowej na wezwanie sądu oraz zwrot kosztów noclegu według zasad określonych w art. 86.

4. W razie wezwania biegłego lub tłumacza do sądu w kilku sprawach na ten sam dzień należności przewidziane w ust. 3 przyznaje się tylko raz.

Art. 90.

Wysokość wynagrodzenia biegłego za wykonaną pracę określa się, uwzględniając wymagane kwalifikacje, potrzebny do wydania opinii czas i nakład pracy, a wysokość wydatków niezbędnych do wykonania czynności - na podstawie złożonego rachunku.

Art. 91.

W wypadku gdy obowiązujące przepisy przewidują przyznanie stronie należności w związku z jej udziałem w postępowaniu sądowym, należności te przyznaje się stronie w wysokości przewidzianej dla świadków.

Art. 92.

1. Zwrot wydatków, utraconego zarobku lub dochodu, wynagrodzenia i kosztów podróży przyznaje się na wniosek świadka, biegłego lub tłumacza złożony na piśmie lub ustnie do protokołu rozprawy.

2. Wniosek o przyznanie należności, o jakich mowa w ust. 1, składa się niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni po wykonaniu czynności, a jeżeli czynności były podejmowane na rozprawie - najpóźniej w ciągu trzech dni po rozprawie. Osoby, które nie zgłosiły żądania w tym terminie, tracą prawo do przyznania im tych należności.

3. Roszczenie o zwrot należności, o których mowa w ust. 1, przedawnia się z upływem lat trzech, licząc od dnia powstania tego roszczenia.

4. Świadek, biegły lub tłumacz powinni być pouczeni o prawie i sposobie zgłoszenia wniosku o zwrot należności oraz o skutkach niezachowania terminu wskazanego w ust. 2.

Art. 93.

1. Należności świadków, biegłych, tłumaczy i stron przyznaje i ustala sąd lub referendarz sądowy.

2. Przyznaną należność należy wypłacić niezwłocznie. W wypadku niemożności niezwłocznej wypłaty należność przekazuje się przekazem pocztowym lub przelewem bankowym bez obciążania świadka, biegłego lub tłumacza opłatą pocztową lub kosztami przelewu.

Linki sponsorowane

Gość
2011-07-08 11:32:34
Odpowiedzi: 0
Zgodnie z art.93 wypłacamy świadkowi należność także przekazem pocztowym, bez obciążenia świadka. Co zrobić jak przekaz nie zostaje odebrany i poczta pobiera sobie opłatę pocztową.Czy ponownie wysłać pieniądze np. świadek miał dostać 7 zł ,powróciło nie odebrane 2,80( potrącona prowzja pocztowa).Nigdzie nie ma wyjaśnień, kto powinien ponieść koszty jak to z winy świadka nie zostały odebrane pieniądze na poczcie.
Adam
2011-07-11 14:51:53
Odpowiedzi: 0
jestem świadkiem w sprawie karnej / Sąd Okręgowy /, na rozprawę udaję się własnym samochodem / 87 km /. Jak mam się zachować przed Sądem / po przesłuchaniu / aby uzyskać zwrot kosztów przejazdu????? Bardzo proszę o poradę, jestem laikiem w tych sprawach. Dziękuję!!!!
Gość
2011-07-24 21:52:43
Odpowiedzi: 0
W czasie urlopowym otrzymałem wezwanie do sądu w charakterze świadka.W tym samym czasie będę przebywał na wczasach wykupionych kilka miesięcy wcześniej.Odległość do sądu wynosi ok. 200 km. Miejsce zamieszkania i zameldowania to odległość kilkunastu kilometrów.Czy mogę wnioskować o zwrot kosztów z miejsca wypoczynku? Podróż odbywam własnym samochodem.Dziękuję.
Gość
2011-12-07 09:25:16
Odpowiedzi: 0
Ile czasu (teoretycznie) ma sąd na zapłacenie biegłemu za wydanie opinii ustnej na sprawie?
Gość
2012-01-19 22:08:52
Odpowiedzi: 0
W trakcie prowadzenia sprawy cywilnej sąd zapomniał wydać postanowienie przyznające wynagrodzenie biegłemu . Postępowanie zakopńczyło się postanowieniem sadu, które jest prawomocne. Po roku od zakończenia tej sprawy cywilnej sąd wydał postanowienie przysnające wynagrodzenie biegłemu.
Czy w takiej sytuacji gdy jest zakończone postępowanie prawomocnym orzeczeniem sąd moze wydawać postanowienia w tej sprawie (przyznawać wynagrodzenie biegłemu)?
Henryk
2012-02-24 09:43:14
Odpowiedzi: 1
Jaka jest kwota bazowa do obliczenia wynagrodzenia biegłych sadowych w 2012 r.
Odpowiedzi (1):
Gość
2012-03-03 11:01:08
taka sama jak w 2011 nie ulegla zmianie 1873,84 zł
Dodaj odpowiedź
Gość
2012-03-21 12:40:25
Odpowiedzi: 1
Jak jest w przypadku dojazdu świadka autem własnym?
Czy też coś jest zwracane czy tylko jadąć komunikacją miejską można uzyskać zwrot?
Odpowiedzi (1):
Gość
2012-05-02 19:33:33
Pytanie j.w. tyczy zwrotu kosztów dojazdu własnym autem i czas stracony w pracy bądź jako uczeń, prosze o odpowiedź
Dodaj odpowiedź
Gość
2012-05-10 10:00:58
Odpowiedzi: 0
co oznacza zwrot że "Wniosek o przyznanie należności(...)składa się (...)w ciągu trzech dni po wykonaniu czynności, a jeżeli czynności były podejmowane na rozprawie - najpóźniej w ciągu trzech dni po rozprawie" Co jest tą wykonywaną czynnością? Rozprawa sądowa?
szeryfhel
2012-06-21 17:30:35
Odpowiedzi: 0
Witam. 28.09.2011 roku stawiłem się na wezwanie Sądu Okręgowego w Gdańsku w charakterze świadka w sprawie cywilnej. Zostałem przesłuchany i po zakończeniu czynności złożyłem wniosek o zwrot kosztów podróży. Nadmieniam, że jechałem własnym samochodem, a zamieszkuję w Grudziądzu (około 130 km). We wniosku o zwrot zaznaczyłem własny transport i odległość w km w obie strony. 13.10.2011 otrzymałem postanowienie o przyznaniu zwrotu kosztów podróży w kwocie 44 PLN. Śmiechu warte ale pal licho ..... dziś jest 21.06.2012, a kasy niestety nie ma. Z tego co wyczytałem jeżeli nie wypłacą niezwłocznie powinni wysłać przekazem pocztowym. Co dalej.... Upominać się o tę "jałmużnę" czy można im zrobić koło przysłowiowego pióra?? za np jakieś zaniedbanie obowiązków albo coś w tym stylu. No chyba, że tak jest, że plebs jest bity w tyłek, a urzędasy rządzą. Wkurza mnie to!!!!
Gość
2012-11-29 14:41:13
Odpowiedzi: 0
Od postanowienia sądu o przyznaniu mi prawa do zwrotu kosztów stawienia się w sądzie w charakterze świadka minęło półtora miesiąca, pieniędzy do tej pory nie otrzymałem. Czy sąd obowiązują jakieś terminy realizacji własnych postanowień? Wszędzie mówi się tylko o terminach obowiązujących świadka (nie przekraczalne 3 dni od rozprawy) na złożenie dokumentów, a sąd może płacić, kiedy mu się żywnie podoba?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Gość
2013-07-26 11:52:36
Odpowiedzi: 0
Otrzymałem wezwanie na świadka do Sądu Pracy w terminie w którym mam wykupione dużo wcześniej i opłacone wczasy w Grecji. Do rozprawy jest ponad 2 miesiące.
Co mogę zrobić?
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
APC
 
Do góry