Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Kodeks cywilny | Kodeks drogowy
Kontakt | Mapa strony
godło polski

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej

Prawo gospodarcze
A A A
Sądy cywilne
Sądy cywilne
Stan prawny: wrzesień 2020r.
Linki sponsorowane

Ustawa o swobodzie działalnosci gospodarczej

Mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy

Art. 103.

Państwo stwarza, z poszanowaniem zasad równości i konkurencji, korzystne warunki dla funkcjonowania i rozwoju mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców, w szczególności przez:

Art. 104.

Za mikroprzedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

Art. 105.

Za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

Art. 106.

Za średniego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

Art. 107.

Wyrażone w euro wielkości, o których mowa w art. 104–106, przelicza się na złote według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roku obrotowego wybranego do określenia statusu przedsiębiorcy.

Art. 108. (uchylony).
Art. 109.

1. Średnioroczne zatrudnienie określa się w przeliczeniu na pełne etaty.

2. Przy obliczaniu średniorocznego zatrudnienia nie uwzględnia się pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich i wychowawczych, a także zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego.

3. W przypadku przedsiębiorcy działającego krócej niż rok, jego przewidywany obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych, a także średnioroczne zatrudnienie oszacowuje się na podstawie danych za ostatni okres, udokumentowany przez przedsiębiorcę.

4. (uchylony).

Art. 110.

1. Przedsiębiorca wnioskujący o udzielenie pomocy publicznej składa oświadczenie przed organem udzielającym pomocy, że spełnia przesłanki określone w załączniku I do rozporządzenia nr 70/2001/WE z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE L 10 z 13.01.2001, z późn. zm.).

2. Oświadczenie ma formę pisemną, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.

3. Przepisy ust. 1 i 2 nie uchybiają uprawnieniom organu udzielającego pomocy do kontroli stanu faktycznego u przedsiębiorcy.

4. Wyrażone w euro wielkości, o których mowa w załączniku I do rozporządzenia określonego w ust. 1, przelicza się na złote według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roku obrotowego wybranego do określenia statusu przedsiębiorcy.

Linki sponsorowane

Pytania prawne (2):
Większe okno
antoni
2011-08-26 09:33:27
Odpowiedzi: 0
Po raz pierwszy od 30 lat jestem zmuszony zawiesić działalność gospodarczą nie mam pracowników na umowę o pracę tylko mam podpisaną umowę o dzieło z podwykonawcą czy w tym przypadku będę mógł zawiesić działalność ?
Marian
2020-05-19 22:12:38
Odpowiedzi: 0
Czy mała spółdzielnia mieszkaniowa , w której ok.80% mieszkań jest prywatna, wyłaczoną własnością (z zapisem w KW),SM ma tylko powierzone podstawowe administrowanie - może przyjąć status MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA? ( powołując sie na art.3, ust 1a? ustawy o rachunkowości. SM dzierzawi niewielki parking czerpiąc z tego niewielki dochód. Jako członek tej SM nie rozumiem poco zarzad dązy do opisanego w. statusu???
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
APC
 
Do góry